+

WikampFb

Dr inż. Dorota Mańkowska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Zastosowanie technik spektroskopii fluorescencyjnej w analizie preparatów farmaceutycznych oraz w analizie żywności. Alergeny żywności. Analiza związków biologicznie czynnych w roślinach zielarskich. Analityka jakości żywności ekologicznej vs konwencjonalnej.

Dorota Mańkowska's picture
Dr inż.
Dorota
Mańkowska

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

dorota.mankowska@p.lodz.pl


Działalność dydaktyczna

Wykłady: Hydrologia. Oczyszczanie gazów.
Ćwiczenia: Hydrologia. Podstawy żywienia człowieka.
Laboratoria: Chemia ogólna i nieorganiczna. Chemia analityczna. Analiza chemiczna. Makro- i mikroelementy w żywności.

Publikacje po 2000 roku
  • Mańkowska D.: Ludzkie topoizomerazy jako cel komórkowy współczesnej chemioterapii. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, 2009, 9: 30-33
  • Mańkowska D.: Terapia fotodynamiczna nowotworów nadzieją współczesnej medycyny onkologicznej. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, 2009, 11: 11-14
  • Sobczuk D., Craig R., Nogueroles M., Radisic S., Shen B., Simon S.: The study of the interactions between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester. Zesz. Nauk. PŁ, Chemia Spoż. Biotech., nr. 70 (984), str:23-36, 2006
  • Jabłońska J., Mańkowska D.: The influence of UV, X and microwave radiation on the aflatoxin B1 concentration in nuts. Biotechnology and Food Sciences, vol. 78, no. 2, p. 111-119, 2014
  • Kulbat K., Mańkowska D., Leszczyńska J., Spices from Lamiaceae as a source of biologically active compounds. Biotechnology and Food Sciences, vol. 79, no. 1, p. 19 (conference proceedings), 2015
  • Mańkowska D., Majak I., Łącka A., Słowianek M., Bartos A., Leszczyńska J., 5-Hydroxymethylfurfural content in selected food products, Biotechnology and Food Sciences, vol. 79, no. 2, p. 24 (conference proceedings), 2015
Przebieg kariery naukowej

Magister: 2002, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii, Politechnika Łódzka
Doktor: 2008, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Polecamy

 

bacaif

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Faculties