+

WikampFb

 
 

Doktoranci - informacje podstawowe

A+ / A-

Szanowni Doktoranci
W imieniu Prodziekana Bonikowskiego informujemy, że CK opublikowało listę uprawnień (ck.gov.pl/news/id/31.html). W związku z tym prosimy o pilne wypełnienie deklaracji z załącznika (POBIERZ PLIK) i dostarczenie jej do dziekanatu do p. Adamczyk.


Wzór sprawozdania semestralnego ze studiow doktoranckich


TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

  • tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (załącznik)
  • wzór wniosku doktoranta o wszczęcie przewodu (załącznik)
  • wzór podania promotora o powołanie recenzentów, komisji min. 9os. i wyznaczenie zakresu egzaminu (załącznik, aktualizacja 06.06.2019)

​Wyciąg z protokołu 5/2010 Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej z 8.06.2010 w sprawie kryteriów dotyczących wniosków o wyróżnienie prac doktorskich (załącznik)
Opinia Radców Prawnych PŁ o ilości wniosków o wyróżnienie (załącznik)

Uchwała Nr 6/2015 Rady Wydzialu Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej z dnia 24.02.2015
w sprawie kryteriów dla rozprawy doktorskiej przedstawianej w formie zbioru publikacji.

Załączniki do Uchwały Nr 6/2015 Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej z dnia 24.02.2015 w sprawie kryteriów dla rozprawy doktorskiej przedstawianej w formie zbioru publikacji.


KONSULTACJE KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH DR HAB. INŻ. ALINY KUNICKIEJ-STYCZYŃSKIEJ W ŚRODY GODZ. 12-13


Program studiów doktoranckich

Postępy w nauce o żywności - wykład dla doktorantów
Prof. dr hab. inż. Bogusław Król poprowadzi wykład "Postępy w nauce o żywności" w poniedziałki, godz. 10:15-12:00, począwszy od 7.11.2016 w sali konferencyjnej 502Jednostki