+

WikampFb

 
 

dr inż. Dorota Sosnowska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Bioaktywne składniki żywności pochodzenia roślinnego,
 • Związki polifenolowe,
 • Aktywność przeciwutleniająca,
 • Stabilność składników żywności w czasie przetwarzania i przechowywania
 • Aktywność antylipazowa składników żywności.
Obrazek użytkownika Dorota Sosnowska
dr inż.
Dorota
Sosnowska

Stanowisko

adiunkt

E-mail

dorota.sosnowska@p.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Politechnika Łódzka

Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

czwartek godz. 12.15-14.00Działalność dydaktyczna

1.Wykłady

"Biochemia witamin” - studia II stopnia, kierunek Biotechnologia

„Wybrane technologie specjalizacyjne” - studia II stopnia, kierunek Biotechnologia

„Technologia przetwórstwa owoców i warzyw” - studia I stopnia, kierunki: Biotechnologia oraz Technologia Żywności i Żywienia Człowieka; studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

„Naturalne substancje antyżywieniowe i toksyczne” - studia I stopnia, kierunki: Biotechnologia, Biotechnologia Środowiska oraz Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

 

2. Zajęcia audytoryjne

"Seminarium specjalizacyjne" - studia I i II stopnia, kierunek Biotechnologia

"Seminarium dyplomowe" - studia I i II stopnia, kierunek Biotechnologia

 

3. Zajęcia laboratoryjne

"Chemia produktów roślinnych" - studia II stopnia, kierunek Biotechnologia

„Laboratorium specjalizacyjne” - studia I stopnia, kierunek Biotechnologia

 

Opieka nad pracami inżynierskimi i magisterskimi, kierunek Biotechnologia

Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Zgłoszenie patentowe nr P.395897 nt. Preparat polifenolowy o właściwościach przeciwpłytkowych, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o właściwościach przeciwpłytkowych, data zgłoszenia 08.08.2011
 • Zgłoszenie patentowe nr P. 395898 nt. Preparat polifenolowy o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego, data zgłoszenia 08.08.2011
 • Zgłoszenie patentowe nr P.395899 nt. Preparat polifenolowy o działaniu ochronnym w stanie utrzymującej się hiperglikemii, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego, data zgłoszenia 08.08.2011
Publikacje po 2000 roku
 1. Katarzyna Owczarek, Elżbieta Hrabec, Jakub Fichna, Sosnowska Dorota, Maria Koziołkiewicz, Jacek Szymański. Urszula Lewandowska (2017), Flavanols from Japanese quince (Chaenomeles Japonica) fruit suppress expression of cyclooxygenase-2, metalloproteinase-9, and nuclear factor-kappaB in human colon cancer cells. Acta Biochimica Polonica, 64 (DOI: 10.18388/abp.20175_1599) w druku
 2. Katarzyna Owczarek, Elżbieta Hrabec, Jakub Fichna, Sosnowska Dorota, Maria Koziołkiewicz, Jacek Szymański. Urszula Lewandowska (2017), Inhibition of nuclear factor-kappaB, cyclooxygenase-2, and metalloprpteinase-9 expression by flavanol from evening primrose (Oenothera paradoxa) in human colon cancer SW-480 cells. Journal of Functional Foods, 37, 553-563.
 3. Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Dorota Sosnowska, Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2016), The influence of the roasting process conditions on the polyphenol content in cocoa beans, nibs and chocolates, Food Research International, 89, 918-929.
 4. Bartłomiej Micota, Beata Sadowska, Anna Podsędek, Małgorzata Paszkiewicz, Dorota Sosnowska, Barbara Różalska (2016), Is it true that plant-derived polyphenols are always beneficial for the human? In vitro study on Leonurus cardiaca extract properties in the context if the pathogenesis of Staphylococcus aureus infections, Journal of Medical Microbiology, 65, 1171-1181.
 5. Dorota Sosnowska, Anna Podsędek, Alicja Z. Kucharska, Małgorzata Redzynia, Marzena Opęchowska, Maria Koziołkiewicz (2016), Comparison of in vitro anti-lipase and antioxidant activities, and composition of comercial chokeberry juices, European Food Research & Technology, 242, 505-515.
 6. Boguaława Luzak, Jacek Golanski, Tomasz Przygodzki, Magdalena Boncler, Dorota Sosnowska, Jan Oszmianski, Cezary Watała, Marcin Rozalski (2016), Extract from spent hop (Humulus lupulus L.) reduses blood platelet aggregation and improves anticoagulant activity of human endothelial cells in vitro, Journal of functional foods, 22, 257-269.
 7. Dorota Sosnowska, Anna Podsędek, Małgorzata Redzynia (2015), Effects of fruit extracts on pancreatic lipase activity in lipid emulsions. Plant Foods for Human Nutrition, 70 (3), 344-350.
 8. Dorota Sosnowska,  Anna Podsędek, Małgorzata Redzynia (2015), Wpływ ekstraktu z owoców na aktywność lipazy trzustkowej w emulsji trimaślanu glicerolu. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny,7-8, 48-50.
 9. Dominika Dudzinska, Bogusława Luzak, Magdalena Boncler, Joanna Rywaniak, Dorota Sosnowska, Anna Podsędek, Cezary Watała (2014), CD39/NTPDase-1 expression and activity in human umbilical vein endothelial cells are differentially regulated by leaf extracts from Rubus caesius and Rubus idaeus, Cellular & Molecular Biology Letters, 19 (3), 361-380.
 10. Anna Podsędek, Iwona Majewska, Małgorzata Redzynia, Dorota Sosnowska, Maria Koziołkiewicz (2014), In vitro inhibitory effect on digestive enzymes and antioxidant potential of commonly consumed fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62 (20), 4610-4617.
 11. M Sałaga, Urszula Lewandowska, Dorota Sosnowska, P.K. Zakrzewski, A.I. Cygankiewicz, A. Piechota-Polańczyk, M. Sobczak, P. Mosinska, Chunqiu Chen, W.M. Krajewska (2014), Polyphenol extract from evening primrose pomace alleviates experimental colitis after intracolonic and oral administration in mice, Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmocology, 387(11), 1069-1078.
 12. Urszula Lewandowska, Katarzyna Owczarek, Karolina Szewczyk, Dorota Sosnowska, Maria Koziołkiewicz, Elżbieta Hrabec (2014), Differentiated impact of procyanidins from evening primrose on human breast cancer cells, Central European Journal of Biology, 9(6), 647-658.
 13. Karolina Szewczyk, Urszula Lewandowska, Katarzyna Owczarek, Dorota Sosnowska, Sylwia Gorlach, Maria Koziołkiewicz, Zbigniew Hrabec, Elżbieta Hrabec (2014), Influence of polyphenol extract from evening primrose (Oenothera paradoxa) seeds on proliferation of Caco-2 and on expression, synthesis and activity of matrix metalloproteinases and their inhibitors, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 64(3), 181-191.
 14. Urszula Lewandowska, Karolina Szewczyk, Katarzyna Owczarek, Zbigniew Hrabec, Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Elżbieta Hrabec (2013), Procayanidins from evening primrose (Oenothera paradoxa) defatted seeds inhibit invasiveness of breast cancer cells and modulate the expression of selected genes involved in angiogenesis, metastasis, and apoptosis. Nutrition and Cancer, 65 (8), 1219-1231.
 15. Sylwia Gorlach, Waldemar Wagner, Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Jarosław Dastych, Maria Koziołkiewicz (2011), Polyphenols from evening primrose (Oenothera paradoxa) defatted seeds induce apoptosis in human colon cancer Caco-2 cells. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59 (13), 6985-6997.
 16. Anna Kosmalska, Anna Masek, Marian Zaborski, Anna Podsędek,  Dorota Sosnowska (2011), Zastosowanie produktów odpadowych pochodzenia roślinnego w kompozytach elastomerowych. Przemysł Chemiczny, 90 (5), 831-834.
 17. Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Barbara Anders (2011), The effect of cooking conditions on hydrophilic antioxidants in Brussels sprouts. Functional Plant Science and Biotechnology, 4 (1), 97-101.
 18. Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Małgorzata Redzynia, Maria Koziołkiewicz (2008), Effect of domestic cooking on the red cabbage hydrophilic antioxidants. International Journal of Food Science and Technology, 43 (10), 1770-1777.
 19. Małgorzata Stręk, Sylwia Gorlach, Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Maria Koziołkiewicz, Zbigniew Hrabec, Elżbieta Hrabec (2007), Procyanidin oligomers from Japanese Quince (Chaenomeles japonica) fruit inhibit activity of MMP-2 and MMP-9 metalloproteinases. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55 (16), 6447-6452.
 20. Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Małgorzata Redzynia, Barbara Anders (2006), Antioxidant capacity and content of Brassica oleracea dietary antioxidants. International Journal of Food Science and Technology, 41 (Sup. 1), 49-58.
 21. Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Barbara Anders (2003), Antioxidative capacity of tomato products. European Food Research and Technology, 217 (4), 296-300.
Otrzymane nagrody

III nagroda na I Sesji Młodych w ramach XXVI Sesji Naukowej KTiChŻ PAN za referat: Wpływ antyoksydantów na trwałość barwników betacyjanowych, Łódź, 1995.

II nagroda  na VII Sesji Młodychy PTTŻ za referat: Wydzielanie glikozydów antocyjanowych  i ich aktywność antyodsydacyjna, Wrocław, 2002.

Nagrody JM Rektora PŁ za działalność naukową, działalność dydaktyczną oraz działalność organizacyjną.

Przebieg kariery naukowej

1995 - uzyskanie stopnia magistra inżyniera, 

    Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej,

    tytuł pracy magisterskiej: Wpływ antyoksydantów na trwałość barwników betacjanowych

2002 - uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych

    Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii,

    tytuł rozprawy doktorskiej: Aktywność antyoksydacyjna barwników antocyjanowych i katechin oraz produktów ich przemian.

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

członek Międzynarodowego Stowarzyszenia "Groupe Polyphenols"

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki