+

WikampFb

 
 

Doktoranci Instytutu Surowców Naturalnych i Kosmetyków

A+ / A-

Uczestnicy studiów doktoranckich:

I rok:
mgr inż. Piotr Jaśniewski 
opiekun naukowy: dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka

mgr inż. Katarzyna Mietlińska 
opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba

mgr inż. Mateusz Aninowski
opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska

mgr inż. Marta Radzimierska 
opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Śmigielski prof. PŁ

II rok: 
mgr inż. Karolina Napieralska
opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba

mgr Tuya Narangerel
opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska

III rok:
mgr inż Paulina Błazińska
opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska

mgr inż. Rafał Madaj
opiekun naukowy: dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka / dr inż. Halina Kalinowska

mgr inż. Alicja Malik
opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska

mgr inż. Lidia Mielcarz-Skalska
opiekun naukowy: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska / dr inż. Beata Smolińska

mgr Kamil Szymczak
opiekun naukowy: dr hab. inż. Radosław Bonikowski

IV rok: 
mgr Justyna Dąbrowska
opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw.

mgr Milena Materac
opiekun naukowy: dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka 

mgr inż. Sylwia Matysiak
opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Józef Kula

I rok przedłużenia:
mgr Aliaksandr Dzeikala
promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska
"Struktura i aktywność biologiczna pochodnych hesperetyny i ich kompleksów z jonami metali".

mgr inż. Emila Frydrysiak
promotor: dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw. i dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska
"Optymalizacja biotekstronicznego systemu o działaniu przeciwbakteryjnym".

II rok przedłużenia:
mgr inż. Agnieszka Brodowska
promotor: dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw. 
promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Nowak
„Dekontaminacja wybranych surowców roślinnych ozonem w złożu dynamicznym”.

mgr inż. Katarzyna Brodowska
promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska
„Wpływ modyfikacji strukturalnych cząsteczek flawonoidów na ich właściwości chelatujące i aktywność biologiczną”.

mgr inż. Katarzyna Kur 
promotor: dr hab. inż. Ewa Miller 
„Fluorescencyjne badania pochodnych kwasu koronowego w aspekcie zastosowania 
w sensorze optycznym do oznaczania wybranych cukrów”.

mgr inż. Paulina Ziółczyk
promotor: dr hab. inż. Ewa Miller 
promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Przybyt
”Otrzymywanie oraz właściwości niskotoksycznych kropek kwantowych w aspekcie zastosowania w enzymatycznym sensorze glukozowym”.

Ukończone studia doktoranckie:

dr inż. Renata Prusinowska
promotor: dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw.
„Nowe i innowacyjne produkty z lawendy wąskolistnej (Lavendula angustifolia) dla przemysłu kosmetycznego”.

dr inż. Arkadiusz Polewczyk
promotor: dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw. 
promotor pomocniczy: dr inż. Olga Marchut-Mikołajczyk
„Oleje roślinne w procesie bioremediacji  środowisk zanieczyszczonych olejem napędowym”.

dr inż. Agnieszka Szczodrowska
promotor: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska 
promotor pomocniczy: dr inż. Beata Smolińska
„Pieprzyca ogrodowa (Lepidium sativum) jako konsumpcyjna roślina modelowa w badaniu stresu abiotycznego”.

dr Kamila Kulbat
promotor: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska 
promotor pomocniczy: dr inż. Dorota Mańkowska
„Zmiany zawartości związków biologicznie czynnych i alergenności roślin z rodziny Lamiaceae w odpowiedzi na stres abiotyczny wywołany obecnością metali ciężkich”.

dr inż. Adrian Bartos
promotor: dr hab. inż. Joanna Leszczyńska
„Nikiel jako alergen pokarmowy”.

dr inż. Kornelia Król
promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kula
„Enancjo- i diastereoizomeryczne związki zapachowe otrzymywane z limonenu”.

dr inż. Marzena Symonowicz
promotor: prof. dr hab. inż. Ełżbieta Łodyga-Chruścińska
„Właściwości fizykochemiczne i biologiczne chelatowych połączeń metali przejściowych 
z wybranymi flawonoidami i ich analogami”.


Jednostki