+

WikampFb

 
 

dr inż. Agnieszka Pietrzyk-Brzezińska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Krystalografia białek

Obrazek użytkownika Agnieszka Pietrzyk-Brzezińska
dr inż.
Agnieszka
Pietrzyk-Brzezińska

Stanowisko

specjalista biochemik

E-mail

agnieszka.pietrzyk-brzezinska@p.lodz.pl

Adres

Stefanowskiego 4/10, p.305

90-924 Łódź

Zespoły

User is not a member of any group.Publikacje po 2000 roku
 • Bujacz A., Tałaj J.A., Zieliński K., Pietrzyk-Brzezińska A.J., Neumann P. (2017). Crystal structures of serum albumins from domesticated ruminants and their complexes with 3,5-diiodosalicylic acid. Acta Cryst. D73, doi: 10.1107/S205979831701470X
 • Imber M., Huyen N.T.T., Pietrzyk-Brzezińska A.J., Loi V.V., Hillion M., Bernhardt J., Thärichen L., Kolsek K., Saleh M., Hamilton C.J., Adrian L., Gräter F., Wahl M.C., Antelmann H. (2017). Protein S-bacillithiolation functions in thiolprotection and redox regulation of the glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Gap in Staphylococcus aureus under hypochlorite stress. Antioxidants & Redox Signaling, doi: 10.1089/ars.2016.6897.
 • Rutkiewicz-Krotewicz M., Pietrzyk-Brzezińska A.J., Sekula B., Cieśliński H., Wierzbicka-Woś A., Kur J., Bujacz A. (2016). Structural studies of a cold-adapted dimeric β-d-galactosidase from Paracoccus sp. 32d. Acta Cryst. D72, 1049-1069.
 • Pietrzyk A.J., Bujacz A., Mak, P., Potempa, B., Niedziela, T. (2015). Structural studies of Helix aspersa agglutinin complexed with GalNAc: A lectin that serves as a diagnostic tool Int. J. Biol. Macromol. 81, 1059-1068.
 • Pietrzyk A.J., Bujacz A., Lochynska M., Jaskolski M., Bujacz G. (2014). Crystal structure of Bombyx mori lipoprotein 6: Comparative structural analysis of the 30-kDa lipoprotein family. PLoS ONE 9, e108761.
 • Pietrzyk A.J., Bujacz A., Mueller-Dieckmann J., Lochynska M., Jaskolski M., Bujacz G. (2013). Crystallographic identification of an unexpected protein complex in silkworm hemolymph. Acta Cryst. D69, 2353–2364.
 • Pietrzyk A.J., Bujacz A., Jaskolski M., Bujacz G. (2013). Identification of amino acid sequence by X-ray crystallography: a mini review of case studies. BioTechnologia - J. Biotech. Comp. Biol. Bionanotech. 94, 9-14.
 • Pietrzyk A.J., Bujacz A., Mueller-Dieckmann J., Lochynska M., Jaskolski M., Bujacz G. (2013). Two crystal structures of Bombyx mori lipoprotein 3 - structural characterization of a new 30-kDa lipoprotein family member. PLoS ONE 8, e61303.
 • Pietrzyk A.J., Jaskolski M., Bujacz G. (2013). Structural studies of juvenile hormone‑binding proteins in Juvenile Hormones and Juvenoids: Modeling Biological Effects and Environmental Fate, eds. Devillers J., CRC Press, 2013.
 • Pietrzyk A.J., Panjikar S., Bujacz A., Mueller-Dieckmann J., Lochynska M., Jaskolski M., Bujacz G. (2012). High-resolution crystal structure of Bombyx mori lipoprotein 7: crystallographic determination of the identity of the protein and its potential role in detoxification. Acta Cryst. D68, 1140-1151.
 • Pietrzyk A.J., Bujacz A., Lochynska M., Jaskolski M., Bujacz G. (2011). Isolation, purification, crystallization and preliminary X-ray studies of two 30 kDa proteins from silkworm hemolymph. Acta Cryst. F67, 372-376.
Otrzymane nagrody
 • Stypendium podoktorskie Fundacji im. Alexandra Humboldta, 2015-2017.
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, 2014.
 • Nagroda za najlepszą publikację naukową doktoranta w roku 2013 przyznawana przez Polską Akademię Nauk, Oddział w Poznaniu.
 • Wyróżnienie w konkursie na najlepszą publikację naukową doktoranta w roku 2012 przyznawane przez Polską Akademię Nauk, Oddział w Poznaniu.
 • Wyróżnienie w konkursie im. W. Mozołowskiego za poster prezentowany podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w roku 2012.
 • 3-cie miejsce za poster prezentowany podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w roku 2010.
 • 2-gie miejsce wśród absolwentów Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej, 2009.
Staże naukowe
 • 01.06.2015-31.05.2017 - Freie Univeritaet Berlin, Wydział Biologii, Chemii i Farmacji, Instytut Chemii I Biochemii, Zespół Biologii Strukturalnej - staż podoktorski finansowany ze stypendium Fundacji im. Alexandra Humboldta

 • 15.05.2014-31.05.2015 - Freie Univeritaet Berlin, Wydział Biologii, Chemii i Farmacji, Instytut Chemii I Biochemii, Zespół Biologii Strukturalnej - staż podoktorski finansowany ze stypendium Dahlem Research School

 • 01.03.2011-31.08.2011 - EMBL-Hamburg, staż naukowy

Przebieg kariery naukowej
 • Od 01.08.2017 - Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej - specjalista biochemik

 • 01.06.2015-31.05.2017 - Freie Univeritaet Berlin, Wydział Biologii, Chemii i Farmacji, Instytut Chemii I Biochemii, Zespół Biologii Strukturalnej - staż podoktorski finansowany ze stypendium Fundacji im. Alexandra Humboldta

 • 15.05.2014-31.05.2015 - Freie Univeritaet Berlin, Wydział Biologii, Chemii i Farmacji, Instytut Chemii I Biochemii, Zespół Biologii Strukturalnej - staż podoktorski finansowany ze stypendium Dahlem Research School

 • 01.03.2011-31.08.2011 - EMBL-Hamburg, staż naukowy

 • 01.09.2009-30.04.2014 - Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej, Międzynarodowy Program Doktorancki Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Promotor: Prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz

 • 01.10.2004-15.07.2009 - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii, Kierunek: Biotechnologia, Specjalizacja: Biotechnologia molekularna i biokataliza
Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych
 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne, członkostwo.
 • Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, członkostwo.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki