+

WikampFb

 
 

Dr inż. Aneta Antczak-Chrobot

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

polisacharydy w procesie produkcji cukru; polisacharydy w żywności

wyodrębnianie związków wysokocząsteczkowych z produktów roślinnych,

nowoczesne techniki analizy żywności; chromatografia cieczowa

Obrazek użytkownika Aneta Antczak
Dr inż.
Aneta
Antczak-Chrobot

Stanowisko

adiunkt

E-mail

aneta.antczak@p.lodz.pl

Adres

Politechnika Łódzka 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 
Instytut Technologii i Analizy Żywności 
Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej 
ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź 
tel. 42 631 34 53

Konsultacje dla studentów

wtorek 11:15 - 12:00
środa   9:15 - 10:00

pokój 118, budynek A4

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna
 • Zajęcia audytoryjne

"Seminarium specjalizacyjne" - studia II stopnia, kierunek: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka; specjalizacja Cukrownictwo

 • Zajęcia laboratoryjne

„Laboratorium analizy cukrowniczej” - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, specjalizacja: Cukrownictwo

„Laboratorium z technologii cukru” - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, specjalizacja: Cukrownictwo

„Laboratorium specjalizacyjne” - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, specjalizacja: Cukrownictwo

„Wymagania jakościowe dla surowców i produktów spożywczych” - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

„Technologia żywności pochodzenia roślinnego” - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka”

„Technologia produktów pochodzenia roślinnego” - studia I stopnia, niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

 • Opieka nad pracami inżynierskimi i magisterskimi, kierunek: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

 • Zajęcia laboratoryjne i opieka nad pracami końcowymi prowadzone w ramach studiów podyplomowych „Postęp, technologia i jakość w przemyśle cukrowniczym”

Publikacje po 2000 roku
 1. A. Antczak-Chrobot, M. Wojtczak: Dekstranaza – charakterystyka, optymalne warunki działania, oznaczanie aktywności. Gazeta cukrownicza, Grudzień, str. 24-28, 2016.
 2. M, Wojtczak, A. Antczak-Chrobot, P. Mikoś, M. Molska, I, Błaszczyk, A. Papiewska: Changes in the content of organic acids and inorganic anions in sugar beet during long-term storage. Sugar Industry 141(12): 760-764, 2016.
 3. P. Bąk, A. Antczak-Chrobor, M. Wojtczak: Distribution of nitrogen compounds in important sections of sugar beets. Biotechnology and Food Science, 80(1): 53-61, 2016.
 4. A. Antczak-Chrobot, R. Gruska, M. Wojtczak: The application of Fourier transform near-infrared spectrometry for monitoring microbiological contamination of sugar beet juice. International Sugar Journal, February 2016.
 5. P. Mikoś, A. Antczak-Chrobot, M. Wojtczak: Free amino acids, betaine, nitrate and nitrite in the sugar beet processing – a literature review. International Sugar Journal 117: 790-797, 2015.
 6. M. Wojtczak, P. Bąk, A. Antczak-Chrobot: DEKSTRAN - Charakterystyka, analiza i wpływ na filtracje soków. Gazeta cukrownicza, Grudzień, str. 28-33, 2015.
 7. M. Wojtczak, R. Gruska, P. Mikoś, A. Antczak-Chrobot: Dextran molecular mass effect on particle size distribution of CaCO3 for 1st and 2nd carbonatation. Sugar Industry 140(11): 703-707, 2015.
 8. P. Patelski, M. Stanisz, A. Antczak, M. Balcerek, K. Pielech-Przybylska, E. Sapinska, U. Dziekońska: Conversion of sugar beet leaf polysaccharides into single cell protein. RSC Advances, 5: 20961-20965, 2015.
 9. M. Wojtczak, A. Antczak, K. Lisik: Starch content in various types of cane sugars as a criterion of quality and authenticity. International Journal of Food Properties, 3(17): 610-616, 2014.
 10. M. Wojtczak, A. Antczak-Chrobot, E. Chmal-Fudali, A. Papiewska: Determination of microbiological activity during the processing of frost damaged sugar beets. Sugar Industry/Zuckerindustrie, 139: 228-231, 2014.
 11. M. Wojtczak, A. Antczak-Chrobot, K. Lisik: The content of organic acids in cane and beet white sugars. Sugar Industry/Zuckerindustrie, 138 (12): 767-769, 2013.
 12. M. Wojtczak, A. Antczak, K. Lisik: Contamination of commercial cane sugars by some organic acids and some inorganic anions. Food Chemistry, 136 (1): 193–198 2013.
 13. M. Wojtczak, A. Antczak: The use of ionic chromatography in determining the contamination of beet juices by mannitol. Sugar Industry/Zuckerindustrie, 137 (62): 444–449, 2012.
 14. A. Antczak-Chrobot, M. Wojtczak: Porównanie zawartości dekstranu w cukrze buraczanym i trzcinowym. Gazeta cukrownicza, 6: 230-233, 2012.
 15. J. Iciek, E. Chmal-Fudali, A. Antczak: Bakterie fermentacji mlekowej – zagrożenie w przemyśle owocowo-warzywnym. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 1: 7-9, 2012.
 16. M. Wojtczak, A. Antczak, M. Przybyt: The use of ionic chromatography in determining the contamination of apple juice by lactic acid. Food Additives and Contaminants: Part A, 27 (6): 817-824, 2010.
Otrzymane nagrody

Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, październik 2013 r.

Nagroda przyznana przez Niemiecki Związek Cukrowników Technologów (Verein Deutscher Zuckertechniker – VDZ) za publikacje " Determination of microbiological activity during the processing of frost damaged sugar beets" (2014 r.)

Nagroda przyznana przez Niemiecki Związek Cukrowników Technologów (Verein Deutscher Zuckertechniker – VDZ) za publikacje "The use of ion chromatography to determine contamination of beet juices by mannitol" (2013 r.)

Staże naukowe

Staż przemysłowy – Krajowa Spółka Cukrowa, Cukrownia Kluczewo, termin stażu: 23.09.2010-10.01.2011 r.

Staż naukowy - Analytical Laboratories Syngenta Seeds w Landskrona, Szwecja, termin stażu: 14-21.03.2009 r.

Przebieg kariery naukowej

2007  Tytuł magistra inżyniera technologii chemicznej,
Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

2013   Stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej,
Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych
 • Polski Komitet ICUMSA
 • ICUMSA, Associate Referees GS8 
 • Stowarzyszenie Techników Cukrowników
 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki