+

WikampFb

dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Operacje jednostkowe na materiałach uziarnionych

Modelowanie kinetyki procesu rozdrabniania surowców mineralnych

Optymalizacja technologii produkcji cukru

Alternatywne i zielone źródła energii

Przemysłowe studia wykonalności

Zagospodarowanie odpadów przemysłu spożywczego

 

Tomasz P. Olejnik's picture
dr hab. inż.
Tomasz P.
Olejnik

Stanowisko

Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji

E-mail

tomasz.olejnik@p.lodz.pl

Adres

Instytut Technologii i Analizy Żywności

ul. B. Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

 

telefon: +48 42 6313455

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje dla studentów

poniedziałek 9:15 - 10:00

wtorek 9:00 - 10:00Działalność dydaktyczna

Wykład / projekt   Biotechnological Equipment IFE sem. IV

Wykład   Projektowanie technologiczne sem. VII

Wykład / laboratorium   Informatyka sem. II

Zajęcia projektowe  Rysunek techniczny sem. I

Wykład   Podstawy zrównoważonego rozwoju sem. I

Wykład/zajęcia projektowe   Industrial engineering sem. VI

Patenty i zgłoszenia patentowe

Patenty:

Gluba T., Obraniak A., Olejnik T., Sposób ciągły wytwarzania środka piorącego, P-401065, 2012-10-05

Obraniak A., Gluba T., Olejnik P.T., Bęben obrotowy o pracy ciągłej zwłaszcza granulatorów lub suszarek, P-399979, 2012-07-16

Obraniak A., Gluba T., Olejnik P.T., „Sposób wytwarzania środka piorącego”, P-399981, 2012-07-16

 

Zgłoszenia patentowe:

Sposób otrzymywania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego (błoto) P. 417841,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto i wapień)  P. 417837,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto i kreda)  P. 417840,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto i gips)  P. 417842,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowo-magnezowego” (błoto i dolomit)  P. 417843,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto i melasa)  P. 417844,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto, wapien i melasa)  P. 417845,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto, kreda i melasa)  P. 417846,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto, gips i melasa)  P. 417848,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowo-magnezowego” (błoto, dolomit i melasa)  P. 417849.

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-mineralnego wapniowo-magnezowego. Nr zgłoszenia P.422302 z dnia 21.07.2017 r.

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-mineralnego wapniowego. Nr zgłoszenia P.422303 z dnia 21.07.2017 r.

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-mineralnego wapniowego. Nr zgłoszenia P.422304 z dnia 21.07.2017 r.

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-mineralnego wapniowego. Nr zgłoszenia P.422305 z dnia 21.07.2017 r.

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego. Nr zgłoszenia P.422309 z dnia 21.07.2017 r.

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowo-magnezowego. Nr zgłoszenia P.422307 z dnia 21.07.2017 r.

        Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego. Nr zgłoszenia P.422306 z dnia 21.07.2017 r.

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego. Nr zgłoszenia P.422308 z dnia 21.07.2017 r.

        Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr  zgłoszenia P.422301 z dnia 21.07.2017 r.

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego. Nr zgłoszenia P.422310 z dnia 21.07.2017 r.

Ciągła talerz

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowo-magnezowego. Nr zgłoszenia P.423750 z dnia 05.12.2017 r.

        Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowo-magnezowego. Nr zgłoszenia P.423741 z dnia 05.12.2017 r.

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.423739 z dnia 05.12.2017 r.

        Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.423735 z dnia 05.12.2017 r.

        Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.423738 z dnia 05.12.2017 r.

        Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.423742 z dnia 05.12.2017 r.

        Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.423736 z dnia 05.12.2017 r.

        Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.423740 z dnia 05.12.2017 r.

        Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.423743 z dnia 05.12.2017 r.

       Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.423737 z dnia 05.12.2017 r.

Ciągła bęben

     Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowo-magnezowego. Nr zgłoszenia P.424062 z dnia 27.12.2017 r.

     Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.424063 z dnia 27.12.2017 r.

     Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.424064 z dnia 27.12.2017 r.

     Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.424065 z dnia 27.12.2017 r.

     Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.424066 z dnia 27.12.2017 r.

     Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.424067 z dnia 27.12.2017 r.

     Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.424077 z dnia 27.12.2017 r.

     Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.424078 z dnia 27.12.2017 r.

     Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowo-magnezowego. Nr zgłoszenia P.424079 z dnia 27.12.2017 r.

     Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.424080 z dnia 27.12.2017 r.

Publikacje po 2000 roku

Rozdziały w monografiach:

Heim A., Olejnik T.; Rozdz. 8.1"Description of grinding in a ball mill using statistical moments" w Handbook of conveying & handling of particulate solids; Elsevier Science B.A.; Amsterdam; 2001; vol. 10 pod redakcją A. Levy & H. Kalman, ss. 860 (roz. 675-684)

Heim A., Olejnik T.P., Pawlak A.; Rozdział   "Analiza porównawcza pracy wybranych przemysł. młynów kulowych" w  monografii , 81-86; Komdruk-Komak Sp.z o.o.; Gliwice; 2004; "Nowoczesne systemy przeróbcze surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", ss.205,  rozdział s.81-86

 

Skrypty i książki:

Tomasz P. Olejnik, „Komputerowe wspomaganie projektowania z wykorzystaniem aplikacji AutoCAD 2004”,  (2010), Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, ISBN 978-8360137-54-3

 

Monografie:

Olejnik T.P.; „Mielenie materiałów ziarnistych w jednokomorowym młynie kulowym”, Monografie Politechniki Łodzkiej, Łódź; 2013, ISBN 978-83-7283-550-5

 

Publikacje:

Heim A., Olejnik T., Pawlak A., Z. Korzeń; "Dobór parametrów procesu mielenia w młynie kulowym w skali półprzemysłowej w oparciu o teorię momentów statystycznych"; Pr. Nauk. Inst. Górn. Pol. Wr. Nr 93, seria: Konferencje 30 (Konferencja "Kruszywa mineralne-surowce-rynek-technologie-jakość" Polanica Zdrój 18-20.04); ; s. 113-120; 2001

Heim A., Olejnik P.T.; "Opis składu granulometrycznego masy ceramicznej za pomocą teorii momentów dla młyna w Ceramice Paradyż"; Inż. Apar. Chem.; 42(34); z.spec.3, s.62-63; 2003

Heim A., Olejnik P.T.,  Pawlak A.; "Using statistical moments to describe grinding in a ball mill for industrial-scale process"; Proceedings of the 4th International Conference for conveying and handling of particulate solids (Budapest 27-30.05); vol. 1; s.8.39-8.44; 2003

Heim A., Olejnik P.T., Pawlak A.; "Określenie składu granulometrycznego surowców ceramicznych mielonych w Opoczno S.A. z wykorzystaniem teorii momentów statystycznych"; Inż. Apar. Chem.; 42(34); z.spec.3, s.64-65; 2003

Heim A., Olejnik P.T., Pawlak A.; "The effect of the number of contact points between grinding elements on the rate of grinding in ball mills"; Physicochemical Problems of Mineral Processing; 38; s. 147-155; 2004

Heim A., Olejnik P.T., Pawlak A.; "Kinetyka mokrego mielenia materiałów mineralnych w młynach kulowych różnej wielkości"; Inż. Chem. Proc.; 25; 3/2, s. 999-1004; 2004

Heim A., Olejnik T.P., Pawlak A.; "Effect of the number od grinding media contact points on ceramide body grinding rate"; Proceedings of 16 th International Congress of Chemical and Process Engineering (Praha 22-26.08); CD-ROM; P5.270, s.1-13; 2004

Heim A., Olejnik T.P., Pawlak A.; „Using statistical moments to describe grinding in a ball mill for industrial-scale process”; Chemical Engineering and Processing; Elsevier Science B.A.; Amsterdam; 2005, 44; (2005); p. 263-266

Heim A., Olejnik T.P., Pawlak A.; „Rate of ceramic body grinding in a ball mill”; Physicochemical Problems of Mineral Processing; 39; s. 189-198; 2005

Heim A., Olejnik T.P., „Wpływ liczby punktów kontaktu mielników na szybkość przemiału mas ceramicznych”; Inżynieria Mineralna; 1;(14); 2005

Olejnik P.T., Heim A.,"Scaling-up of ceramic body grinding with reference to grinding rate",Proccedings of 5th World Congress on Particle Technology (23-27.04),,CD-ROM, s.1-7,2006

Heim A., Olejnik P.T.,"Modelling of comminution rate of ceramic body in a pilot-plant ball mill",Proceedings of the 5 th International Conference for Conveying and Handlings of Particulate Solids (27-31.08),,CD-ROM, PS 4.3, s. 1-6,2006

Heim A., Olejnik T.P.,"Szybkość rozdrabniania na sucho surowców mineralnych", Inż. Apar. Chem.,45(37),4s., s.62-63,2006

Olejnik P.T., "Grinding kinetics of selected minerals with reference to the number of contact points", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 40, s.247-254, 2006

Olejnik P.T., "Wyznaczanie szybkości rozdrabniania wybranych mas ceramicznych w młynie perełkowym", Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej,, t.III, s.141-144, 2007

Olejnik P.T., "Wyznaczanie szybkości rozdrabniania wybranych mas ceramicznych w młynie kulowym", Inż. Chem. Proc., 28, z. 4, s.973-983, 2007

Olejnik T.P., "Zmiana skali przemiału surowców mineralnych z uwzględnieniem szybkości procesu", Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych. 145-152, 2007

Heim A., Olejnik T.P., “Specific Grinding Rate of Raw Material at the Change of Ball’s Points of Contact in the Ball-mill”, Proceedings of CHoPS+ICBMH, 155-159, 2009

Olejnik T.P., “Kinetics of Grinding of the Raw Materials Considering of the Compression Strength of Grains”, Proceedings of CHoPS+ICBMH, 166-169, 2009

Olejnik T.P., „Kinetyka przemiału wybranych materiałów skalnych z uwzględnieniem wytrzymałości ziarn na ściskanie”, Inż. i Aparat. Chem.., 48(40), 4, 2009, s.96-98

Olejnik T.P., „Szybkość przemiału surowców mineralnych z uwzględnieniem liczby punktów kontaktu mielników”, Inż. i Aparat. Chem.., 48(40), 4, 2009, s.98-100

Obraniak A., Gluba T., Olejnik T.P., ”Badanie wpływu sposobu dozowania cieczy nawilżającej na zmiany gęstości nasypowej granulatu”, Inż. i Aparat. Chem.., 48(40), 4, 2009, s.89-91

Olejnik T.P., Gluba T., Obraniak A., ”Kinetyka przemiału kwarcytu przy kaskadowym ruchu złoża nadawy”, Inż. i Aparat. Chem.., 48(40), 4, 2009, s.100-102

Olejnik T.P., “Kinetics of gringing ceramic bulk considering grinding media contact points”, Physicochemical Problems of Mineral Processing; 44; s. 187-194; 2010

Olejnik T.P., Heim A., „Influence of grinding media contact points number in a ball mill disintegration rate of grains of small size”, Proceedings of Comminution’10, CD, s.1-9, 2010

Olejnik T.P., „Milling rate of chosen mineral materials in a ball mill under changing apparatus-process conditions”, Proceedings of Comminution’10, CD, s.1-11, 2010

Olejnik T.P., “Description of disintegration rate of chosen rock materials considering statistical moment distribution”, Proceeding of 7th European Congress of Chemical Engineering and 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, CD, P3, 297, s 1-8; 2010,                   

Olejnik, T.P., „Wpływ liczby punktów kontaktu na szybkość rozdrabniania wybranych surowców mineralnych” , Inżynieria i Aparatura Chemiczna; 49; 1, s.81-82, 2010,

Olejnik T.P., Milling kinetics of chosen rock materials under dry conditions considering strength and statistical properties of bed”, Physicochemical Problems of Mineral Processing; 46; s. 145-154; 2011

Olejnik P.T., "Grinding kinetics of granite considering morphology and physical properties grains", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 48, 1, s.149-158, 2012

Olejnik T. P., Analysis of the breakage rate function for selected process parameters in quartzite milling, Chem. Process Eng., 2012, 33 (1), 117-129

Olejnik T.P., Effect of the number of grinding media contact points on breakage function for wet grinding, Proceeding of 7th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids, CHoPS 2012 (10-13.09), pendriver-full text, abstract, P27, s.1-7; 15/1144, s.1-2, 2012 Friedrichshafen, Niemcy

Olejnik T.P., Selected mineral materials grinding rate and its effect on product granulometric composition, Physicochem. Probl. Miner. Process. 49 (2), 2013, 407−418

Olejnik T.P., Model dyskretnej zmiany rozmiaru ziarn, Inż. i Aparat. Chemiczna 52 (44) 3 s.219-221 (2013)

Gluba T., Olejnik T.P., Obraniak A., Technologia wytwarzania środka piorącego w procesie ciągłym, Przemysł Chemiczny, 94 (8), s. 1370-1374, 2015; doi: 10.15199/62.2015.8.24

Kaźmierczak M., Olejnik T.P., Ogrodowczyk D., Kołodziejczyk M., Modification of bacterial cellulose to scaffold-like structures applied in process engineering, Biotechnology and Food Science, 80 (2), 91-96, (2016), ISSN 2299-6818 online version;

Ogrodowczyk D., Olejnik T.P., Kaźmierczak M, Brzeziński S., Baryga A, Economic analysis for biogas plant working at sugar factory, Biotechnology and Food Science, 80 (2), 129-136, (2016), ISSN 2299-6818 online version;

Sobiecka E.; Olejnik T.P. – raport dla Komisji Europejskiej – https://setis.ec.europa.eu/system/files/lodz-univ_input_action9.pdf, 2016

Materac M., Olejnik T.P., Posiła D., Sobiecka E., Zastosowanie procesu fitoremediacji w usuwaniu pestycydów jako alternatywa dla bezpiecznych metod środowiskowych,  monografia „Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko. Innowacje w procesach technologicznych”, Częstochowa 2016, pod redakcją naukową Wioletty M. Bajdur, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-65179-72-2; on line 2017; punkty: 4 MNiSW

Olejnik T. P., Sobiecka E., Utilitarian Technological Solutions to Reduce CO2 Emission in the Aspect of Sustainable Development, PROBLEMY EKOROZWOJU – PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, vol. 12, no 2, 173-179, (2017)

Blaszczyk M., Heim A., Olejnik T. P., The effect of wetting on the course of the drum granulation, Chemical and Process Engineering 2017, 38 (2), 331-342, http://dx.doi.org/10.1515/cpe-2017-0026

Baryga А., Poleć B., Brzeziński S., Olejnik T., Woźniak D.; Вплив якості стружки на вміст бурякової мезги у сирому соку (Wpływ jakości krajanki na zawartość miazgi w soku surowym), ЦУКОР УКРАЇНИ №4 (Ukrainian Sugar),  (136), 11, 11-17; ISSN 2219-8261

Baryga А., Poleć B., Brzeziński S., Olejnik T., Sochalska S.; Вплив параметрів окремих процесів станції очищення на правильну фільтрацію соків у цукроварінні (Wpływ parametrów poszczególnych stacji procesu oczyszczania soków w cukrowni na prawidłowość filtracji), ЦУКОР УКРАЇНИ №4 (Ukrainian Sugar), (136), 11, 27-36; ISSN 2219-8261

Sobiecka E., Olejnik T.P., Obraniak A., Bajdur W., „Proces zestalania i stabilizacji wybranych odpadów przemysłowych”, Przemysł Chemiczny, 96/12 (2017), 2532-2534, doi: 10.15199/62.2017.12.28

Kaźmierczak M., Olejnik T.P., Celulozy bakteryjna jako skafold, czyli nowa nadzieja dla inżynierii tkankowej, Konferencja Mała Wielka Nauka, (01-02.12.2017) Łódź, Książka abstraktów, str. 64, ISBN:978-83-949065-6-6

Obraniak A., Stelmach J., Olejnik T.P., Głogowski M., Analiza zjawiska powstawania kropel w dyszach stosowanych w procesach granulacji, Przemysł Chemiczny, 97/2 (2018), 281-297, DOI: 10.15199/62.2018.2.XX

 

Referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych:

Heim A., Olejnik P.T.,  Pawlak A., Using statistical moments to describe grinding in a ball mill for industrial-scale process, Proceedings of the 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids (Budapest 27-30.05), vol. 1, s.8.39-8.44 (2003)

Heim A., Olejnik T.P., Pawlak A., Effect of the number od grinding media contact points on ceramide body grinding rate, Proceedings of 16th International Congress of Chemical and Process Engineering (Praha 22-26.08), CD-ROM,  P5.270, s.1-13 (2004)

Olejnik P.T., Heim A., Scaling-up of ceramic body grinding with reference to grinding rate, Proccedings of 5th World Congress on Particle Technology (23-27.04), CD-ROM, s.1-7 (2006)

Heim A., Olejnik P.T., Modelling of comminution rate of ceramic body in a pilot-plant ball mill, Proceedings of the 5th International Conference for Conveying and Handlings of Particulate Solids (27-31.08), CD-ROM, PS 4.3, s. 1-6 (2006)

Olejnik P.T., Wyznaczanie szybkości rozdrabniania wybranych mas ceramicznych w młynie perełkowym, Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej, t.III, s.141-144 (2007)

Olejnik T.P., Zmiana skali przemiału surowców mineralnych z uwzględnieniem szybkości procesu, Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych, 145-152 (2007)

Heim A., Olejnik T.P., Specific Grinding Rate of Raw Material at the Change of Ball’s Points of Contact in the Ball-mill, Proceedings of International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids CHoPS+ICBMH, 155-159 (2009)

Olejnik T.P., Kinetics of Grinding of the Raw Materials Considering of the Compression Strength of Grains, Proceedings of CHoPS+ICBMH, 166-169  (2009)

Olejnik T.P., Heim A., Influence of grinding media contact points number in a ball mill disintegration rate of grains of small size, Proceedings of Comminution’10, CD, s.1-9 (2010)

Olejnik T.P., Milling rate of chosen mineral materials in a ball mill under changing apparatus-process conditions, Proceedings of Comminution’10, CD, s.1-11 (2010)

Olejnik T.P., Description of disintegration rate of chosen rock materials considering statistical moment distribution, Proceeding of 7th European Congress of Chemical Engineering and 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, CD, P3, 297, s 1-8 (2010)  

Olejnik T.P., Effect of the number of grinding media contact points on breakage function for wet grinding, Proceeding of 7th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids, CHoPS 2012 (10-13.09), pendriver-full text, abstract, P27, s.1-7; 15/1144, s.1-2 (2012)

Gluba T., Olejnik T.P., Obraniak A. „Technologia wytwarzania środka piorącego w układzie ciągłym”, X Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja 2015, (6-8. 05), 2015, Nałęczów

Obraniak A.Gluba T., Olejnik T.P., Montelatic B., „Granulacja popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego”, X Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja 2015, (6-8. 05), 2015, Nałęczów

Olejnik T.P., Głogowski M., „Innowacyjne rozwiązanie dotyczące gospodarki energetycznej w cukrowni", Konferencja naukowo-techniczna - "Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym", (18-19.05), 2015, Zakopane

Olejnik T.P., Sobiecka E., „Utylitarne rozwiązania technologiczne ograniczające emisję CO2”, Konferencja „Technologie-Bezpieczeństwo-Środowisko”, (20.06), 2016, Częstochowa

Sobiecka E., Materac M., Olejnik Tomasz P., „Zastosowanie makrolitów w usuwaniu pestycydów ze środowiska wodnego”,  Konferencja „Technologie-Bezpieczeństwo-Środowisko”, (20.06), 2016, Częstochowa

Kaźmierczak M., Ogrodowczyk D., Olejnik T.P., „Przekształcenie Celulozy Bakteryjnej w Materiał o Charakterze Skafoldu Jako Alternatywy dla Przeszczepów”, Łódzkie BioTrendy, (26.11.2016), Łódź

Ogrodowczyk D., Kaźmierczak M., Olejnik T.P., „Fermentacja metanowa alternatywną metodą zagospodarowania wysłodków buraczanych”, Łódzkie BioTrendy, (26.11.2016), Łódź

Marta Kaźmierczak, Dominika Ogrodowczyk, Tomasz P. Olejnik, Marek Kołodziejczyk, „Przekształcenie Celulozy Bakteryjnej w Skafold Alternatywą dla Przeszczepów”, Konferencja "Wiedza Kluczem do sukcesu", (21.01.2017),  Łódź

Marta Kaźmierczak, Tomasz P. Olejnik, ”Celuloza bakteryjna jako skafold, czyli nowa nadzieja dla inżynierii tkankowej”. I Ogólnopolska Konferencja „Badania naukowe w teorii i praktyce”, (04.04.2017), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Marta Kaźmierczak, Tomasz P. Olejnik, „Przekształcenie celulozy bakteryjnej w skafold jako alternatywa dla przeszczepów tkankowych”, VI Konferencja Biologii Molekularnej (6-8.04.2017), Łódź

Marta Kaźmierczak, Tomasz P. Olejnik, „Konstrukty z biocelulozy jako alternatywa dla przeszczepów tkankowych”, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie Projektami – podejście interdyscyplinarne”, (21.04.2017), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Olejnik T.P., Sobiecka E., “The chosen industrial application limited greenhouse gases emission” – I nagroda w dziedzinie “Environmental – Pollution Control” (złoty medal), 9th European Exhibition on  Creativity and Innovation, (27.05.2017), Iasi, Rumunia

Olejnik T.P., Sobiecka E., “Disc granulation process as a method of the lime sludge management at the sugar industry” – II nagroda w dziedzinie “Agriculture and Food Industry” (srebrny medal), 9th European Exhibition on  Creativity and Innovation, (27.05.2017), Iasi, Rumunia

Kołaciński Z., Rincón J.M., Szymański Ł., Olejnik T.P., Sobiecka E., „Thermal plasma vitrification process as the effective technology for hospital incineration fly ash immobilization”, VITROGEOWASTES - VITRIFICATION and GEOPOLYMERIZATION of WASTES for IMMOBILIZATION or RECYCLING, (14-15. 09.2017), Elche, Hiszpania

Olejnik T.P., Sobiecka E., „Bezpieczeństwo produktów żywnościowych w polityce korporacyjnej organizacji”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Chemiczne a Ochrona Zdrowia”, (10-11. 10. 2017), Kraków

Sobiecka E., Olejnik T.P., „Zastosowanie procesu granulacji w unieszkodliwianiu odpadów medycznych”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Chemiczne a Ochrona Zdrowia”, (10-11. 10. 2017), Kraków

 

Raporty zamawiane:

Olejnik T., Opracowanie raportu „Realizacja Programu Phare 9611 SCI-TECH II”, (2000)

Sobiecka E.; Olejnik T.P. – raport dla Komisji Europejskiej – https://setis.ec.europa.eu/system/files/lodz-univ_input_action9.pdf, (2016)

Gluba T. ,Obraniak A. , Olejnik T.P., raport (2013), wdrożenie Nordkalk Polska (2016)

Otrzymane nagrody

Odznaka Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność organizacyjną, za osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej

Staże naukowe

Staże przemysłowe:

OHL Bau & Industrie Holding AG , Limburg/Lahm, Niemcy, (lipiec-wrzesień 1996)

FRAKTIONERUNGSZENTRUM Stetten a.k.M, Niemcy, (lipiec-wrzesień 2002)

United Food Technologies AG, Weinheim, Niemcy, (lipiec - wrzesień 2004)

MYSAK Group Sp. z 0.0., Poznań, (sierpień - wrzesień 2013)

Krajowa Spółka Cukrowa SA, Oddzial Cukrownia Dobrzelin, (październik 2014)

 

Przebieg kariery naukowej

2014  doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna, Wydział Inzynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

1999 doktor nauk technicznych, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

1987 magister inżynier, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Polecamy

 

bacaif

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Faculties