+

WikampFb

 
 

mgr inż. Agnieszka Brodowska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Związki biologicznie aktywne (polifenole, olejki eteryczne)

Wpływ procesu ozonowania na skład olejków eterycznych uzyskanych z surowców roślinnych

Profil antyoksydacyjny surowców roślinnych po procesie ozonowania w złożu dynamicznym

Dekontaminacja surowców roślinnych ozonem w złożu dynamicznym

Zastosowanie ozonu w roztworze i formie gazowej do dekontaminacji surowców roślinnych

Wpływ procesu ozonowania na zdolność przeżycia mikroorganizmów

Obrazek użytkownika Agnieszka Brodowska
mgr inż.
Agnieszka
Brodowska

Stanowisko

doktorant

E-mail

agnieszka.brodowska@dokt.p.lodz.pl


Działalność dydaktyczna

Laboratorium chemii organicznej

Prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie

Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Śmigielski K., Nowak A., Libudzisz Z., Brodowska A.: Sposób dekontaminacji surowców roślinnych ozonem, 01.07.2013, nr P. 404528.
 • Śmigielski K., Nowak A., Libudzisz Z., Brodowska A., Stelmachowski M.: Sposób dekontaminacji przypraw ozonem, 01.07.2013, nr P. 404527.
 • Śmigielski K., Sikora M., Majewska M., Brodowska A.: Sposób otrzymywania nowego olejku zapachowego z nasion marchwi zwyczajnej, 29.09.2014, nr P. 409615.
 • Śmigielski K., Sikora M., Majewska M., Brodowska A.: Sposób otrzymywania nowego olejku zapachowego z nasion marchwi zwyczajnej, 29.09.2014, nr P. 409614.
 • Śmigielski K., Sikora M., Majewska M., Brodowska A.: Sposób otrzymywania nowego olejku zapachowego z nasion marchwi zwyczajnej, 29.09.2014, nr P. 409612.
 • Śmigielski K., Sikora M., Majewska M., Brodowska A.: Sposób otrzymywania nowego olejku zapachowego z nasion marchwi zwyczajnej, 29.09.2014, nr P. 409613.
 • Śmigielski K., Piątkowski M., Nowak A., Brodowska A.: Komora do dekontaminacji surowców roślinnych ozonem w złożu dynamicznym, 27.10.2014, nr P. 409933.

 

Sekwencje genetyczne

 • Brodowska A, Nowak A, Śmigielski K., Otlewska A. (2015) Bacillus subtilis strain 2J, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence; Accession number KP676166; GenBank National Center for Biotechnology Information database.
 • Brodowska A, Nowak A, Śmigielski K., Otlewska A. (2015) Bacillus pumilus strain 3J, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence; Accession number KP676167; GenBank National Center for Biotechnology Information database.
 • Brodowska A, Nowak A, Śmigielski K., Otlewska A. (2015) Bacillus cereus strain 4J, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence; Accession number KP676168; GenBank National Center for Biotechnology Information database.
Publikacje po 2000 roku
 1. Brodowska A., Śmigielski K., Nowak A.: A new outlook at ozone: an alternative decontamination method for raw plant materials, II European Young Engineers Conference, 2013, 83-88.
 2. Brodowska A.: Bioaktywne związki obecne w owocach jagodowych na przykładzie maliny, Materiały konferencyjne - Tom Publikacji z sesji konferencji (ISBN 978-83-63058-22-7 Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki 8), Wyd. CREATIVETIME, 2013, 1-10.
 3. Brodowska A., Śmigielski K.: Ozon nie taki straszny jak go opisują, Monografia - Tom Publikacji z sesji konferencji (ISBN 978-83-63058-25-8 Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3), Wyd. CREATIVETIME, 2013, 1-8.
 4. Brodowska A.: Bioaktywne związki obecne w owocach jagodowych na przykładzie maliny, Materiały konferencyjne, (ISSN 2300-4436 Dokonania Młodych Naukowców), Wyd. CREATIVETIME, 2013.
 5. Brodowska A., Śmigielski K., Nowak A.: Comparison of methods of herbs and spices decontamination, 2014, CHEMIK, 68, 2, 97-102.
 6. Brodowska A.J., Śmigielski K.: Ozonation – an alternative decontamination method for raw plant materials, Biotechnol Food Sci 2013, 77(1), 37-43.
 7. Brodowska A.J.: Nutmeg (Myristica Fragrans) – a highly-prized aphrodisiac, IV Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, (ISBN: 978-83-7283-606-9), Wyd. Naukowo-Dydaktyczne PŁ, 2014, 18-22.
 8. Brodowska K., Catthoor R., Brodowska A.J., Symonowicz M., Łodyga-Chruścińska E.: A comparison of antioxidant properties of extracts from defatted and non-deffated flax (Linum usitatissimum) seeds, Albanian Journal of Agricultural Sciences, 2014, Vol. 13(2), 16-23.
 9. Brodowska A.J., Śmigielski K.: Effect of ozone treatment on the presence of polyphenol compounds from plant materials, Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie, Materiały konferencyjne nr 6, Wyd. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2014, 316-320 (ISBN 879-83-63989-16-3).
 10. Brodowska A.J., Śmigielski K., Nowak A., Brodowska K., Catthoor R., Czyżowska A.: The impact of ozone treatment on changes in biologically active substances of cardamom seeds, Journal of Food Science, 2014, Vol. 79(9), 1649-1655.
 11. Brodowska A. J., Śmigielski K.: Spice aphrodisiacs and their importance in medicine, Recent Progress in Medicinal Plants, Vol. 44, Ch-18, Phytotherapeutics, in: J.N. Govil (Ed.), Studium Press LLC, USA, 2014, 395-420, ISBN of Series 0-9656038-5-7, ISBN of Volume 1-62699-081-6.
 12. Brodowska A. J., Śmigielski K.: Raspberry Pomace - A Valuable Waste, Recent Progress in Medicinal Plants, Vol. 44, Ch-10, Phytotherapeutics, in: J.N. Govil (Ed.), Studium Press LLC, USA, 2014, 259-276, ISBN of Series 0-9656038-5-7, ISBN of Volume 1-62699-081-6.
 13. Brodowska A.: Characterization of essential oils from different plant parts of the Juniperus species. A review, V Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, (ISBN: 978-83-7283-654-0), Wyd. Naukowo-Dydaktyczne PŁ, 2015, 17-23.
 14. Brodowska A.: A sensitivity of microorganisms to ozone, Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie. Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria bezpieczeństwa, Ochrona środowiska., Materiały konferencyjne nr 8, Wyd. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015, 278-282 (ISBN 978-83-63989-29-3).
 15. Brodowska A.: Sposoby oczyszczania żywności na tle techniki ozonowania, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1 (ISBN: 978-83-63058-46-3), Wyd. CREATIVETIME, 2015, 136-141.
 16. Brodowska A.: Charakterystyka i możliwości aplikacyjne jałowca pospolitego (Juniperus Communis (L.)), Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1 (ISBN: 978-83-63058-46-3), Wyd. CREATIVETIME, 2015, 142-146.
 17. Śmigielski K., Brodowska A.: Stosowanie ozonu. Zalety, wady i zagrożenia, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 2(81), 2015, 10-12.
 18. Śmigielski K., Brodowska A.: Stosowanie ozonu cz.2. Działanie przeciwdrobnoustrojowe, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDiD, 3(82), 2015, 9-11.
 19. Brodowska A.J., Śmigielski K., Nowak A., Czyżowska A., Otlewska A.: The Impact of Ozone Treatment in Dynamic Bed Parameters on Changes in Biologically Active Substances of Juniper Berries, PLoS ONE, 2015, Vol. 10(12), doi: 10.1371/journal.pone.0144855.
Przebieg kariery naukowej

2012-

Studia doktoranckie, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Kierunek: Biotechnologia i nauki o żywności

2011 – 2012

Studia magisterskie II stopnia, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Specjalność: Analiza i Ocena Żywności

2007 – 2011

Studia inżynierskie I stopnia, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Specjalność: Analiza i Ocena Żywności

Hobby

Grafika animacyjna, analiza obrazu w zastosowanich biologicznych, wizualizacja artystyczna, podróże

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki