+

WikampFb

 
 

mgr inż. Aleksandra Kot

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Bakteryjna celluloza, sekwencjonowanie nowej generacji, RNAseq, inżynieria genetyczna

Obrazek użytkownika Aleksandra Kot
mgr inż.
Aleksandra
Kot

Stanowisko

doktorantka

E-mail

aleksandra.kot@dokt.p.lodz.pl


Otrzymane nagrody
  • Drugie miejsce w konkursie na najlepszy plakat na XVII National Academic Seminar of Biotechnology Students & VII International Conference of Biotechnology Students w Poznaniu, 20-22.11.2015
  • Nagroda Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej za najlepszy plakat prezentujący wyniki pracy magisterskiej na VI Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików
Przebieg kariery naukowej

2015 - obecnie - Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywości, studia stacjonarne III stopnia, 4-letnie

Kierunek: Biotechnologia

2014 - 2015 - Politechnika Łódzka, Centrum Kształcenia Międzynarodowego, studia stacjonarne II stopnia, 1,5-roczne

Kierunek: Biotechnology

Specjalność: Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry 

Temat pracy dyplomowej: Selection and initial verification of candidate genes involved in cellulose synthesis regulation in Gluconacetobacter xylinus based on the analysis of RNA-Seq data

 

2010 - 2014 - Politechnika Łódzka, Centrum Kształcenia Międzynarodowego, studia stacjonarne I stopnia, 3,5-roczne

Kierunek: Biotechnology

Specjalność: Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry 

Temat pracy dyplomowej: Gene expression patterns in Gluconacetobacter xylinus - analysis of RNA-Seq data

 

semestr letni roku akademickiego 2012/2013 – studia na University of Camerino (Włochy) w ramach programu ERASMUS

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej 

Hobby
  • śpiew
  • literatura

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki