+

WikampFb

 
 

dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Proteomika

 

 • Właściwości biologiczne surowców, półproduktów i produktów żywnościowych oraz zmiany składników bioaktywnych w czasie otrzymywania i przechowywania żywności

 

 • Aktywność antyoksydacyjna surowców, półproduktów i produktów żywnościowych

 

 • Analiza zawartości związków takich jak polifenole, kwasy tłuszczowe, aminokwasy, peptydy, węglowodany i inne metodami chemicznymi i chromatograficznymi

 

 • Procesy fizykochemiczne w przetwórstwie żywności

 

 • Przetwórstwo ziarna kakaowego

 

 • Technologia otrzymywania czekolady i innych wyrobów cukierniczych oraz piekarskich

 

 • Ekstrakty ziarna kakaowego o potencjale prozdrowotnym jako inhibitory procesów oksydacyjnych w żywności

 

 • Wpływ warunków procesu prażenia ziarna kakaowego na zawartość związków bioaktywnych

 

 • Wyroby dla diabetyków

 

 • Otrzymywanie surowców, półproduktów, wyrobów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych

 

 • Właściwości fizykochemiczne, reologiczne i teksturalne półproduktów i wyrobów przemysłu cukierniczego i piekarskiego

 

 • Wpływ składu i właściwości fizykochemicznych surowców na jakość wyrobów piekarskich i cukierniczych

 

 • Tłuszcze i oleje jadalne, w szczególności jako składniki wyrobów cukierniczych i piekarskich

 

 • Analiza składników żywności z wykorzystaniem różnych technik, w tym chromatograficznych

 

 • Badanie jakości żywności

 

 • Badania i ekspertyzy w zakresie: technologii, oceny jakości surowców i wyrobów spożywczych nowych oraz aktualnie produkowanych, wartości energetycznej i odżywczej, trwałości produktów cukierniczych i piekarskich, w zakresie reologii oraz tekstury surowców i produktów: czekoladowych, skrobiowych i polisacharydowych, ilości i jakości glutenu, właściwości amylolitycznych surowców i produktów zbożowych

 

 • Doradztwo w zakresie technologii wyrobów przemysłu spożywczego, szczególnie cukierniczego i piekarskiego

 

Słowa kluczowe: proteomika, technologia żywności, analiza żywności, cukiernictwo, ziarno kakaowe, czekolada, właściwości antyoksydacyjne, związki bioaktywne w żywności, substancje antyżywieniowe w żywności (akrylamid, akroleina, kwasy tłuszczowe o konfiguracji trans, wielopierścieniowe, węglowodory aromatyczne – wwa), tłuszcze i oleje jadalne, polifenole, tokoferole i tokotrienole, chromatografia, CPC, reologia żywności, węglowodany, zamienniki sacharozy, wyroby dla diabetyków, probiotyki i prebiotyki w żywności

Obrazek użytkownika Dorota Żyżelewicz
dr hab. inż.
Dorota
Żyżelewicz

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

dorota.zyzelewicz@p.lodz.pl

Adres

Instytut Technologii i Analizy Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

Poniedziałek 8.15 - 9.00

Wtorek 12.00 - 12.45

pokój 541

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

Wykłady

Analiza sensoryczna żywności - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka; Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, kierunek Towaroznawstwo

Innowacyjne procesy i aparatura w inżynierii żywności - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Antyoksydanty w żywności - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Surowce żywnościowe różnych regionów świata - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka; studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Żywność dla diabetyków i o obniżonej wartości energetycznej - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Dodatki do żywności - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Przechowalnictwo – studia II stopnia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Dietetyka

Zajęcia laboratoryjne

Antyoksydanty w żywności - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Analiza sensoryczna żywności - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka; Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, kierunek Towaroznawstwo

Technologia tłuszczów jadalnych - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Laboratorium specjalizacyjne - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia skrobi i cukiernictwa - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Analiza specjalistyczna w przemyśle cukierniczym i skrobiowym - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologie gastronomiczne - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka; studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Technologia żywności pochodzenia roślinnego – studia I i II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia II stopnia; kierunek Technologia Kosmetyków, studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Technologia żywności - wybrane elementy - studia I stopnia, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Towaroznawstwo artykułów spożywczych - studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, kierunek Towaroznawstwo

Technologia żywności i potraw. Towaroznawstwo - studia I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Produkcja potraw i towaroznawstwo - studia II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Opieka nad pracami inżynierskimi, magisterskimi i doktorskimi

Patenty i zgłoszenia patentowe
 1. Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Wiesława Krysiak, Grażyna Budryn, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2014). Produkt i sposób przygotowania produktu do smarowania pieczywa, o właściwościach probiotycznych. Patent, PL-216859 opublikowany w dn. 30.05.2014 r. WUP 05/14.
 2. Dorota Żyżelewicz, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2014. Waflowy wyrób cukierniczy w postaci wafli przekładanych masą, o cechach funkcjonalnych. Patent, PL-216950 opublikowany w dn. 30.05.2014 r. WUP 05/14.
 3. Wiesława Krysiak, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2014). Sposób wytwarzania pralin z nadzieniem cukrowo-tłuszczowym, o polepszonych właściwościach zdrowotnych. Patent, PL-216331 opublikowany w dn. 31.03.2014 r. WUP 03/14.
 4. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2014). Preparat o właściwościach przeciwutleniających, sposób otrzymywania tego preparatu oraz jego zastosowanie. Patent, PL-217050 opublikowany w dn. 30.06.2014 r. WUP 06/14.
 5. Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Wiesława Krysiak, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2013). Wyrób cukierniczy w postaci korpusów cukrowo-tłuszczowych. Patent, PL-214424 opublikowany w dn. 31.07.2013 r. WUP 07/13.
 6. Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Grażyna Budryn, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2013). Rodzynki w czekoladzie. Patent, PL-214425 opublikowany w dn. 31.07.2013 r. WUP 07/13.
 7. Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2012). Czekolada oraz sposób wytwarzania czekolady. Patent, P- 211903 opublikowany w dn. 31.07.2012 r. WUP 07/12.
 8. Ewa Nebesny, Tadeusz Pierzgalski, Dorota Żyżelewicz, Helena Stobińska (2007). Kuwertura oraz sposób wytwarzania kuwertury. Patent, 193853 opublikowany w dn. 30.03.2007 r. WUP 03/07.
 9. Ewa Nebesny, Tadeusz Pierzgalski, Dorota Żyżelewicz (2006). Wyrób cukierniczy w postaci drażetek nadziewanych. Zgłoszenie patentowe, P-379032.
Publikacje po 2000 roku

 

 1. Grażyna Budryn, Ilona Gałązka-Czarnecka, Ewelina Brzozowska, Joanna Grzelczyk, Radosław Mostowski, Dorota Żyżelewicz, José P. Cerón-Carrasco, Horacio Pérez-Sánchez (2018). Evaluation of estrogenic activity of red clover (Trifolium pratense L.) sprouts cultivated under different conditions by content of isoflavones, calorimetric study and molecular modelling. Food Chemistry, 245 : 324-336 (doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.10.100).
 2. Grażyna Budryn, Donata Zaczyńska, Dorota Żyżelewicz, Joanna Grzelczyk, Zenon Zduńczyk, Jerzy Juśkiewicz (2017). Influence of the form of administration of chlorogenic acids on oxidative stress induced by high fat diet in rats. Plant Foods for Human Nutrition, 72(2) : 184-191(DOI 10.1007/s11130-017-0608-3).
 3. Grażyna Budryn, Małgorzata Zakłos-Szyda, Donata Zaczyńska, Dorota Żyżelewicz, Joanna Grzelczyk, Zenon Zduńczyk, Jerzy Juśkiewicz (2017). Green and roasted coffee extracts as antioxidants in βTC3 cells with induced oxidative stress and lipid accumulation inhibitors in 3T3L1 cells, and their bioactivity in rats fed high fat diet. European Food Research and Technology, 243 : 1323-1334 (DOI 10.1007/s00217-017-2843-0).
 4. Hubert Antolak, Joanna Oracz, Anna Otlewska, Dorota Żyżelewicz, Dorota Kregiel (2017). Identification of carotenoids and isoprenoid quinones from Asaia lannensis and Asaia bogorensis. Molecules, 22, 1608 : 1-17 (doi:10.3390/molecules22101608).
 5. Małgorzata Bojczuk, Dorota Żyżelewicz, Paweł Hodurek (2017). Centrifugal partition chromatography - A review of recent applications and some classic references. Journal of Separation Science, 40 : 1597-1609 (doi: 10.1002/jssc.201601221).
 6. Dorota Żyżelewicz, Joanna Oracz, Wiesława Krysiak, Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2017). Effects of various roasting conditions on acrylamide, acrolein and polycyclic aromatic hydrocarbons content in cocoa bean and the derived chocolates. Drying Technology, 35(3) : 363-374 (doi: 10.1080/07373937.2016.1175470).
 7. Dorota Żyżelewicz, Małgorzata Zakłos-Szyda, Jerzy Juśkiewicz, Małgorzata Bojczuk, Joanna Oracz, Grażyna Budryn, Karolina Miśkiewicz, Wiesława Krysiak, Zenon Zduńczyk, Adam Jurgoński (2016). Cocoa bean (Theobroma cacao L.) phenolic extracts as PTP1B inhibitors, hepatic HepG2 and pancreatic βTC3 cell cytoprotective agents and their influence on oxidative stress in rats. Food Research International, 89 : 946-957 (doi.org/10.1016/j.foodres.2016.01.009).
 8. Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Dorota Sosnowska, Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2016). The influence of the roasting process conditions on the polyphenol content in cocoa beans, nibs and chocolates. Food Research International, 89 : 918-929 (doi.org/10.1016/j.foodres.2016.03.026).
 9. Agnieszka Kicel, Piotr Michel, Aleksandra Owczarek, Anna Marchelak, Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Joanna Oracz, Monika Anna Olszewska (2016). Phenolic profile and antioxidant potential of leaves from selected Cotoneaster Medik. species. Molecules, 21, 688 : 1-17 (doi:10.3390/molecules21060688).
 10. Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny (2015). The content of polyphenolic compounds in cocoa beans (Theobroma cacao L.), depending on variety, growing region and processing operations: A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55(09) : 1176-1192.
 11. Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2015). Changes in the flavan-3-ols, anthocyanins, and flavonols composition of cocoa beans (Theobroma cacao L.) of different origins affected by roasting conditions. European Food Research and Technology, 241(5) : 663-681.
 12. Dorota Sosnowska, Anna Podsędek, Małgorzata Redzynia, Dorota Żyżelewicz (2015). Effects of fruit contents on pancreatic lipase activity in lipid emulsions. Plant Foods for Human Nutrition, 70 : 344-350 (doi: 10.1007/s11130-015-0501-x).
 13. Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2015). Cocoa butter alternative fats, s. 87-106 Książka:  Plant Lipids. Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health 2015, Research Signpost, Kerala ISBN: 978-81-308-0538-2, Editors: Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz.
 14. Danuta Rachwał-Rosiak, Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny (2015). Legume lipids, s. 21-42. Książka: Plant lipids. Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health 2015, Research Signpost, Kerala, ISBN: 978-81-308-0538-2, Editors: Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz.
 15. Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Małgorzata Bojczuk (2014). Influence of roasting conditions on fatty acid composition and oxidative changes of cocoa butter extracted from cocoa bean of Forastero variety cultivated in Togo. Food Research International, 63C : 328-343.
 16. Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Ewa Nebesny (2014). Tocopherols in cocoa butter obtained from cocoa bean roasted in different forms and under various process parameters. Food Research International, 63C : 390-399.
 17. Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2014). Effect of roasting conditions on the fat, tocopherol and phytosterol content and antioxidant capacity of the lipid fraction from cocoa beans of different Theobroma cacao L. cultivars. European Journal of Lipid Science and Technology, 116 : 1002-1014.
 18. Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn (2014). Application of various methods for determination of the color of cocoa beans roasted under variable process parameters. European Food Research and Technology, 238(4) : 549-563.
 19. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Bartłomiej Pałecz, Danuta Rachwał-Rosiak, Paweł Hodurek, Karolina Miśkiewicz, Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz (2014). Inclusion complexes of β-cyclodextrin with chlorogenic acids (CHAs) from crude and purified aqueous extracts of green Robusta coffee beans (Coffea canephora L.). Food Research International, 61 : 202-213.
 20. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Joanna Oracz (2014). Properties of model systems of sunflower oil and green coffee extract after heat treatment and storage. LWT - Food Science and Technology, 59 : 467-478.
 21. Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Joanna Oracz, Wiesława Krysiak (2013). Influence of addition of green tea and green coffee extracts on the properties of fine yeast pastry fried products. Food Research International, 50 : 149-160.
 22. Wiesława Krysiak, Robert Adamski, Dorota Żyżelewicz (2013). Factors Affecting the Color of Roasted Cocoa Bean. Journal of Food Quality, 36(1) : 21-31.
 23. Dorota Żyżelewicz, Ilona Motyl, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Zdzisława Libudzisz (2012). Probiotic confectionery products - preparation and properties. Książka: Probiotics, InTech, Rijeka, ISBN 978-953-51-0776-7, Editor: Everlon Cid Rigobelo. Open Access, 261-306.
 24. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Joanna Oracz, Karolina Miśkiewicz, Justyna Rosicka-Kaczmarek, (2012). Influence of coffee bean roasting on fatty acid composition and oxidative changes of coffee oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 114 : 1052-1061.
 25. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2011). Oxidative stability of lard and sunflower oil supplemented with coffee extracts under storage conditions. Grasas y Aceites, 62(2) : 155-161.
 26. Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2011). New trends in quantification of acrylamide in food products. Talanta, 86 : 23-34.
 27. Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak (2011). Technology and stability of probiotic and prebiotic confectionery products. Książka: Probiotic and prebiotic foods: technology, stability and benefits to human health, Nova Science Publishers, Inc., New York, ISBN: 978-1-61668-842-4, Editors: Shah N.P., Da Cruz A.G & Faria J.A.F., p. 295-320.
 28. Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Joanna Oracz (2010). Akrylamid – powstawanie, właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIII, 3 : 415-427.
 29. Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Ilona Motyl,  Zdzisława Libudzisz (2010). Effect of milk chocolate supplementation with lyophilized Lactobacillus cells on its attributes. Czech Journal of Food Sciences, 28(5) : 392-406.
 30. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Anna Podsędek, Dorota Żyżelewicz, Małgorzata Materska, Stefan Jankowski, Bogdan Janda (2009). Effect of different extraction methods on the recovery of chlorogenic acids, caffeine and Maillard reaction products in coffee beans. European Food Research and Technology, 228(6) : 913‑922.
 31. Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2007). Dark chocolates supplemented with Lactobacillus strains. European Food Research and Technology, 225(5) : 33-42.
 32. Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2006). Properties of chocolates enriched with viable lactic acid bacteria. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 102(1) : 27-32.
 33. Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2005). Effect of lecithin concentration on properties of sucrose-free chocolate masses sweetened with isomalt. European Food Research and Technology, 220(2) : 131-135.
 34. Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2005). Properties of sucrose-free chocolates enriched with viable lactic acid bacteria. European Food Research and Technology, 220 : 358-362.
 35. Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny (2002). Czekolady bezcukrowe z zastosowaniem różnych zamienników sacharozy. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Chemia Spożywcza i Biotechnologia, 66 : 41-53.
 36. Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Tadeusz Pierzgalski (2002). Wpływ czasu działania emulgatorów na właściwości reologiczne naturalnych mas czekoladowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Chemia Spożywcza i Biotechnologia, 66 : 91-101.
 37. Ewa Nebesny, Tadeusz Pierzgalski, Dorota Żyżelewicz, Renata Kosicka (2000). Wpływ α-tokoferolu na proces oksydacji tłuszczu w chałwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Chemia Spożywcza i Biotechnologia, 62 : 63-76E.
 38. Ewa Nebesny, Tadeusz Pierzgalski, Dorota Żyżelewicz (1998). Wpływ dodatku emulgatora polirycynolanu poligliceryny na właściwości reologiczne naturalnych mas czekoladowych. Żywność. Technologia. Jakość, 4(17) : 39-43.

 

Wdrożenia/licencje

 1. Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Ewa Nebesny: Otrzymywanie polew tłuszczowych o niskiej zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych – 2008 r. Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „WIEPOL” Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek, ul. Przemysłowa 6A, 09-200 Sierpc.
 2. Wiesława Krysiak, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny: Otrzymywanie nadzień cukierniczych o właściwościach zdrowotnych – 2008 r. Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „WIEPOL” Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek, ul. Przemysłowa 6A, 09-200 Sierpc.

 

Kierownictwo i udział w grantach

 1. projekt badawczy OPUS: nr UMO-2011/03/B/NZ9/00745 „Interakcje białka oraz hydrolizatów białkowych z kwasami hydroksycynamonowymi o właściwościach przeciwutleniających w badaniach modelowych i prozdrowotnych produktach żywnościowych”, wykonawca, okres realizacji: 2012- 2015 (275 212 PLN).
 2. projekt badawczy własny: nr projektu N N312 102038 „Wpływ parametrów procesu prażenia ziarna i śruty kakaowej na zawartość wybranych związków bioaktywnych w ziarnie i śrucie oraz w otrzymanych z nich czekoladach”, kierownik, okres realizacji: 15.03.2010 – 14.03.2013r. (298 552 PLN).
 3. projekt badawczy PRELUDIUM: nr projektu UMO-2012-05-N-NZ9-01399 ”Charakterystyka produktów reakcji Maillarda powstających w procesie prażenia ziarna kakaowego oraz ich wpływ na aktywność antyoksydacyjną”, wykonawca, okres realizacji styczeń 2013 – czerwiec 2014r. (75 000 PLN).
 4. projekt badawczy OPUS: nr projektu: UMO-2011/03/B/NZ9/00745 „Interakcje białka oraz hydrolizatów białkowych z kwasami hydroksycynamonowymi o właściwościach przeciwutleniających w badaniach modelowych i prozdrowotnych produktach żywnościowych”, wykonawca, okres realizacji: 2012 - 2015 (275 212 PLN).
 5. projekt badawczy rozwojowy: nr N R12 0068 06 „Opracowanie technologii otrzymywania wyrobów i półproduktów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych”, główny wykonawca,  okres realizacji 05.10.2009 - 04.10.2012r. (556 300 PLN).
 6. projekt badawczy rozwojowy: nr R12 018 01 „Półprodukty i wyroby cukiernicze, suplementowane żywymi kulturami bakterii fermentacji mlekowej”, główny wykonawca,  okres realizacji: 11.09.2006r. – 10.09.2008r. (400 000 PLN).
 7. projekt badawczy własny: nr projektu 3 P06T 054 24 „Fizykochemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne właściwości bezcukrowych czekolad wzbogaconych żywymi bakteriami fermentacji mlekowej”, główny wykonawca, okres realizacji: 07.05.2003r. - 06.05.2005r. (185 000 PLN).
 8. projekt inwestycyjno-badawczy: „Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym - miejsce realizacji: Instytut Chemicznej Technologii Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, kierownik projektu, okres realizacji: 01.08.2012 – 31.12.2015r. (34 228 236,51 PLN).
 9. projekt inwestycyjny aparaturowy: „Zautomatyzowany zestaw chromatograficzny (HS-GC/MS i HPLC/QTOF-MS) do Laboratorium Technologii i Analizy Żywności Probiotycznej i Prozdrowotnej” – miejsce realizacji: HS-GC/MS: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, HPLC/QTOF-MS: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, Katarzyna Pielech-Przybylska – HS-GC/MS (1 450 000 PLN), Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn (2 800 000 PLN– HPLC/QTOF-MS, okres realizacji: 2013 r. 
 10. projekt inwestycyjny budowlany: „Laboratorium Technologii i Analizy Żywności Probiotycznej i Prozdrowotnej” – miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności i Zakład Mikrobiologii Technicznej, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, autorzy: Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz, Elżbieta Klewicka, Katarzyna Śliżewska, okres realizacji: 2010 - 2012r. (2 596 000 PLN).
 11. projekt inwestycyjny aparaturowy: „Chromatograf HPLC z detektorem UV/VIS” – miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, autorzy: Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz, okres realizacji: 2010 - 2011r. (400 000 PLN).
Otrzymane nagrody
 • Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź 2005r.
 • Nagroda POLMOS ŻYRARDÓW za wyróżnioną pracę doktorską, Łódź 2006r.
 • Brązowy Medal za długoletnią służbę. Odznaczenie nadane przez Prezydenta RP, 2010r., za całokształt działalności na rzecz uczelni
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie nadane przez Ministra Edukacji Narodowej, 2013r., za całokształt działalności na rzecz uczelni
 • Za działalność naukową (n), dydaktyczną (d) i organizacyjną (o) na rzecz Uczelni w latach: 1999 (d), 2007 (n), 2008 (n), 2009 (d), 2010 (n), 2011 (n), 2012 (n), 2013 (n, o), 2014 (n, o), 2015 (n, o) oraz 2016 (n, o) - nagrody od JM Rektora Politechniki Łódzkiej, przy czym w roku 2004 i 2005 nagrody w Instytucie nie były w ogóle przyznawane 
Staże naukowe
 • Staż przemysłowy - Zakład PPHU „Bomilla” we Włocławku, termin stażu: 1.09.1995 – 30.09.1996 r.
 • Staż naukowy - Bruker Daltonik GmbH, Bremen, Niemcy, termin stażu: 5-13.04.2016 r.
Przebieg kariery naukowej

2015 – Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, dziedzina - Nauki Techniczne, dyscyplina - Biotechnologia

2005 – Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, dziedzina - Nauki Techniczne, specjalność – Technologia Chemiczna

1995 – Uzyskanie stopnia magistra inżyniera

Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii, dziedzina - Nauki Techniczne, specjalność –Technologia Chemiczna

1.09.1995 – 30.09.1996 r. - Staż przemysłowy

PPHU „Bomilla” we Włocławku, główny technolog 

 

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

od 1996r. członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

od 2011r. doradca/ekspert Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT – Zespołu Usług Technicznych ds. innowacyjności

od 2016 r. członek/specjalista Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki