+

WikampFb

 
 

dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

- Biologiczna charakterystyka naturalnych i  zmodyfikowanych biofosforanów t.j. nukleotydy i lizofosfolipidy (właściwości proangiogenne, stymulacja gojenia ran, aktywność przeciwcukrzycowa)

- Badania nad biozgodnością i wykorzystaniem biomateriałów jako rusztowań komórkowych

 

Obrazek użytkownika Edyta Gendaszewska-Darmach
dr hab.
Edyta
Gendaszewska-Darmach

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

edyta.gendaszewska-darmach@p.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Politechnika Łódzka

Konsultacje dla studentów

Wtorek: 12-14Działalność dydaktyczna

Wykłady:

„Biochemia” dla studentów Inżynierii Biochemicznej (studia I stopnia, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska)

„Biologia molekularna i genetyka ogólna” dla studentów Biotechnologii Środowiska (studia I stopnia, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)

„Biologia molekularna” dla studentów Biotechnologii (studia I stopnia, zaoczne, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)

„Biologia molekularna i genetyka ogólna” dla studentów Biotechnologii Środowiska (studia I stopnia, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)

„GMO w procesach biotechnologicznych” dla studentów Towaroznawstwa (studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa)

„Towaroznawstwo produktów GMO” dla studentów Towaroznawstwa (studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa)

Zajęcia audytoryjne:

„Biologia molekularna” dla studentów Biotechnologii (studia I stopnia, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)

Opieka na pracami dyplomowymi

 

Publikacje po 2000 roku

Drzazga A, Sowinska A, Krzeminska A, Rytczak P, Koziolkiewicz M, Gendaszewska-Darmach E. Lysophosphatidylcholine elicits intracellular calcium signaling in a GPR55-dependent manner. Biochem Biophys Res Commun. 22;489(2), 242-247 (2017)

Jedrzejczyk D, Gendaszewska-Darmach E, Pawlowska R, Chworos A. Designing synthetic RNA for delivery by nanoparticles. J Phys Condens Matter. 29(12):123001. doi: 10.1088/1361-648X/aa5561 (2017)

Gendaszewska-Darmach, Edyta Węgłowska, Aurelia Walczak-Drzewiecka, Kaja Karaś. Nucleoside 5'-O-monophosphorothioates as modulators of the P2Y14 receptor and mast cell degranulation. Oncotarget 7(43), 69358-69370 (2016)

Sowińska A, Rytczak P, Gendaszewska-Darmach E, Drzazga A, Koziołkiewicz M, Okruszek A. The chemical synthesis and preliminary biological studies of phosphodiester and phosphorothioate analogues of 2-methoxy-lysophosphatidylethanolamine. Bioorg Med Chem Lett., 26 (15), 3725-3729 (2016)

Gendaszewska-Darmach E, Szustak M. Thymidine 5'-O-monophosphorothioate  induces HeLa cell migration by activation of the P2Y6 receptor. Purinergic Signalling, 12, 199-209 (2016)

Węgłowska E, Szustak M, Gendaszewska-Darmach E. Proangiogenic Properties of Nucleoside 5'-O-phosphorothioate Analogues Under Hyperglycaemic Conditions. Curr Top Med Chem. 15 (23), 2464-74 (2015)

Drzazga A, Ciesielska A, Gendaszewska-Darmach E. Sulfur- and Acyl Chain-Dependent Influence of 2-Methoxy-Lysophosphatidylcholine Analogues on β Pancreatic Cells. Curr Top Med Chem. 15 (23), 2395-405 (2015)

Gendaszewska-Darmach E, Drzazga A. Biological Relevance of Lysophospholipids and Green Solutions for their Synthesis. Curr. Org. Chem., 18, 2928-2949 (2014)

Rytczak P, Drzazga A, Gendaszewska-Darmach E, Okruszek A. The chemical synthesis and cytotoxicity of new sulfur analogues of 2-methoxy-lysophosphatidylcholine. Bioorg Med Chem Lett., 15, 6794-8 (2013)

Grzelczyk A, Gendaszewska-Darmach E. Novel bioactive glycerol-based lysophospholipids: new data - new insight into their function. Biochimie,  95, 667-79 (2013)

Gendaszewska-Darmach E, Laska E, Rytczak P, Okruszek A. The chemical synthesis of metabolically stabilized 2-OMe-LPA analogues and preliminary studies of their inhibitory activity toward autotoxin. Bioorg Med Chem Lett., 22, :2698-700 (2012)

Gendaszewska-Darmach A., Kucharska M. Nucleotide receptors as targets in the pharmacological enhancement of dermal wound healing. Purinergic Signalling, 7, 193-206 (2011)

Gendaszewska-Darmach E., Laska E., Bielecki S. Stymulacja angiogenezy i gojenia ran przez czynniki proangiogenne zaadsorbowane na strukturze biomateriałów. Na pograniczu chemii i biologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, tom XXVI, 487-513 (2011)

Majewska I,  Gendaszewska-Darmach E. Proangiogenic activity of plant extracts in accelerating wound healing — a new face of old phytomedicines. Acta Biochimica Polonica, 58, 449-460 (2011)

Gołąbczak J, Gendaszewska-Darmach E. Ksantohumol i inne prenyloflawonoidy szyszek chmielu – aspekty biologiczne i technologiczne. Biotechnologia 1 (88), 75-89 (2010).

Gendaszewska-Darmach E. Lysophosphatidic acids, cyclic phosphatidic acids and autotaxin as promissing targets in therapies of cancer and other diseases. Acta Biochim Pol.,  55 (2), 227-24 (2008)

Gendaszewska-Darmach E, Maszewska M, Zakłos M, Koziołkiewicz M. Degradation of extracellular nucleotides and their analogs in HeLa and HUVEC cell cultures. Acta Biochim Pol., 50(4):973-84 (2003).

Gendaszewska-Darmach E. Receptory nukleotydowe. Postepy Biochem., 48(3):220-9 (2002).

Maszewska M, Kobylańska A, Gendaszewska-Darmach E, Koziołkiewicz M. Bromodeoxyuridine-labeled oligonucleotides as tools for oligonucleotide uptake studies. Antisense Nucleic Acid Drug Dev., 12(6):379-91 (2002).

Koziolkiewicz M, Gendaszewska E, Maszewska M, Stein CA, Stec WJ. The mononucleotide-dependent, nonantisense mechanism of action of phosphodiester and phosphorothioate oligonucleotides depends upon the activity of an ecto-5'-nucleotidase. Blood, 15;98(4):995-1002 (2001).

Niewiarowski W, Gendaszewska E, Rebowski G, Wójcik M, Mikołajczyk B, Goss W, Soszyński M, Bartosz G. Multidrug resistance-associated protein--reduction of expression in human leukaemia cells by antisense phosphorothioate olignucleotides. Acta Biochim Pol., 47(4):1183-8 (2000).

Staże naukowe

Holandia – The Netherlands Cancer Institute (Amsterdam),   praca badawcza,   czerwiec 1997
Wielka Brytania –  “Cancer Gene Therapy” organizowany przez Imperial College School of Medicine, lipiec 1999 r.

Przebieg kariery naukowej

2002: Uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk w Łodzi)

2017: Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej)

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki