+

WikampFb

dr inż. Jacek Polak

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Biotechnologia, biologia molekularna, klonowanie genów, regulacja ekspresji genów.

Jacek Polak's picture
dr inż.
Jacek
Polak

Stanowisko

docent

E-mail

jacek.polak@p.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź.

Konsultacje dla studentów

Środa 8:30 - 10:00Działalność dydaktyczna

Rodzaje prowadzonych zajęć

 • Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z zakresu inżynierii genetycznej w języku polskim i angielskim

 • Wykłady z podstaw biologii molekularnej i inżynierii genetycznej

 • Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z zakresu biotechnologii w języku angielskim

 • Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z zakresu pomiarów i kontroli w biotechnologii w języku polskim i angielskim,

 • Wykład specjalizacyjny na temat dowstream processing w języku angielskim

 • Prowadzenie prac inżynierskich i magisterskich w języku polskim i angielskim

 • Seminaria specjalizacyjne i dyplomowe

Pełnione funkcje

 • Pełnomocnik Dziekana ds. studiów w języku angielskim, Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ
 • Członek Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia
 • Członek Komisji Programowej Kierunku Biotechnologia 
Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Kwapisz E., Polak J., Bielecki S., Wojdowska W., Piotrowicz-Wasiak M., (2010). Sposób otrzymywania biopreparatu do degradacji węglowodorów oleju napędowego. Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, Patent nr 206566
 • Kwapisz E., Bielecki S., Polak J., Kubiak A., Macnar K., (2010). Sposób remediacji szlamów i osadów skażonych węglowodorami ropy naftowej. Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, Patent nr 205688
Publikacje po 2000 roku
 • Kwapisz E., Piotrowicz‑Wasiak M., Wilczyńska J., Polak J., Galas E. Zastosowanie GC do analizy ilościowej postępu biodegradacji wybranych węglowodorów oleju napędowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Inżynieria Środowiskowa, 45, 151-160, 2000.
 • Kamiński F., Polak J., Kwapisz E., Bielecki S. Plazmidy bakterii degradujących węglowodory ropy naftowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Inżynieria Środowiskowa, 45, 161-170, 2000.
 • Kwapisz E., Patek M., Polak J., Piotrowicz‑Wasiak M., Galas E. Aktywność oksygenaz i dehydrogenaz bakterii degradujących węglowodory oleju napędowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Inżynieria Środowiskowa, 45, 285-292, 2000.
 • Bielecki S., Tramper J., Polak J.: “Progress in Biotechnology” v.17 “Food Biotechnology” wyd. Elsevier Science B.V. (redakcja książki), 2000
 • Jakubowski A., Kwapisz E., Polak J., Galas E. The biosynthesis of Bacillus licheniformis a‑amylase in solid state fermentation. In: Elsevier “Food Biotechnology”, Progress in Biotechnology vol. 17, Eds. Bielecki S., Tramper J., Polak J., pp. 235-239, 2000.
 • Jakubowski A., Kwapisz E., Polak J., Galas E. Biosynthesis of thermostable a‑amylase from Bacillus licheniformis T‑106 in continuous and semi‑continuous cultures, The World Congress on Biotechnology, Berlin, Germany, 3-8 September, , VII.143, 2000.
 • Sadowska B., Cochard T., Poutrci B., Pytlos M., Bonar A., Gatkowska J., Rudnicka W., Polak J., Bielecki S., Siwińska-Gołębiowska H. Characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from cystic fibrosis patients by conventional and molecular typing. Acta Microb. Pol., 50, 251-261, 2001.
 • Jankiewicz M., Kędzior Z. (red.), Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii, rozdz. IV, Zastosowanie szybkich metod mikrobiologicznych i sond genetycznych w analizie żywności. Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Wydział Technologii Żywności, ISBN 83-909277-6-4, 2001.
 • Kwapisz E., Piątkowska A., Piotrowicz-Wasiak M., Polak J. Wpływ jonów żelaza na biodegradację węglowodorów oleju napędowego. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo- Techniczne „Bioremediacja Gruntów”, Wisła-Jarzębata, 10-13 grudnia, s. 43-50, 2002.
 • Romanowska I., Polak J., Janowska K., Bielecki S. The application of fungal endoxylanase in bread-making. 17th Forum for Applied Biotechnology, Gent, 18-19 September 2003, Proceedings part I, pp. 317-320, 2003.
 • Romanowska I., Polak J., Korona B., Korona D., Bielecki S., Ksylanazy drobnoustrojowe - właściwości i zastosowanie w piekarnictwie,. w: Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. Kołakowski E., Bednarski W., Bielecki S. (red.) WAR, Szczecin, s. 415-430, 2005.
 • Romanowska I., Polak J., Bielecki S. Isolation and properties of Aspergillus niger IBT-90 xylanase for bakery. Applied Microbiology and Biotechnology, 69: 665-671, 2006.
 • Kwapisz E., Polak J., Wojdowska W., Wasiak M., Bielecki S. Charakterystyka szczepu Gordonia alkanivorans S7 degradującego węglowodory oleju napędowego w obecności azotanów. Ochrona przed korozją, numer specjalny: 9s/A/, 47-50, 2006.
 • Woźniak M., Polak J. Cloning and characterization of a new aromatic amino acid permease. 41st Meeting of the Polish Biochemical Society, Białystok, 12-15 September 2006, Acta Biochimica Polonica, vol. 53 Supplement 1/, P2.24, 2006.
 • Ledakowicz S., Inżynieria Biochemiczna, rozdz. VI, Inżynieria genetyczna i elementy genomiki, rozdz. VII, Proteomika, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, ISBN 978-83-204-3696-9, 2011.
Otrzymane nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, 1999

Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, 2003

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2009

Medal Złoty z Długoletnią Służbę, 2012

Nominacja w plebiscycie "Najlepszy Nauczyciel Roku Akademickiego 2013/2014"

Wielokrotne nagrody JM Rektora PŁ za działalność dydaktyczną i organizacyjną

Staże naukowe
 • Department of Bioscience and Biotechnology, University of Strathclyde, Glasgow, 1983, 11 miesięcy

 • Department of Bioscience and Biotechnology, University of Strathclyde, Glasgow, 1989, 14 miesięcy

 • Instytut Pasteura, Paryż, Francja, 1996, 13 dni

 • Fachhochschule Lippe, Lemgo, Niemcy, 1996, 18 dni

Przebieg kariery naukowej

Magister, inżynier:                       1977,   Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej

Doktor nauk technicznych:         1994,   Department of Bioscience and Biotechnology,

                                                                    University of Strathclyde, Glasgow, Wielka Brytania

Zatrudnienie:                                 1977-  Politechnika Łódzka

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Polska Federacja Biotechnologii

Polski Komitet Normalizacyjny

Hobby

Czytelnictwo

Turystyka piesza i rowerowa

Pływanie

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Polecamy

 

bacaif

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Faculties