+

WikampFb

 
 

Zespół Analityki Żywności i Środowiska

A+ / A-

Kierownik Zespołu

Dr hab. Joanna Leszczyńska

Pracownicy

Dr inż. Dorota Mańkowska
Dr inż. Beata Smolińska
Dr inż. Elżbieta Sobiecka
Dr inż. Witold Sroczyński

Doktoranci

Mgr inż. Adrian Bartos
Mgr Kamila Kulbat
Mgr Marta Słowianek
Mgr inż. Agnieszka Szczodrowska

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Anna Dowlaszewicz
Mgr inż. Joanna Jabłońska

Emerytowani nauczyciele

Dr inż. Elżbieta Gasińska

Tematyka badawcza

 • Identyfikacja i charakterystyka alergenów roślinnych: ziół i roślin przyprawowych, owoców
 • Opracowywanie nowych metod immunoenzymatycznych do analizy żywności i próbek środowiskowych
 • Zmiany alergenności żywności w procesach technologicznych
 • Analiza zawartości i biodostępności jonów metali w produktach spożywczych
 • Wpływ stresu abiotycznego na zawartość związków biologicznie aktywnych i alergenność roślin konsumpcyjnych
 • Fitoremediacja gleby

Realizowane projekty

Tytuł: Nowa metoda oznaczania alergennego niklu,

Kierownik: mgr inż. Adrian Bartos

Źródło finansowania: NCN, UMO-2012/05/N/NZ9/01304

Okres realizacji: 2014-2015

Działalność usługowa

 • Oznaczanie alergenów w żywości
 • Analiza związków toksycznych w żywności i próbkach środowiskowych metodą ELISA
 • Oznaczanie zawartości metali w próbkach biologicznych

Aparatura badawcza

 • Czytnik ELISA firmy Labsystems
 • Płuczka firmy Labsystems
 • chromatograf HPLC
 • Spektrofotometr UV-VIS
 • Spektrofluorymetr Hitachi 2000
 • Spektrometr absorpcji atomowej ASA

Współpraca

Uczelnie zagraniczne:

 • Cyprus University of Technology, Cypr
 • Food Allergens Lab, Kreta
 • Institute of Veterinary, Oslo Norwegia

Uczelnie i ośrodki naukowe krajowe:

 • Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
 • Centrum Alergologii, Łódź
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Instytut Medycyny Pracy, Łódź

Dydaktyka

 • Chemia ogólna i nieorganiczna na kierunkach: Biotechnologia i Biotechnologia środowiska
 • Analiza chemiczna
 • Chemia analityczna
 • Toksykologia żywności
 • Toksykologia środowiska
 • Analiza instrumentalna
 • Analiza toksycznych składników w żywności
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe
 • Alergeny pokarmowe
 • Mikro- i makroelementy w żywności
 • Metale ciężkie w żywności
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Sustainable Food Management
 • Postępy w analitycznej ocenie żywności
 • Meteorologia i klimatologia
 • Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo
 • Utylizacja, unieszkodliwianie odpadów
 • Chemiczne aspekty w ochronie środowiska
 • Oczyszczanie gazów
 • Związki biologicznie aktywne  w oddziaływaniu z metalami

Jednostki