+

WikampFb

 
 

dr inż Anna Podsędek

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Bioaktywne składniki żywności pochodzenia roślinnego,

Związki polifenolowe,

Aktywność antyoksydacyjna,

Stabilność składników zywności w czasie przetwarzania, przechowywania, trawienia w wrunkach in vitro,

Wpływ składników żywności na aktywność enzymów trawiennych.

 

 

Obrazek użytkownika Anna Podsedek
dr inż
Anna
Podsędek

Stanowisko

adiunkt

E-mail

anna.podsedek@p.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Politechnika Łódzka

Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

środa 10.15 - 12.00Działalność dydaktyczna

1.Wykład

"Chemia produktów roślinnych'- studia II stopnia, kierunek Biotechnologia

2. Zajęcia audytoryjne

"Dodatki do żywności' - studia II stopnia, kierunek Biotechnologia; studia niestacjonarne, kierunek Biotechnologia, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

"Seminarium specjalizacyjne" - studia I i II stopnia, kierunek Biotechnologia

"Seminarium dyplomowe" - studia I i II stopnia, kierunek Biotechnologia

3. Zajęcia laboratoryjne

"Wybrane technologie specjalizacyjne" - studia II stopnia, kierunek Biotechnologia

Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Zgłoszenie patentowe nr P.395897 nt. Preparat polifenolowy o właściwościach przeciwpłytkowych, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o właściwościach przeciwpłytkowych, data zgłoszenia 08.08.2011
 • Zgłoszenie patentowe nr P. 395898 nt. Preparat polifenolowy o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego, data zgłoszenia 08.08.2011
 • Zgłoszenie patentowe nr P.395899 nt. Preparat polifenolowy o działaniu ochronnym w stanie utrzymującej się hiperglikemii, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego, data zgłoszenia 08.08.2011
Publikacje po 2000 roku

Publikacje

 1. Anna Podsędek, Iwona Majewska, Alicja Z. Kucharska (2017), Inhibitory potential of red cabbage against digestive enzymes linked to obesity and type 2 diabetes. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65, 7192-7199.
 2. Anna Masek, Ewa Chrzescijanska, Malgorzata Latos, Marian Zaborski, Anna Podsędek (2017), Antioxidant and antiradical properties of green tea extract compounds. International Journal of Electrochemical Science, 12, 6600-6610.
 3. B. Micota, B. Sadowska, A. Podsędek, M. Paszkiewicz, D. Sosnowska, B. Różalska (2016), Is it true that plant-derived polyphenols are always beneficial for the human? In vitro study on Leonurus cardiaca extract properties in the context of the pathogenesis of Staphylococcus aureus infections, Journal of Medical Microbiology, 65, 1171-1181.
 4. Dorota Sosnowska, Anna Podsędek, Alicja Z. Kucharska, Małgorzata Redzynia, Marzena Opęchowska, Maria Koziołkiewicz (2016), Comparison of in vitro anti-lipase and antioxidant activities, and composition of commercial chokeberry juices. European Food Research and Technology, 242, 505-515.
 5. Dorota Sosnowska, Anna Podsędek, Małgorzata Redzynia, Dorota Żyżelewicz (2015), Effects of fruit extracts on pancreatic lipase activity in lipid emulsions. Plant Foods for Human Nutrition, 70 (3), 344-350.
 6. Marta Zielińska, Urszula Lewandowska, Anna Podsędek, Adam Ireneusz Cygankiewicz, Damian Jacenik, Maciej Sałaga, Radzisław Kordek, Wanda M. Krajewska, Jakub Fichna (2015), Orally available extract from Brassica oleracea var. capitata rubra attenuates experimental colitis in mouse models of inflammatory bowel diseases. Journal of Functional Foods, 17, 587-599.
 7. Joanna Rywaniak, Bogusława Luzak, Anna Podsędek, Dominika Dudzińska,Marcin Różalski, Cezary Watała (2015), Comparison of cytotoxic and anti-platelet activities of polyphenolic extracts from Arnica montana flowers and Juglans regia husks. Platelets, 26 (2), 168-176.
 8. Dorota Sosnowska, Anna Podsędek, Małgorzata Redzynia (2015), Wpływ ekstraktu z owoców na aktywność lipazy trzustkowej w emulsji trimaślanu glicerolu. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 7-8, 48-50.
 9. Magdalena Łabieniec-Watała, Tomasz Przygodzki, Karolina Siewiera, Anna Podsędek, Cezary Watała (2015), Facts and artifacts in the evaluation of the anti-diabetic activity of spent hop extract in rat hearts in the "Experimental model of diabetes". International Journal of Pharmaceutical Sciences Research,106, 1-11.
 10. Dominika Dudzinska, Bogusława Luzak, Magdalena Boncler, Joanna Rywaniak, Dorota Sosnowska, Anna Podsędek, Cezary Watała (2014), CD39/NTPDase-1 expression and activity in human umbilical vein endothelial cells are differentially regulated by leaf extracts from Rubus caesius and Rubus idaeus, Cellular & Molecular Biology Letters, 19 (3), 361-380.
 11. Bogusława Luzak, Anna Kosiorek, Kamila Syska, Marek Różalski, Michał Bijak, Anna Podsędek, Ewa Balcerczak, Cezary Watała, Jacek Golański (2014), Does grape seed extract potentiate the inhibition of platelet reactivity in the presence of endothelial cells?. Advances in Medical Sciences, 59 (2), 178-182.
 12. Anna Podsędek, Iwona Majewska, Małgorzata Redzynia, Dorota Sosnowska, Maria Koziołkiewicz (2014), In vitro inhibitory effect on digestive enzymes and antioxidant potential of commonly consumed fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62 (20), 4610-4617.
 13. Urszula Lewandowska, Katarzyna Owczarek, Karolina Szewczyk, Anna Podsędek, Maria Koziołkiewicz, Elżbieta Hrabec (2014), Influence of polyphenol extract from evening primrose (Oenothera paradoxa) seeds on human prostate and breast cancer cell lines. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 68, 110-118.
 14. Magdalena Boncler, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Anna Podsędek, Cezary Watała (2014), Comparison of Presto Blue and MTT assays of cellular viability in the assessment of anti-proliferative effects of plant extracts on human endothelial cells.  Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 69 (1), 9-16.
 15. Beata Sadowska, Małgorzata Paszkiewicz, Anna Podsędek, Małgorzata Redzynia, Barbara Różalska (2014), Vaccinium myrtillus leaves and Frangula alnus bark derived extracts as potential antistaphylococcal agents.Acta Biochimica Polonica, 61 (1), 163-169.
 16. Bartłomiej Micota, Beata Sadowska, Anna Podsędek, Małgorzata Redzynia, Barbara Różalska (2014), Leonurus cardiaca L. herb - a derived extract and an ursolic acid as the factors affecting the adhesion capacity of Staphylococcus aureus in the context of infective endocarditis. Acta Biochimica Polonica, 61 (2), 385-388.
 17. Bogusława Luzak, Magdalena Boncler, Joanna Rywaniak, Dominika Dudzinska, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Ewa Balcerczak, Anna Podsędek, Małgorzata Redzynia, Cezary Watała (2014), Extract from Ribes nigrum leaves in vitro activates nitric oxide synthase (eNOS) and increase CD39 expression in human endothelial cells. Journal of Physiology and Biochemistry, 70 (4),1007-1019.
 18. Anna Podsędek, Małgorzata Redzynia, Elżbieta Klewicka, Maria Koziołkiewicz (2014), Matrix effects on the stability and antioxidant activity of red cabbage anthocyanins under simulated gastrointestinal digestion. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 1-11.
 19. Urszula Lewandowska, Karolina Szewczyk, Katarzyna Owczarek, Zbigniew Hrabec, Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Elżbieta Hrabec (2013), Procayanidins from evening primrose (Oenothera paradoxa) defatted seeds inhibit invasiveness of breast cancer cells and modulate the expression of selected genes involved in angiogenesis, metastasis, and apoptosis. Nutrition and Cancer- An International Journal, 65 (8), 1219-1231.
 20. Urszula Lewandowska, Karolina Szewczyk, Katarzyna Owczarek, Zbigniew Hrabec, Anna Podsędek, Maria Koziołkiewicz, Elżbieta Hrabec (2013), Flavanols from evening primrose (Oenothera paradoxa) defatted seeds inhibit prostate cels invasiveness and cause changes in Bcl-2/Bax mRNA ratio. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61 (12), 2987-2998.
 21. Urszula Lewandowska, Karolina Szewczyk, Katarzyna Owczarek, Zbigniew Hrabec, Anna Podsędek, Maria Koziołkiewicz, Elżbieta Hrabec (2013), Flavanols from Japanese Quince (Chaenomeles japonica) fruit inhibit human prostate and breast cancer cell line invasiveness and cause favorable changes in Bax/Bcl-2 mRNA ratio. Nutrition and Cancer- An International Journal, 65 (2), 273-285.
 22. Piotr Duchnowicz, Milena Bors, Anna Podsędek, Maria Koter-Michalak, Marlena Broncel (2012), Effect of polyphenols extracts from Brassica vegetables on erythrocyte membranes (in vitro study). Environmental Toxicology and Pharmacology, 34 (3), 783-790.
 23. Piotr Duchnowicz, Marlena Broncel, Anna Podsędek, Maria Koter-Michalak (2012), Hypolipidemic and antioxidant effects of hydroxycinnamic acids, quercetin, and cyanidin 3-glucoside in hypercholesterolemic erythrocytes (in vitro study). European Journal of Nutrition, 51 (4), 435-443.
 24. Michał Bijak, Mateusz Bobrowski, Marta Karina Borowiecka, Anna Podsędek, Jacek Golański, Paweł Nowak (2011), Anticoagulant effect of polyphenols-rich extracts from black chokeberry and grape seeds. Fitoterapia, 82 (6), 811-817.
 25. Sylwia Gorlach, Waldemar Wagner, Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Jarosław Dastych, Maria Koziołkiewicz (2011), Polyphenols from evening primrose (Oenothera paradoxa) defatted seeds induce apoptosis in human colon cancer Caco-2 cells. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59 (13), 6985-6997.
 26. Sylwia Gorlach, Waldemar Wagner, Anna Podsędek, Karolina Szewczyk, Maria Koziołkiewicz, Jarosław Dastych (2011), Procyanidins from Japanese Quince (Chaenomeles japonica) fruit induce apoptosis in human colon cancer Caco-2 cells in a degree of polymerization-dependent manner. Nutrition and Cancer- An International Journal, 63 (8), 1348-1360.
 27. Anna Kosmalska, Anna Masek, Marian Zaborski, Anna Podsędek, Dorota Sosnowska (2011), Zastosowanie produktów odpadowych pochodzenia roślinnego w kompozytach elastomerowych. Przemysł Chemiczny, 90 (5), 831-834.
 28. Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Barbara Anders (2011), The effect of cooking conditions on hydrophilic antioxidants in Brussels sprouts. Functional Plant Science and Biotechnology, 4 (1), 97-101.
 29. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Anna Podsędek, Dorota Żyżelewicz, Małgorzata Materska, Stefan Jankowski, Bogdan Janda (2009), Effect of different extraction methods on the recovery of chlorogenic acids, caffeine and Maillard reaction products in coffee beans. European Food Research and Technology, 228, 913-922.
 30. Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Małgorzata Redzynia, Maria Koziołkiewicz (2008), Effect of domestic cooking on the red cabbage hydrophilic antioxidants. International Journal of Food Science and Technology, 43 (10), 1770-1777.
 31. Anna Podsędek (2007), Natural antioxidants and antioxidant capacity of Brassica vegetables: A review. LWT - Food Science And Technology, 40, 1-11.
 32. Małgorzata Stręk, Sylwia Gorlach, Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Maria Koziołkiewicz, Zbigniew Hrabec, Elżbieta Hrabec (2007), Procyanidin oligomers from Japanese Quince (Chaenomeles japonica) fruit inhibit activity of MMP-2 and MMP-9 metalloproteinases. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55 (16), 6447-6452.
 33. Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Małgorzata Redzynia, Barbara Anders (2006), Antioxidant capacity and content of Brassica oleracea dietary antioxidants. International Journal of Food Science and Technology, 41 (Sup. 1), 49-58.
 34. Katarzyna Floryanowicz-Czekalska, Anna Podsędek, Halina Wysokińska (2006), Chlorogenic acid in in vitro cultures of Eleutherococcus senticosus. Herba Polonica, 52 (1/2), 67-74.
 35. Jadwiga Łoś, Anna Podsędek (2004), Tannins from different foodstuffs as trypsin inhibitors. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 13/54 (1), 51-55.
 36. Anna Podsędek, Barbara Anders (2004), Aktywność antyoksydacyjna naparów herbatek owocowych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XXXVII (3), 283-289.
 37. Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Barbara Anders (2003), Antioxidative capacity of tomato products. European Food Research and Technology, 217 (4), 296-300.
 38. Krzysztof B. Zając, Anna Podsędek (2002), Skład i właściwości przeciwutleniające wybranych handlowych soków owocowych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 46 (2), 14-17.
 39. Jadwiga Wilska-Jeszka, Anna Podsędek (2001), Bioflawonoidy jako naturalne antyoksydanty. Wiadomości Chemiczne, 55 (11-12), 987-1003.
 40. Anna Podsędek, Jadwiga Wilska-Jeszka, Barbara Anders, Jarosław Markowski (2000), Compositional characterisation of some apple varieties. European Food Research and Technology, 210 (4), 268-272.
Otrzymane nagrody
 • 2012 - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.
 • Wielokrotne nagrody JM Rektora PŁ za działalność naukową, działalność dydaktyczną oraz działalność organizacyjną.
Przebieg kariery naukowej

1. 1988 - uzyskanie stopnia magistra inżyniera, 

    Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej,

    tytuł pracy magisterskiej: Kinetyka przemian antocyjanów w obecności aldehydu octowego i katechin.

2. 1998 - uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych

    Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii,

    tytuł rozprawy doktorskiej: Charakterystyka i właściwości katechin i proantocyjanidyn owoców.

 

 

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

członek Międzynarodowego Stowarzyszenia "Groupe Polyphenols"

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki