+

WikampFb

 
 

50 lat IBT

A+ / A-

W 2016 roku minęło 50 lat od powołania pierwszej Katedry Biochemii Technicznej w polskich uczelniach technicznych, przekształconej w Politechnice Łódzkiej w Instytut Biochemii Technicznej. Z tej okazji dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej – prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki zorganizował cykl seminariów: “Biochemia – Biotechnologia - Biogospodarka”. Wykładowcami byli przedstawiciele nauki, przemysłu i agend badawczych zarówno z kraju,
jak i z zagranicy.

Wygłoszone wykłady:

Mikołaj Słabicki - CRISPR - 'the biggest biotech discovery of the century'

 

Zbigniew Błocki - Finansowanie badań podstawowych w Narodowym Centrum Nauki

 

Adam Siekacz - Nowe rozwiązania enzymatyczne dla przemysłu na przykładzie firmy DSM

 

Roland Wolhgemuth - Tools and Ingredients for the Biocatalytic Synthesis of Metabolites

 

Christian Patermann - Europe on its way into the Bioeconomy, hype or reality?

 


Pliki do pobrania

Jednostki