+

WikampFb

 
 

mgr inż. Anna Drzazga

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Aktywacja receptorów GPCR przez lizofosfolipidy, znaczenie receptorów GPR119 i GPR55 w regulacji procesów fizjologicznych trzustki, aktywność biologiczna i potencjalne właściwości przeciwcukrzycowe syntetycznych analogów lizofosfatydylocholiny, projektowanie przestrzennych i konsorcjalnych hodowli komórkowych imitujących naturalne wysepki trzustkowe.

Obrazek użytkownika Anna Drzazga
mgr inż.
Anna
Drzazga

Stanowisko

doktorantka

Adres

Instytut Biochemii Technicznej
ul. B. Stefanowskiego 4/10
90-924 ŁódźDziałalność dydaktyczna

Prowadzenie zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu "Podstawy inżynierii genetycznej".

Publikacje po 2000 roku
 • Drzazga A., Ciesielska A., Gendaszewska-Darmach E.: Sulfur- and Acyl Chain-Dependent Influence of 2-Methoxy-Lysophosphatidylcholine Analogues on β Pancreatic Cells. Current Topics in Medicinal Chemistry. 2015. 15(23): [Epub ahead of print].
 • Drzazga A., Sowińska A., Koziołkiewicz M.: Lysophosphatidylcholine and lysophosphatidylinosiol--novel promissing signaling molecules and their possible therapeutic activity. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research. 2014. 71(6):887-99.
 • Gendaszewska-Darmanch E., Drzazga A.: Biological Relevance of Lysophospholipids and Green Solutions for Their Synthesis. Current Organic Chemistry. 2014:18 (23).
 • Cruz C., Boto RE., Drzazga A.K., Almeida P., Queiroz J.A.: NMR screening of new carbocyanine dyes as ligands for affinity chromatography. Journal of Molecular Recognition. 27(4):197-204.
 • Rytczak P, Drzazga A, Gendaszewska-Darmach E, Okruszek A.: The chemical synthesis and cytotoxicity of new sulfur analogues of 2-methoxy-lysophosphatidylcholine. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 2013. 23(24):6794-8.
Otrzymane nagrody
 • Pierwsza nagroda za najlepszy komunikat ustny podczas IX Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego w Toruniu. (24-26.06.2015).

 • Nagroda Crawforda za rok akademicki 2010/2011, za najlepszą pracę magisterską opracowaną w języku angielskim na Politechnice Łódzkiej.

 • Wyróżnienie w konkursie na Najlepszego Absolwenta Politechniki Łódzkiej w roku 2011 przyznane przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Staże naukowe
 • 1.08-29.02.2015: staż w Uppsala Biomedical Centre, Szwecja; badanie aktywności biologicznej syntetycznych analogów lizofosfatydytocholiny na modelach przestrzennych wysepek trzustkowych in vitro oraz na ludzkich wysepkach trzustkowych

 • 24.09-23.12.2012: staż w CICS – Health Sciences Research Centre, University of Beria Interior (UBI), Portugalia; synteza of nowych barwników karbocyjaninowych oraz badanie możliwości ich zastosowania w chromatografii powinowactwa

 • 1.06.2010 – 30.11.2011: staż w Instytucie Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego; badanie znaczenia zmienności genów metabolizmu żelaza w AMD; badanie cyto- i genotoksyczności metakrylanowych materiałów stomatologicznych oraz ochronnej roli pochodnych chitozanu. 

Przebieg kariery naukowej
 • październik 2011-obecnie: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie), kierunek biotechnologia

 • październik 2006-wrzesnień 2011: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności/Centrum Kształcenia Międzynarodowego - studia stacjonarne jednolite magisterskie (w j. angielskim), kierunek: biotechnologia, specjalność: biotechnologia molekularna i biochemia techniczna; tytuł magistra inżyniera uzyskano 15.09.2011

 • luty 2009 - czerwiec 2009: Technical University of Denmark (DTU), Kopenhaga -  studia za granicą w ramach programu Erasmus


 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki