+

WikampFb

dr inż. Izabela Szymczak

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 

  • Określanie struktur krystalicznych związków fenolowych wyizolowanych z drzew iglastych;

  • Krystalizacja i badania strukturalne fragmentu Fc przeciwciał monoklonalnych IgG w kompleksach z peptydomimicznymi ligandami;

  • Strukturalne aspekty oddziaływania ligandów z fragmentem Fc przeciwciał monoklonalnych;

  • Badania strukturalne inhibitorów proteaz cysteinowych oraz ich kompleksów z enzymami proteolitycznymi;

  • Krystalizacja i badania strukturalne lipazy trzustkowej.

Izabela Szymczak's picture
dr inż.
Izabela
Szymczak

Stanowisko

adiunkt

E-mail

izabela.szymczak@p.lodz.pl

Adres

Politechnika Łódzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Instytut Biochemii Technicznej
ul. B. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

wtorki godz. 12-14, pok. 305Działalność dydaktyczna

Biochemia

Biotechnologia ogólna

Bioinformatyka

Bioinformatyka zaawansowana

Prace inżynierskie i magisterskie

Publikacje po 2000 roku

Szymczak (Redzynia) I., Bujacz G., Jaskolski M., Ljunggren A., Abrahamson M. Complexes of chagasin with proteolytic enzymes. BioTechnologia Journal, 2013, 94(1)

Bujacz A., Jedrzejczak-Krzepkowska M., Bielecki S., Redzynia I., Bujacz G. Crystal structures of the apo form of β-fructofuranosidase from Bifidobacterium longum and its complex with fructose. FEBS J. 2011, 278(10), 1728-44

Cavalotti C., Moiani D., Salvalaglio M., Bujacz A., Redzynia I., Bujacz G., Dinon F., Pengo P., Fassina G. Structural characterisation of a protein A mimetic peptide dendrimer bound to human IgG. J. Phys. Chem. B, 2009, 113(50), 16268-16275

Redzynia I., Ziółkowska N.E., Majzner W.R., Willför S., Sjöholm R., Eklund P., Bujacz G.D. Structural investigation of biologically active phenolic compounds isolated from European tree species. Molecules, 2009, 14(10), 4147-4158

Redzynia I., Ljunggren A., Bujacz A., Abrahamson M., Jaskolski M., Bujacz G. Crystal structure of the parasite inhibitor chagasin in complex with papain allows identification of structural requirements for broad reactivity and specificity determinants for target proteases. FEBS J. 2009, 276(3), 793-806

Redzynia I., Ljunggren A., Abrahamson M., Mort J.S., Krupa J.C., Jaskolski M., Bujacz G. Displacement of the occluding loop by the parasite protein, chagasin, results in efficient inhibition of human cathepsin B. J. Biol. Chem., 2008, 283/33, 22815-22825

Ljunggren A., Redzynia I., Alvarez-Fernandez M., Abrahamson M., Krupa J., Mort J.S., Jaskolski M., Bujacz G. Crystal structure of the parasite protease inhibitor chagasin in complex with a host target cysteine protease. J. Mol. Biol., 2007, 371/1, 137-153

 

 

Staże naukowe

III-IV 2007  Department of Laboratory Medicine, Lund University, Lund, Sweden 

Przebieg kariery naukowej

2004 Magister inżynier, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

2004-2009 Studia doktoranckie, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

2009 Doktor nauk technicznych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

2010-  Członek Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Polecamy

 

bacaif

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Faculties