+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Projects of Institute of Molecular and Industrial Biotechnology

A+ / A-

Wyjaśnienie kontrowersyjnej roli kwasu palmitooleinowego w dietoprofilaktyce zaburzeń homeostazy węglowodanów i lipidów
dr hab. Edyta Gendaszewska - Darmach, prof. PŁ  2019-2022 Opus 16

Wiązanie kwasów żółciowych przez składniki owoców z rodziny Ribes - badania in vitro 
dr inż. Małgorzata Redzynia Miniatura 2

Klonowanie, ekspresja, oczyszczanie i wstępne badania krystalograficzne wybranych białek Komagataeibacter, mających wpływ na syntezę nanocelulozy bakteryjnej o określonych właściwościach
dr inż. Izabela Szymczak Miniatura 2

Dieta i ludzki mikrobiom jelitowy jako źródła N-acylowanych amin będących ligandami receptorów GPCR
dr inż. Anna Katarzyna Drzazga 2018-2021 Sonatina 2

Badania strukturalne β-D-galaktozydaz z antarktycznych bakterii z rodzaju Paracoccus i Arthrobacter
mgr inż. Maria Rutkiewicz 2018-2019 Etiuda 6

Opracowanie technologii wytwarzania witaminy K2 MK-7
Podwykonawca wniosku grantowego: POIR.02.03.02-02-0007/18 na wykonanie usługi 2018-2020
prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim
dr inż. Olga Marchut-Mikołajczyk 2018-2021 PO IR Regionalne agendy naukowo-badawcze

Sekwencjonowanie oraz porównawcza analiza genomu wydajnego producenta celulozy
dr inż. Małgorzata Ryngajłło  Miniatura 2

Wpływ składników owoców kaliny koralowej (Viburnum opulus) na metabolizm lipidów i adipogenezę – badania in vitro
dr inż. Anna Podsędek 2017-2020 Opus

Ekspresja i inżynieria nowej lakazy z Fusarium oxysporum oraz jej rola w bioupłynnianiu węgla brunatnego
mgr inż. Natalia Bogusława Kwiatos 2016-2019 Preludium 10

Support and partnership for the development of multiple sustainable and market ready value chains in the biobased economy
2016-2018 Horyzont 2020

Badania strukturalne enzymów zimnolubnych – mechanizm przystosowania do zimna
dr hab. inż. Anna Bujacz 2017-2020


Faculties