+

WikampFb

 
 

Doktoranci Instytutu Podstaw Chemii Zywnosci

A+ / A-

Uczestnicy studiów doktoranckich:

I rok:
mgr inż. Paulina Błazińska
opiekun naukowy: dr hab. inż. Ewa Miller

mgr inż. Michał Kurczewski
opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska

mgr inż. Rafał Madaj
opiekun naukowy: dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka / dr inż. Halina Kalinowska

mgr inż. Alicja Malik
opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska

mgr inż. Lidia Mielcarz 
opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska / dr inż. Beata Smolińska

mgr Kamil Szymczak
opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Janina Kamińska / dr inż. Radosław Bonikowski

II rok:
mgr Justyna Dąbrowska
opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw.

mgr Milena Materac
opiekun naukowy: dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka 

mgr inż. Sylwia Pabiś
opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Józef Kula

III rok:
mgr Przemysław Dadura
opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Wysocki

mgr Aliaksandr Dzeikala
opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska

mgr inż. Emila Frydrysiak
opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw.

IV rok:
mgr inż. Agnieszka Brodowska
promotor: dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw. 
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Nowak
„Dekontaminacja wybranych surowców roślinnych ozonem w złożu dynamicznym”.

mgr inż. Katarzyna Brodowska
promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska
„Wpływ modyfikacji strukturalnych cząsteczek flawonoidów na ich właściwości chelatujące i aktywność biologiczną”.

mgr inż. Mariola Dąbrowska
opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba

mgr Kamila Kulbat
promotor: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska 
promotor pomocniczy: dr inż. Dorota Mańkowska
„Zmiany zawartości związków biologicznie czynnych i alergenności roślin z rodziny Lamiaceae w odpowiedzi na stres abiotyczny wywołany obecnością metali ciężkich”.

mgr inż. Katarzyna Kur 
promotor: dr hab. inż. Ewa Miller 
„Fluorescencyjne badania pochodnych kwasu koronowego w aspekcie zastosowania 
w sensorze optycznym do oznaczania wybranych cukrów”.

mgr inż. Agnieszka Szczodrowska
promotor: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska 
promotor pomocniczy: dr inż. Beata Smolińska
„Pieprzyca ogrodowa (Lepidium sativum) jako konsumpcyjna roślina modelowa w badaniu stresu abiotycznego”.

mgr inż. Paulina Ziółczyk
promotor: dr hab. inż. Ewa Miller 
promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Przybyt
”Otrzymywanie oraz właściwości niskotoksycznych kropek kwantowych w aspekcie zastosowania w enzymatycznym sensorze glukozowym”.

I rok przedłużenia:
mgr inż. Arkadiusz Polewczyk
promotor: dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw. 
promotor pomocniczy: dr inż. Olga Marchut-Mikołajczyk
„Oleje roślinne w procesie bioremediacji  środowisk zanieczyszczonych olejem napędowym”.

II rok przedłużenia
mgr inż. Justyna Borowska
promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska
„Kompleksy Cu(II) z nukleozydami modyfikowanymi resztami histydyny i ich wpływ na cięcie plazmidowego DNA”.

mgr inż. Martyna Kowal
promotor: prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba
„Olejki eteryczne i hydrolaty z różnych gatunków bylicy – skład i właściwości”.

mgr inż. Renata Prusinowska
promotor: dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw.
„Nowe i innowacyjne produkty z lawendy wąskolistnej (Lavendula angustifolia) dla przemysłu kosmetycznego”.

mgr inż. Anna Przyborowska
promotor: prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba
„Oleożywice z nasion kolendry siewnej, kminku zwyczajnego i czarnuszki siewnej – skład 
i właściwości”.

Ukończone studia doktoranckie:
mgr inż. Adrian Bartos
promotor: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska
„Nikiel jako alergen pokarmowy”.

mgr inż. Kornelia Król
promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kula
„Enancjo- i diastereoizomeryczne związki zapachowe otrzymywane z limonenu”.

mgr inż. Aneta Jabłońska
promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kula
„Synteza mono- i bicyklicznych związków zapachowych z (+)-kar-3-enu”.

mgr inż. Marzena Symonowicz
promotor: prof. dr hab. inż. Ełżbieta Łodyga-Chruścińska
„Właściwości fizykochemiczne i biologiczne chelatowych połączeń metali przejściowych 
z wybranymi flawonoidami i ich analogami”. 

mgr inż. Paulina Świtakowska 
promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kula
„Analogi cyklicznych terpenów - synteza, aktywność sensoryczna i antynowotworowa”.


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

bacaif

 

sk

towaroznastwo

sk

 

bacaif

 

sk

 

 

Jednostki