+

WikampFb

 
 

dr inż. Alicja Buchowiecka

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Modelowe badania nad metodami detekcji rzadkich modyfikacji cysteiny w białkach: S-glikozylacji, mono-ADP-S-rybozylacji oraz S-fosforylacji.

Obrazek użytkownika Alicja Buchowiecka
dr inż.
Alicja
Buchowiecka

Stanowisko

adiunkt

E-mail

alicja.buchowiecka@p.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Politechnika Łódzka

Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

poniedziałki i wtorki 12:15 - 13:15

       Patenty i zgłoszenia patentowe

Alicja Buchowiecka, Sposób detekcji S-glikozylowanych białek i peptydów, zgłoszenie patentowe nr P-397240, Urząd Patentowy RP, 05. 12. 2011

Patent PL 187597 (30. 11. 2004) Bielecki S., Buchowiecka A., Sposób otrzymywania preparatów β-1,3-glukanaz Oerskovia xanthineolytica.

Publikacje po 2000 roku

A.K. Buchowiecka, Puzzling over protein cysteine phosphorylation – assessment of proteomic tools for S-phosphorylation profiling, Analyst, 2014, 139, 4118-4123

Buchowiecka A., Bielecki S., (2006), Nowe tendencje w technologii enzymatycznej transformacji węglowodanów, Postępy Nauk Rolnicznych, 5/323, 77-94.

Bielecki S., Buchowiecka A., Kalinowska H., (2005), Enzymy w modyfikacji węglowodanowych składników żywności, W: Enzymatyczna modyfikacja składników żywności, E. Kołakowski, W. Bednarski, S. Bielecki (red.) Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin: 385-396.

Buchowiecka A., Peltre G., (2004) Krzywe miareczkowania elektroforetycznego W: Elektroforeza – przykłady zastosowań; B. Walkowiak, V. Kochmańska (red.), 61-67.

R.I. Somiari, A. Sullivan, S. Russell, S. Somiari, H. Hu, R. Jordan, A. George, R. Kathenhusen, A. Buchowiecka, C. Arciero, H. Brzeski, J. Hooke, C. Shriver (2003), High-throughput proteomic analysis of human infiltrating ductal carcinoma of the breast, Proteomics, 3, 1863-1873.

Buchowiecka A., Bielecki S., (2003), Determination of the regiochemistry of D-glucal glucosylation by endo- β1,3-glucanase Ga Cellulomonas cellulans using CI MS, Biocatalysis and Biotransformation 21(1) 1-5.

Buchowiecka A., Bielecki S., (2002), Specificity of endo-β-1,3-glucanase GA from Cellulomonas cellulans towards structurally diversified acceptor molecules in transglycosylation reactions, Biocatalysis and Biotransformation, 20(2), 95-100.

Staże naukowe

Clinical Breast Care Project, Windber Research Institute, Windber PA, USA. in collaboration with Walter Reed Army Medical Center, Washington, DC. (1 października 2001- 30 września 2003) staż naukowy po doktoracie (przerwany z powodu wydarzeń losowych)

Advanced Methods of Electrophoresis L’Unité d’Immuno-Allergie, Institut Pasteur, Paris, France (October 17-th December 17-th 1996). Fellowship sponsored by European Union (TEMPUS Program),

Advanced Short Course on Fundamentals and Cultivation Principles of Microbial Physiology (European Federation of Biotechnology Working Party on Microbial Physiology & Working Party on Education) Leipzig, Germany ( December 12-16,1994)

Advanced Course on Applied Biocatalysis (European Federation of Biotechnology Working Party on Applied Biocatalysis) Zakopane, Poland (May 16-10,1994)

Przebieg kariery naukowej

mgr inż. chemik, specjalność: chemia i technologia spożywcza

30.06 1979 r., Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej

doktor nauk technicznych, specjalność: technologia chemiczna

3.07.1999 r., Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki