+

WikampFb

 
 

mgr inż. Aleksandra Marchwicka

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Określenie miejsca oddziaływania fosfonokarboksylanów z Rab geranylogeranylotransferazą (RGGT) z wykorzystaniem próbników opartych na jej inhibitorach.

Obrazek użytkownika Aleksandra Kazmierczak
mgr inż.
Aleksandra
Marchwicka

Stanowisko

doktorantka

E-mail

800828@edu.p.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej

ul.Stefanowskiego 4/10

90-924 ŁódźPublikacje po 2000 roku

Kaźmierczak AKusy DNiinivehmas SPGmach JJoachimiak ŁPentikäinen OTGendaszewska-Darmach EBlazewska KM. Identification of the privileged position in the imidazo[1,2-a]pyridine ring of phosphonocarboxylates for development of Rab geranylgeranyl transferase (RGGT) inhibitors. J Med Chem. 60(21), 8781-8800 (2017)

Przebieg kariery naukowej

2015 - obecnie - Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywości, studia stacjonarne III stopnia, 4-letnie

Kierunek: Biotechnologia i nauki o żywności

 

2014 - 2015 - Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywości, studia stacjonarne II stopnia, 1,5-roczne

Kierunek: Biotechnologia

Specjalność: Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna

Temat pracy dyplomowej: Analiza morfologii oraz ekspresji wybranych genów chondrocytów w warunkach hodowli na bionanocelulozie

 

2010 - 2014 - Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywości, studia stacjonarne I stopnia, 3,5-roczne

Kierunek: Biotechnologia

Specjalność: Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna

Temat pracy dyplomowej: Wpływ tiofosforanowych analogów nukleotydów na migrację komórek SIRC

Hobby

- literaura grozy i kryminalna

- wędrowki górskie i wycieczki motocyklowe

- gry planszowe

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki