+

WikampFb

 
 

Doktoranci - informacje podstawowe

A+ / A-

Wzór sprawozdania semestralnego ze studiów doktoranckich


TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

  • tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (załącznik)
  • wzór wniosku doktoranta o wszczęcie przewodu (załącznik)
  • wzór podania promotora o powołanie recenzentów, komisji i wyznaczenie zakresu egzaminu (załącznik)

Uchwała Nr 6/2015 Rady Wydzialu Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej z dnia 24.02.2015
w sprawie kryteriów dla rozprawy doktorskiej przedstawianej w formie zbioru publikacji.

Załączniki do Uchwały Nr 6/2015 Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej z dnia 24.02.2015 w sprawie kryteriów dla rozprawy doktorskiej przedstawianej w formie zbioru publikacji.


KONSULTACJE KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH DR HAB. INŻ. ALINY KUNICKIEJ-STYCZYŃSKIEJ W ŚRODY GODZ. 12-13


Program studiów doktoranckich

Postępy w nauce o żywności - wykład dla doktorantów
Prof. dr hab. inż. Bogusław Król poprowadzi wykład "Postępy w nauce o żywności" w poniedziałki, godz. 10:15-12:00, począwszy od 7.11.2016 w sali konferencyjnej 502Polecamy

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki