+

WikampFb

 
 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Okruszek

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Chemiczna synteza analogów kwasów lizofosfatydowych i cyklofosfatydowych

Stereochemia związków fosforoorganicznych

 

Obrazek użytkownika Andrzej Okruszek
Prof. dr hab. inż.
Andrzej
Okruszek

Stanowisko

Profesor zwyczajny

E-mail

andrzej.okruszek@p.lodz.pl

Adres

Ul. Komunalna 21, 93-403 Łódź

Konsultacje dla studentów

Środa, godz. 1100 - 1300Działalność dydaktyczna

Prowadzenie seminariów specjalizacyjnych oraz dyplomowych dla studentów Biochemii Technicznej i Biotechnologii (także w jęz. ang. na IFE)

Wykład nt. stereochemii w przedmiocie "Technologia biokonwersji" (także w jęz. ang.  na IFE)

Wykład nt. metod chromatograficznych w przedmiocie "Pomiary i kontrola w biotechnologii" (także w jęz. ang. na IFE)

Wykład nt. metod spektroskopowych w przedmiocie "Postępy w analityce i ocenie żywności"

Patenty i zgłoszenia patentowe

A.Okruszek, W.J.Stec

Sposób wytwarzania kwasu 1,1,3,3-propanotetrafosfonowego.

Pat-162841 (29.03.1990)

 

C.S.Cierniewski, A.Babińska, M.Świątkowska, M.Wilczyńska W.J.Stec, A.Okruszek,

Tiofosforanowe antysensowe analogi oligonukleotydów, sposób ich wytwarzania oraz sposób podwyższania zawartości t-PA w komórkach śródbłonka ludzkiego.

Pat-177268 (14.09.1994)

 

C.S.Cierniewski, Z.Pawłowska, E.Pluskota, W.J.Stec, A.Okruszek, A.Kobylańska

Antysensowe koniugaty oligonukleotydowe podwyższające poziom t-PA w komórkach śródbłonka ludzkiego

Pat-189450 (06.03.1998)

Publikacje po 2000 roku

C.P.Da Costa, A.Okruszek, W.J.Stec, H.Sigel

Complex Formation of Lead(II) in Aqueous Solution with Methylthiophosphate (MePS2-) and

Uridine 5’-O-Thiomonophosphate (UMPS2-)

Chimia, 54, 418 (2000)

 

B.Karwowski, A.Okruszek, J.Wengel, W.J.Stec

Stereocontrolled Synthesis of LNA Dinucleoside Phosphorothioate by the

Oxathiaphospholane Approach

Bioorg.and Med.Chem.Lett., 11, 1001-1003 (2001)

 

A.Okruszek, A.Sierzchała, K.Żmudzka, W.J.Stec

The Synthesis of Dithymidine Boranophosphate by the Oxathiaphospholane Approach

Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids, 20, 1843-1849 (2001)

 

C.P.Da Costa, A.Okruszek, H.Sigel

Metal ion binding to phosphorothioates and thionucleotides. Complex stability comparisons

between phosphate ligands and their thiophosphate analogues

J.Inorg.Biochem., 86, 37 (2001)

 

M.Olesiak, A.Okruszek, W.J.Stec

The synthesis of S-phosphorodithioate analogs of di- and oligonucleotides with sulfur in 3’- or

5’-bridging position

J.Inorg.Biochem., 86, 364 (2001)

 

P.Guga, A.Okruszek, W.J.Stec

Recent Advances in Stereocontrolled Synthesis of P-Chiral Analogues of Biophosphates.

Topics in Current Chemistry, 220, J.-P.Majoral, Ed., Springer- Verlag, Berlin Heidelberg 2002, pp169-200

 

C.P.DaCosta, D.Krajewska, A.Okruszek, W.J.Stec, H.Sigel

Stabilities of lead(II) complexes formed in aq. solution with methyl thiophosphate (MeOPS2-),

uridine 5’-O-thiomonophosphate (UMPS2-) or adenosine 5’-O-thiomonophosphate (AMPS2-)

J.Biol.Inorg.Chem., 7, 405-415 (2002)

 

B.Nawrot, O.Michalak, M.Nowak, A.Okruszek, M.Dera, W.J.Stec

Bis(hydroxymethyl)phosphinic acid analogues of acyclic nucleosides; synthesis and incorporation

into short DNA oligomers

Tetrahedron Lett., 43, 5397-5400 (2002)

 

P.Jurkiewicz, T.Kral, A.Okruszek, M.Hoff, M.Langner

Integration of oligonucleotides with positively charged liposomes using fluorescence techniques

Cell.& Mol.Biol.Lett., 7, 287 (2002)

 

B.Knobloch, C.P.DaCosta, W.Linert, A.Okruszek, H.Sigel

Stability Constants of Metal Ion (M2+) Complexes Formed with N3-Deprotonated Uridine

(Urd–H), or Uridine 5'-O-Thiomonophosphate, (UMPS–H)3–

Chimia, 56, 394 (2002)

 

M.Olesiak, D.Krajewska, E.Wasilewska, D.Korczyński, J.Baraniak, A.Okruszek, W.J.Stec

The synthesis of phosphorothioate monoesters of biologically relevant alcohols by the

oxathiaphospholane approach

Synlett, 967-971 (2002)

 

L.Pomorski, M.Bartos, A.Okruszek, M.Matejkowska, J.Tazbir, K.Kuzdak

Carcinogenic effect of combined administration of 2,4-diaminoanisole sulfate,

4,4’-thiodianiline and N,N-diethylthiourea in male Wistar rats

Neoplasma, 49, 247-250 (2002)

 

R.W.Kinas, A.Okruszek, W. J. Stec

Reinvestigation of the reaction between sodium diethyl phosphite and diethyl

phosphorochloridate. Evidence for a SET process in the formation of a direct P(IV)-P(IV) bond

Tetrahedron Lett., 43, 7875-7879 (2002)

 

L.Chęcińska, Z.H.Kudzin, M.Małecka, R.B.Nazarski, A.Okruszek

[(Diphenoxyphosphinyl)methylidene]triphenylphosphorane – the double P+-stabilised carbanion: a

crystallographic, computational and solution NMR comparative study on ylidic bonding

Tetrahedron, 59, 7681-7693 (2003)

 

L.A.Woźniak, A.Okruszek

The Stereospecific Syntheses of P-Chiral Biophosphates and Their Analogs

by the Stec Reaction

Chem.Soc.Reviews, 32, 158-169 (2003)

 

P.Jurkiewicz, A.Okruszek, M.Hoff, M.Langner

Associating oligonucleotides with positively charged liposomes

Cell.& Mol.Biol.Lett., 8, 77-84 (2003)

 

M.Maszewska, J.Leclaire, M.Cieślak, B.Nawrot, A.Okruszek, A.-M. Caminade, J.-P.Majoral

Water-Soluble Polycationic Dendrimers with a Phosphoramidothioate Backbone –

Preliminary Studies of Cytotoxicity and Oligonucleotide Delivery in Human Cell Culture

Oligonucleotides, 13, 193-205 (2003)

 

C.P.DaCosta, A.Okruszek, H.Sigel

Complex Formation of Divalent Metal Ions with Uridine 5’-O-Monophosphate (UMPS2-) or

Methyl Thiophosphate (MeOPS2-). Comparison of Complex Stabilities with Those of Parent

Ligands.

ChemBioChem, 4, 593-602 (2003)

 

W.M.Krajewska, M.Stawińska, M.Bryś, W.Młynarski, H.Witas, A.Okruszek, Z.M.Kiliańska

Genotyping of p53 codon 175 in colorectal cancer

Med.Sci.Monit., 9, BR188-191 (2003)

 

M.Sierant, A.Okruszek

Konstrukcja syntetycznego genu K2L-tPA – delecyjnej odmiany tkankowego aktywatora

plazminogenu. Ekspresja genu w bakteriach E. coli i renaturacja rekombinantowego białka

Biotechnologia, 4(63), 124-141 (2003)

 

A.Okruszek.

Chemiczna tiofosforylacja alkoholi o znaczeniu biologicznym - synteza monoestrów.

„Na pograniczu chemii i biologii”, Tom VII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Red.

J.Barciszewski, H.Koroniak, Poznań 2003, str. 205-218

 

M.Nawrot, J.Niewiarowska, I.Papiewska, A.Okruszek, M.Ugorski, C.S.Cierniewski

DNAzyme to mRNA of the beta1 integrin subunit as an efficient tool to reduce invasiveness of human carcinoma cells

Acta Biochim.Polon., 50(S1), 172-173 (2003)

 

M.Sierant, A.Okruszek

Ciałka inkluzyjne i ich wykorzystanie do otrzymywania rekombinantowych białek

w systemie ekspresyjnym Escherichia coli

Biotechnologia, 1(64), 9-19 (2004)

 

M.Langner, A.Okruszek

Kompleksy lipidowe jako nośniki materiału genetycznego

Postępy Biochemii, 50(1), 11-18 (2004)

 

B.Knobloch, D.Suliga, A.Okruszek, R.K.O.Sigel

Acid-Base and Metal-Ion Binding Properties of the RNA Dinucleotide Uridylyl-

(5’à3’)-[5’]uridylate (pUpU3-)

Chem.Eur.J., 11, 4163-4170 (2005)

 

K.Kurdziel, S.Olejniczak, A.Okruszek, T.Głowiak, R.Kruszyński, S.Materazzi,

M.J.Potrzebowski

Search on Structure and Ligands Exchange for Palladium(II) Complexes with

N-Allyl-imidazole; X-ray and Solid-State/Solution NMR Studies

J.Organometal.Chem., 691, 869-878 (2006)

 

B.Knobloch, H.Sigel, A.Okruszek, R.K.O.Sigel

Acid-Base Properties of the Nucleic-Acid Model 2’-Deoxyguanylyl(5’à3’)-

2’-deoxy-5’-guanylate, d(PGPG)3-, and of related Guanine Derivatives

Org.Biomol.Chem., 4, 1085-1090 (2006)

 

P.Guga, B.Karwowski, D.Błaziak, M.Janicka, A.Okruszek, B.Rębowska, W.J.Stec

Cyclization versus Oligomerization of SP- and RP-5’-OH-N4-benzoyl-2’-deoxycytidine-

3’-O-(2-thio-4,4-pentamethylene-1,3,2-oxathiaphospholane)s

Tetrahedron, 62, 2698-2704 (2006)

M.Deka, A.Okruszek

The synthesis of nucleoside-3’-O-conjugates with 1-α-methyl-D-mannopyranoside

Acta Biochim.Polon., 53(S1), 164 (2006)

 

B.Knobloch, H.Sigel, A.Okruszek, R.K.O.Sigel

Metal-Ion Coordinating Properties of the Dinucleotide 2’-Deoxyguanylyl(5’à3’)-

2’-deoxy-5’-guanylate, d(PGPG)3-. Isomeric Equilibria Including Macrochelated Complexes

Relevant for Nucleic Acids

Chem.Eur.J., 13, 1804-1814 (2007)

 

L.Chęcińska, A.J.Rybarczyk-Pirek, Z.H.Kudzin, A.Okruszek

O-Phenyl (triphenylphosphoniomethyl)phosphonate phenol solvate: supramolecular structure generated by O-H...O, C-H...O and C-H...π(arene) hydrogen bonds

Acta Crystallogr. C, 2007, o504-506

 

K.A.Sipa, J.Kaźmierczak-Barańska, E.Sochacka, M.Janicka, G.Nowak, M.Sierant, K.Brzuska, M.Sobczak, M.Deka, A.Okruszek, R.Kierzek, B.Nawrot

Thermodynamic characterization and functional studies of chemically modified siRNAs

Acta Biochim.Polon., 54(S4), 109 (2007)

 

B.Knobloch, B.Nawrot, A.Okruszek, R.K.O.Sigel

Discrimination in Metal Ion Binding to RNA Dinucleotides with a Non-Bridging Oxygen or Sulfur in the Phosphate Diester Link

Chem.Eur.J., 14, 3100-3109 (2008)

 

B.Knobloch, A.Okruszek, H.Sigel

Inosylyl(3'®5')inosine (IpI). Acid-Base and Metal Ion-Binding Properties of a Dinucleoside Monophosphate in Aqueous Solution

Inorg.Chem., 47, 2641-2648 (2008)

 

M.Przybylo, T.Borowik, A.Okruszek, M.Langner

A Method to Evaluate a Propidium Iodide Association with Oligonucleotides and Oligonucleotide-Cationic Interactions

Curr.Drug Discovery Technol., 5, 162-167 (2008)

 

M.Olesiak, A.Okruszek

Studies of Asymmetric Induction in the Synthesis of Dinucleoside Phosphorothioates from 2-Oxo-1,3,2-dithiaphospholane Nucleoside Derivatives

Phosphorus, Sulfur, and Silicon,184, 1548-1560 (2009)

 

M.Olesiak, W.J.Stec, A.Okruszek

The Synthesis of Di- and Oligonucleotides Containing Phosphorodithioate Internucleotide Linkage with one of the Sulfur Atoms in a 5’-Bridging Position

Org.Biomol.Chem., 7, 2162-2169 (2009)

 

M.Olesiak, A.Okruszek

Zastosowanie cyklicznych, 5-członowych odczynników fosforylujących oraz fosfitylujących w chemicznej syntezie biofosforanów

Wiad.Chem., 63, 437-459 (2009)

 

M.Wiktorska, I.Papiewska-Pająk, A.Okruszek, J.Niewiarowska

Downregulation of beta 1 integrins by specific DNAzymes modulate human carcinoma

cells invasiveness

Acta Biochim.Polon., 56(S3), 82 (2009)

 

P.Rytczak, M.Koziołkiewicz, A.Okruszek

The chemical synthesis of phosphorothioate and phosphorodithioate analogues of lysophosphatidic acid (LPA) and cyclic phosphatidic acid (CPA)

New J. Chem., 34, 1008–1017 (2010)

 

M.Wiktorska, I.Papiewska-Pająk, A.Okruszek, I.Sacewicz-Hofman, J.Niewiarowska DNAzyme as an efficient tool to modulate invasiveness of human carcinoma cells

Acta Biochim.Polon., 57, 269-275 (2010)

 

K.Mucha, E.Kwapisz, U.Kucharska, A.Okruszek

The mechanism of aniline degradation by yeast strain Candida methanosorbosa BP-6 Pol.J.Microbiol., 59, 311-315 (2010)

 

A.Okruszek

Utilization of biomass for the preparation of environmentally friendly polymer materials

Acta Biochim.Polon., 57(S4), 4 (2010)

 

A.Okruszek

Biodegradable fibrous polymer materials and composites prepared on the basis of plant biomass

Acta Biochim.Polon., 58(S4), 4 (2011)

 

E.Gendaszewska-Darmach, M.Kołodziejczyk, M.Kucharska, E.Laska, M.Zakłos-Szyda, A.Okruszek, M.Koziołkiewicz

Modified nucleotides In treatment of wound healing

Acta Biochim.Polon., 58(S4), 35 (2011)

 

E.Laska, P.Rytczak, M.Koziołkiewicz, A.Okruszek, E.Gendaszewska-Darmach

In vitro studies on stability of phosphorothioate analogues of lysophosphatidic acids and cyclophosphatidic acids

Acta Biochim.Polon., 58(S4), 39 (2011)

 

A.Grzelczyk, P.Rytczak, A.Okruszek, N.Pyne, S.Pyne, M.Koziołkiewicz

Cyclic phosphatidic acid and its analogues can regulate ERK1/2 activity via LPA receptors

Chem.Phys.Lipids, 164S, S32 (2011)

 

E.Gendaszewska-Darmach, E.Laska P.Rytczak, A.Okruszek

The chemical synthesis of metabolically stabilized 2-OMe-LPA analogues and preliminary studies of their inhibitory activity toward autotaxin

Bioorg.Med.Chem.Lett., 22, 2698-2700 (2012)

 

A.Dominguez-Martin, S. Johannsen, A.Sigel, B.P.Operschall, B.Song, H.Sigel, A.Okruszek, J.M.Gonzalez-Perez, J.Niclos-Gutierrez, R.K.O.Sigel

Intrinsic Acid–Base Properties of a Hexa-2’-deoxynucleoside Pentaphosphate, d(ApGpGpCpCpT): Neighboring Effects and Isomeric Equilibria

Chem.Eur.J., 19, 8163-8181 (2013)

 

A.Okruszek

Biomass as a source of raw materials for the preparation of environmentally friendly polymer materials

Curr.Opin.Biotechnol., 24, S136 (2013)

 

P.Rytczak, A.Drzazga, E.Gendaszewska-Darmach, A.Okruszek

The chemical synthesis and cytotoxicity of new sulfur analogues of 2-methoxy-lysophosphatidylcholine

Bioorg.Med.Chem.Lett., 23, 6794-6798 (2013)

 

P.Rytczak, M.Koziołkiewicz, A.Okruszek

The chemical synthesis of sulfur analogues of lysophospholipids and cyclophospholipids

New Biotechnology, 31, S113 (2014)

 

Otrzymane nagrody

1970 –Nagroda II Stopnia w konkursie SITPChem. na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie chemii

 

1972, 1975, 1988 - udział w Nagrodach Zespołowych Sekretarza Naukowego PAN

 

1977 - Nagroda I Stopnia Polskiego Towarzystwa Chemicznego za cykl publikacji

 

1996 - Nagroda naukowo-organizacyjna Sekretarza Naukowego PAN za działalność w Komitecie Biotechnologii PAN

 

2000 - udział w Nagrodzie Zespołowej Rektora UŁ za cykl publikacji

 

2008, 2009, 2010, 2011, 2013 - Nagrody Rektora PŁ za osiągnięcia w pracy naukowej

 

Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi

 

 

Staże naukowe

1975/76     Staż podoktorski, University of East Anglia, Norwich, UK prof. Robin K.Harris (10 miesięcy)

 

1977          Staż podoktorski, Iowa State University, Ames, Iowa, USA prof. John G.Verkade (12 miesięcy)

 

1983, 1984, 1988   Krótkoterminowe staże naukowe, Max Planck Institut für Experimentelle Medizin, Göttingen, Germany, prof. Fritz Eckstein (łącznie 8 miesięcy)

 

1996          Staż naukowo-technologiczny, Lynx Therapeutics, Inc., Hayward, CA, USA (4 miesięce)

 

Przebieg kariery naukowej

 

  1. 1964-69 studia - Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

  2. Marzec 1969 - Dyplom magistra inżyniera chemii ze specjalnością Lekka synteza organiczna

  3. Styczeń 1976 - Stopień doktora nauk chemicznych nadany przez Radę Naukową CBMM PAN w Łodzi

  4. Styczeń 1993 - Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii i chemii bioorganicznej nadany przez Radę Naukową CBMM PAN w Łodzi

  5. Październik 2003 - Tytuł profesora nauk chemicznych nadany przez Prezydenta RP

 

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

Od 1972 - członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego; w kadencjach 1998-2000 oraz 2001-2003 członek Komisji Rewizyjnej Łódzkiego Oddziału PTChem

 

1990-2011 – członek prezydium i sekretarz naukowy (z wyboru) Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN

 

1996-2012 – oficer kontaktowy (liaison officer) ds. współpracy Polski z Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB) w Trieste/ New Delhi/ Cape Town

 

Członek Rady Naukowej CBMiM PAN w Łodzi w kadencjach: 1981-83, 1984-86, 1987-89, 1990-92, 1993-95, 1999-2002

 

Od 1999 - członek Komisji Współdziałania Nauk Chemiczno-Biologiczno-Medycznych Łódzkiego Oddziału PAN

 

Od 2004 - członek Komisji Biotechnologii Łódzkiego Oddziału PAN

 

2001-2006 – członek Management Committee programu naukowego COST D20-0002-00

 

Od 2004 – członek Polskiej Federacji Biotechnologii

 

2011-2015 – członek prezydium i wiceprzewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN

Hobby

Ogród, wędkarstwo

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki