+

WikampFb

 
 

Dr inż. Anna Bujacz

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Badania krystalograficzne enzymów użytecznych biotechnologicznie i medycznie:

Strukturalna analiza oddziaływania ligandów z fragmentami Fc i Fab przeciwciał monoklonalnych IgG1;

Struktura krystaliczna beta-fruktofuranozydazy z Bifidobacterium longum w formie natywnej i kompleksu z fruktozą;

Badania strukturalne dehydrogenazy mleczanowej z mięśni królika w kompleksach z substratami i inhibitorami;

Krystalizacja i określanie struktur przestrzennych surowiczych albumin ssaczych oraz analiza ich oddziaływań w kompleksach z fizjologicznymi ligandami i lekami;

Badania strukturalne enzymów "zimnolubnych": MTA-fosforylazy, PLP-aminotransferazy z Psychrobacter Sp.B6, b-galaktozydazy z Paracoccus Sp.32d i innych;

Określanie  struktur krystalicznych małocząsteczkowych związków aktywnych biologicznie.

 

Obrazek użytkownika Anna Bujacz
Dr inż.
Anna
Bujacz

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

anna.bujacz@p.lodz.pl

Adres

Politechnika Łódzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Instytut Biochemii Technicznej

ul. Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

 

Konsultacje dla studentów

piatki 14-16 pok. 305Publikacje po 2000 roku

Pietrzyk A.J., Bujacz A.*, Mak P., Potempa B., Niedziela T. “Structural studies of Helix aspersa agglutinin complexed with GalNAc: a lectin that serves as a diagnostic tool” 2015, International Journal of Biological Macromolecules, (81) 1059-1068.

Bujacz A.*, Rutkiewicz-Krotewicz M., Nowakowska-Sapota K., Turkiewicz M. „Crystal structure and enzymatic properties of broad substrate specificity psychrophilic aminotransferase from Antarctic soil bacterium, Psychrobacter sp. B6”. 2015, Acta Cryst D. (71), 632-645.

Bujacz A.*,  Zielinski K., Sekula B. „Structural studies of bovine, equine, and leporine serum albumin complexes with naproxen” 2014, Proteins, 82(9), 2199-208.

Lodyga-Chruscinska E., Symonowicz M., Sykula A., Bujacz A., Garribba E., Rowinska-Zyrek M., Oldziej S., Klewicka E., Janicka M., Krolewska K., Cieslak M., Brodowska K., Chruscinski L. „Chelating ability and biological activity of hesperetin Schiff base”.  2014, J Inorg Biochem.;143C:34-47.

Pietrzyk A.J., Bujacz A., Łochynska M., Jaskolski M., Bujacz G.* „Crystal Structure of Bombyx mori Lipoprotein 6: Comparative Structural Analysis of the 30-kDa Lipoprotein Family” 2014, PLoS One; 9(11):e108761.

Plażuk D., Zakrzewski J*., Salmain M., Błauż A., Rychlik B. Strzelczyk P., Bujacz A., Bujacz G. “Ferrocene-biotin conjugates targeting cancer cells: Synthesis, interaction with avidin, cytotoxic properties and the crystal structure of the complex of avidin with a biotin-linker-ferrocene conjugate” 2013, Organometallics, 32, 20, 5774-5783

Sekula B., Zielinski K., Bujacz A.* „Crystallographic studies of the complexes of bovine and equine serum albumin with 3,5-diiodosalicylic acid” 2013, International Journal of Biological Macromolecules, (60) 316– 324.

Bartasun P., Cieslinski H.*, Bujacz A., Wierzbicka-Wos A., Kur J. “A study on the interaction of rhodamine B with methylthioadenosine phosphorylase protein sourced from an Antarctic soil metagenomic library” 2013, PLoS One. 2013; 8(1): e55697.

Strzelczyk P., Bujacz A.*, Plazuk D, Zakrzewski J, Bujacz G. “Structural investigation of the interactions of biotinylruthenocene with avidin” 2013, Chemico-Biological Interactions, (204) 6-12.

Mansour A., Belghith Y., Belkhiria M.S., Bujacz A, Vincent Guérineau V., Nasri H.* Synthesis, crystal structures and spectroscopic characterization of Co(II) bis(4,4′-bipyridine) with mesoporphyrins a,b,a,b-tetrakis(o-pivalamidophenyl) porphyrin (a,b,a,b-TpivPP) and tetraphenylporphyrin (TPP) J. 2013, Porphyrins Phthalocyanines; 17: 1–10.

Pietrzyk A.J., Bujacz A., Jaskolski M., Bujacz G. „Identification of amino acid sequences via X-ray crystallography: a mini review of case studies” 2013, Biotechnologia, Vol: 94, 9-14.

Pietrzyk A.J., Bujacz A., Mueller-Dieckmann J., Łochynska M., Jaskolski M., Bujacz G. „Two Crystal Structures of Bombyx mori Lipoprotein 3-Structural Characterization of a New 30-kDa Lipoprotein Family Member” 2013, PLoS One, Vol:8, e61303.

Pietrzyk A.J., Bujacz A., Mueller-Dieckmann J., Łochynska M., Jaskolski M., Bujacz G. “Crystallographic identification of an unexpected protein complex in silkworm haemolymph.” 2013, Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. (69) 2353-64.

Bujacz A.* „Structures of bovine, equine and leporine serum albumin” 2012, Acta Crystallogr D Biol Crystallogr, 68: 1278-1289.

Pietrzyk A.J., Panjikar S., Bujacz A., Lochynska M., Jaskolski M.,  Bujacz G.*, „High-resolution structure of Bombyx mori lipoprotein 7: crystallographic determination of the identity of the protein and its potential role in detoxification” 2012, Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. 68: 1140-1151.

Bonikowski R., Kula J., Bujacz A., Wajs-Bonikowska A., Zaklos-Szyda M., Wysocki S., „Hydroindene-derived chiral synthons from carotol and their cytotoxicity”, 2012, Tetrahedron-Asym. 23: 1038-1045.

Ziolkowska N.E., Bujacz, A., Randad R.S., Erikson J., Skalova T., Hasek J., Bujacz G.* „New Active HIV-1 Protease Inhibitors Derived from 3-Hexanol: Conformation Study of the Free Inhibitors in Crystalline State and in Complex with the Enzyme” 2012, Chem. Biol. & Drug Des. 79: 798-809.

Trzeciak-Karlikowska, K., Bujacz, A., Ciesielski, W., Bujacz, G., Potrzebowski, M.J.*  „The Influence of the Stereochemistry of Alanine Residue on the Solid State Conformation and Crystal Packing of Opioid Peptides Containing D-Ala or L-Ala in Message Domain - XRD and NMR Study” 2011, J Phys Chem B, 115: 9910-9919. 

Bujacz, A.*, Jedrzejczak-Krzepkowska, M., Bielecki, S., Redzynia I., Bujacz, G. „Crystal structures of the apo form of b-fructofuranosidase from Bifidobacterium longum and its complex with fructose” 2011, FEBS J., 1728-1744.

Nowicka, K., Bujacz, A., Paluch, P., Sobczuk, A., Jeziorna, A., Ciesielski, W., Bujacz, G., Jurczak, J., Potrzebowski, MJ „Study of host-guest interactions in benzodiaza-coronands by means of solid state NMR spectroscopy, X-ray diffraction and quantum mechanical computations” 2011, Phys. Chem. Chem. Phys. 13: 6423-6433.

Pietrzyk, AJ.,  Bujacz, A., Lochynska, M., Jaskolski, M.,  Bujacz, G.*  „Isolation, purification, crystallization and preliminary X-ray studies of two 30 kDa proteins from silkworm haemolymph” 2011, Acta Cryst. F (67) 372-376.  

Bujacz, G., Wrzesniewska, B., Bujacz, A.  „Cryoprotection properties of salts of organic acids: a case study for a tetragonal crystal of HEW lysozyme” 2010, Acta Crystallogr D Biol Crystallogr.  (66) 789-796.  

Bujacz A., Turek M., Majzner W., Lodyga-Chruscinska E. „X-ray structure of a novel histidine-copper(II) complex; 2010, Russian Journal Of Coordination Chemistry, 36: 430-435.

Bonikowski, R., Kula, J., Bujacz, A., Wajs-Bonikowska, A., Majzner, W. „Natural (+)-carotol as a donor of chirality in the synthesis of enantiomerically pure hydroindene building blocks.  2009, Tetrahedron-Asym. (20) 2583-2588.  

Swiderek K., Panczakiewicz A., Bujacz A., Bujacz G., Paneth P.* „ Modeling of isotope effects on binding oxamate to lactic dehydrogenase” 2009, J Phys Chem B, (113) 12783-12789.    

Moiani D., Salvalaglio M., Cavallotti C., Bujacz A., Redzynia I., Bujacz G., Dinon F., Pengo P., Fassina G. „Structural characterization of a Protein A mimetic peptide dendrimer bound to human IgG” 2009, J. Phys. Chem. B, (113) 16268–16275.

Trzeciak-Karlikowska K., Bujacz A., Jeziorna A., Ciesielski W., Bujacz G., Gajda J., Pentak D., Potrzebowski M. „Solid State NMR and X-Ray Diffraction Study of Structure and Dynamics of Dihydrate and Anhydrous Form of Tyr-Ala-Phe." 2009, Crystal Growth & Design, 9 (9), 4051–4059.

Fernandes H., Bujacz A., Bujacz G., Jelen F., Jasinski M., Kachlicki P., Otlewski J., Sikorski M.M., Jaskolski M. „Cytokinin-induced structural adaptability of a Lupinus luteus PR-10 protein”. 2009, FEBS J. 276(6):1596-609.

Redzynia I., Ljunggren A., Bujacz A., Abrahamson M., Jaskolski M., Bujacz G.; „Crystal structure of the parasite inhibitor chagasin in complex with papain allows identification of structural requirements for broad reactivity and specificity determinants for target proteases”. 2009, FEBS J. 276(3): 793-806.

Gajda J., Potrzebowski M.J., Bujacz A., Bujacz G. „Application of the 77Se Solid State NMR for Investigation of Bioorganic Compounds – the Case of Selenomethionine". 2008, Phosphorus Sulfur, 183(4), 1061-1066.

Fernandes H., Pasternak O., Bujacz G., Bujacz A., Sikorski M.M., Jaskolski M. „Lupinus luteus pathogenesis-related protein as a reservoir for cytokinin.” 2008, J Mol Biol. 378(5):1040-51.

Pasternak O., Bujacz A., Biesiadka J., Bujacz G., Sikorski M., Jaskolski M. „MAD phasing using the (Ta6Br12)2+ cluster: a retrospective study”, 2008, Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. (64) 595-606. 

Gajda J., Pacholczyk J., Bujacz A., Bartoszak-Adamska E., Bujacz G., Ciesielski W., Potrzebowski M.J. „Structure and dynamics of L-selenomethionine in the solid state”; 2006, J Phys Chem B, 110: 2345-55.

Potrzebowski M.J., Bujacz G.D., Bujacz A., Olejniczak S., Napora P., Helinski J., Ciesielski W., Gajda J. „Study of molecular dynamics and the solid state phase transition mechanism for unsymmetrical thiopyrophosphate using X-ray diffraction, DFT calculations and NMR spectroscopy". 2006, J Phys Chem B. 110 (2): 761-71.

 

 

 

 

 

 

 

 

Staże naukowe

 

2001 (VI – X)   Laboratorium Racjonalnego Projektowania Leków, NCI, Frederick, USA;

 

Przebieg kariery naukowej

                       1984                 Magister inżynier chemik, specjalność chemia i technologia organiczna;  Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka;

1986 - 1994    SP 148, SP 109 i XXXV LO w Łodzi - nauczyciel fizyki i chemii;

1994 – 1997    Narodowy Instytut Zdrowia (NIH), SAIC, NCI, Frederick, USA; Program  Biochemii Strukturalnej;

1997 - 1999     Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Uniwersytet Łódzki - Koordynator Programu Nauczania na Odległość;

2000 - 2004    Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Studia Doktoranckie;

2004               Doktor nauk technicznych, specjalność technologia chemiczna, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka;

2004 - 2007    Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej - Pracownik naukowo-badawczy;

2008 -             Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej - adiunkt.

 

 

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki