+

WikampFb

 
 

prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

·   Enzymatyczna hydroliza skrobi natywnej i modyfikowanej

·   Modyfikacja fizyczna i chemiczna skrobi różnego pochodzenia botanicznego

·   Wpływ procesów technologicznych na zawartość związków biologicznie aktywnych w surowcach roślinnych 

·   Wyroby cukiernicze i ciastkarskie o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych typu akrylamid

Obrazek użytkownika Ewa Nebesny
prof. dr hab. inż.
Ewa
Nebesny

Stanowisko

Dyrektor Instytutu Technologii i Analizy Żywności

E-mail

ewa_n5@o2.pl; ewa.nebesny@p.lodz.pl

Adres

Instytut Technologii i Analizy Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

Poniedziałek, Środa, godz. 1200-1300, pokój 534

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

Wykłady

Surowce cukiernicze i piekarskie - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia żywności pochodzenia roślinnego – studia I i II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Technologia skrobi i cukiernictwa - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Fizykochmia węglowodanów - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Aparatura przemysłu cukierniczego i skrobiowego - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia tłuszczów jadalnych - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia żywności - wybrane elementy - studia I stopnia, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Towaroznawstwo artykułów spożywczych - studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, kierunek Towaroznawstwo

Technologia żywności i potraw. Towaroznawstwo - studia I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Przechowalnictwo żywności - studia II stopnia, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Produkcja potraw i towaroznawstwo - studia II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Zajęcia audytoryjne

Seminarium specjalizacyjne - studia I i II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Seminarium dyplomowe - studia I i II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Zajęcia laboratoryjne

Laboratorium analizy specjalnej - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Laboratorium prac przejściowych - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia skrobi i cukiernictwa - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Opieka nad pracami inżynierskimi, magisterskimi i doktorskimi

Patenty i zgłoszenia patentowe

1. Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Wiesława Krysiak, Grażyna Budryn, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2014). Produkt i sposób przygotowania produktu do smarowania pieczywa, o właściwościach probiotycznych. Patent PL-216859 opublikowany w dn. 30.05.2014r. WUP 05/14

2. Wiesława Krysiak, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2014). Sposób wytwarzania pralin z nadzieniem cukrowo-tłuszczowym, o polepszonych właściwościach zdrowotnych. Patent nr PL-216331 opublikowany w dn. 31.03.2014r. WUP 03/14

3. Dorota Żyżelewicz, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2014). Waflowy wyrób cukierniczy w postaci wafli przekładanych masą, o cechach funkcjonalnych. Patent nr PL-216950 opublikowany w dn. 30.05.2014r. WUP 05/14

4. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2014). Preparat o właściwościach przeciwutleniających, sposób otrzymywania tego preparatu oraz jego zastosowanie. Patent, PL-217050 opublikowany w dn. 30.06.2014 r. WUP 06/14

5. Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Wiesława Krysiak, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2013). Wyrób cukierniczy w postaci korpusów cukrowo-tłuszczowych. Patent nr PL-214424 opublikowany w dn. 31.07.2013r. WUP 07/13

6. Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Grażyna Budryn, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2013). Rodzynki w czekoladzie. Patent nr PL-214425 opublikowany w dn. 31.07.2013r. WUP 07/13

7. Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2012). Czekolada oraz sposób wytwarzania czekolady. Patent, P- 211903 opublikowany w dn. 31.07.2012 r. WUP 07/12

8. Ewa Nebesny, Tadeusz Pierzgalski, Dorota Żyżelewicz, Helena Stobińska (2007). Kuwertura oraz sposób wytwarzania kuwertury. Patent, 193853 opublikowany w dn. 30.03.2007 r. WUP 03/07

9. Ewa Nebesny, Tadeusz Pierzgalski, Dorota Żyżelewicz (2006). Wyrób cukierniczy w postaci drażetek nadziewanych. Zgłoszenie patentowe, P-379032

Wdrożenia/licencje

  • Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Ewa Nebesny: Otrzymywanie polew tłuszczowych o niskiej zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych – 2008 r. Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „WIEPOL” Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek, ul. Przemysłowa 6A, 09-200 Sierpc.
  • Wiesława Krysiak, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny: Otrzymywanie nadzień cukierniczych o właściwościach zdrowotnych – 2008 r. Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „WIEPOL” Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek, ul. Przemysłowa 6A, 09-200 Sierpc.
Publikacje po 2000 roku

1. Joanna Oracz, Ewa Nebesny (2016). Antioxidant properties of cocoa beans (Theobroma cacao L.): Influence of cultivar and roasting conditions. International Journal of Food Properties, 9(06) : 1242-1258

2. Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Dorota Sosnowska, Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2016). The influence of the roasting process conditions on the polyphenol content in cocoa beans, nibs and chocolates. Food Research International doi:10.1016/j.foodres.2016.03.026

3. Dorota Żyżelewicz, Joanna Oracz, Wiesława Krysiak, Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2016). Effects of various roasting conditions on acrylamide, acrolein and polycyclic aromatic hydrocarbons content in cocoa bean and derived therefrom chocolates. Drying Technology doi:10.1080/07373937.2016.1175470

4. Justyna Rosicka-Kaczmarek, Bartłomiej Makowski, Ewa Nebesny, Mariola Tkaczyk, Aleksandra Komisarczyk, Zygmunt Nitac (2016). Composition and thermodynamic properties of starches from facultative wheat varieties. Food Hydrocolloids, 54 : 66-76

5. Justyna Rosicka-Kaczmarek, Aleksandra Komisarczyk, Ewa Nebesny, Bartłomiej Makowski (2016). The influence of arabinoxylans on the quality of grain industry products. European Food Research and Technology, 242(3) : 295-303

6. Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny (2015). The content of polyphenolic compounds in cocoa beans (Theobroma cacao L.), depending on variety, growing region and processing operations: A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55(09) : 1176-1192

7. Danuta Rachwał-Rosiak, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn (2015). Chickpeas - composition, nutritional value, health benefits, application to bread and snacks: a review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55(08) : 1137-1145

8. Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2015). Changes in the flavan-3-ols, anthocyanins, and flavonols composition of cocoa beans (Theobroma cacao L.) of different origins affected by roasting conditions. European Food Research and Technology, 241(5) : 663-681

9. Justyna Rosicka-Kaczmarek, Maria Stasiuk, Ewa Nebesny, Aleksandra Komisarczyk (2015). Fluorimetric studies of the interactions of wheat puroindolines with polar lipids on the surface starch granules. Journal of Cereal Science, 66 : 53-58

10. Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2015). Cocoa butter alternative fats, s. 87-106 Książka:  Plant Lipids. Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health 2015, Research Signpost,  ISBN: 978-81-308-0538-2 

11. Danuta Rachwał-Rosiak, Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny (2015). Structure, technological and nutritional characteristic of oils and fats of plant origin 2.1. Legume lipids, s. 21-42. Książka:  Plant Lipids. Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health 2015, Research Signpost,  ISBN: 978-81-308-0538-2 

12. Justyna Rosicka-Kaczmarek, Karolina Miśkiewicz, Ewa Nebesny, Bartłomiej Makowski (2015). Composition and functional properties of lipid components from selected cereal grains. Książka:  Plant Lipids. Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health 2015, s. 119-145, Research Signpost,  ISBN: 978-81-308-0538-2 

13. Bartłomiej Makowski, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny (2015). Bioactive compounds in cereals: Technological and nutritional properties. in Biotechnology of Bioactive Compounds: Sources and Applications, 103-122,  ISBN: 978-1-118-73349-3, Editors: Vijai K. Gupta, Maria G. Tuohy, Anthonia O'Donovan, Mohtashim Lohani, Wiley-Blac

14. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Joanna Oracz (2015). Correlation between the stability of chlorogenic acids, antioxidantactivity and acrylamide content in coffee beans roasted in different conditions. International Journal of Food Properties, 18(2) : 290-302

15. Kamila Kapuśniak, Sylwia Marianna Ptak, Arkadiusz Żarski, Ewa Nebesny, Janusz Kapuśniak (2014). Unconventional method for preparation of soluble fibres from starch. Agro Food Industry Hi-Tech, 25.6 : 45-49

16. Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2014). Effect of roasting conditions on the fat, tocopherol and phytosterol content and antioxidant capacity of the lipid fraction from cocoa beans of different Theobroma cacao L. cultivars. European Journal of Lipid Science and Technology, 116 : 1002-1014

17. Joanna Oracz, Ewa Nebesny (2014). Influence of roasting conditions on the biogenic amines content in cocoa beans of different Theobroma cacao cultivars. Food Research International, 55 : 1-10

18. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Bartłomiej Pałecz, Danuta Rachwał-Rosiak, Paweł Hodurek, Karolina Miśkiewicz, Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz (2014) Inclusion complexes of β-cyclodextrin with chlorogenic acids (CHAs) from crude and purified aqueous extracts of green Robusta coffee beans (Coffea canephora L.). Food Research International, 61 : 202-213

19. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Joanna Oracz (2014). Properties of model systems of sunflower oil and green coffee extract after heat treatment and storage. LWT - Food Science and Technology, 59 : 467-478

20. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Danuta Rachwał (2014). Pepsin digestibility and antioxidant activity of egg white protein in model systems with green coffee extract. Journal of Food Properties, 17(7) : 1529-1546

21. Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Małgorzata Bojczuk (2014). Influence of roasting conditions on fatty acid composition and oxidative changes of cocoa butter extracted from cocoa bean of Forastero variety cultivated in Togo. Food Research International, 63C : 390-399

22. Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn (2014). Application of various methods for determination of the color of cocoa beans roasted under variable process parameters. European Food Research and Technology, 238(4) : 549-563

23. Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Ewa Nebesny (2014). Tocopherols in cocoa butter obtained from cocoa bean roasted in different forms and under various process parameters. Food Research International, 63C :328-343

24. Karolina Miśkiewicz, Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak (2013). Influence of the type of fat and air humidity on chosen properties of the lipid fraction in the process of baking shortbread pastries. Grasas Aceites, 64 : 85-94

25. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Danuta Rachwał-Rosiak (2013). Stability of hydroxycinnamic acids and caffeine from green coffee extracts after heating in food model systems. European Food Research and Technology, 236 : 969-978

26. Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Joanna Oracz, Wiesława Krysiak (2013). Influence of addition of green tea and green coffee extracts on the properties of fine yeast pastry fried products. Food Research International, 50 : 149-160

27. Justyna Rosicka-Kaczmarek, Izabella Kwaśniewska-Karolak, Ewa Nebesny, Karolina Miśkiewicz (2013). Influence of variety and year of wheat cultivation on the chemical composition of starch and properties of glucose hydrolysates. Journal of Cereal Science, 57 : 98-106

28. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Danuta Rachwał-Rosiak, Joanna Oracz (2013). Fatty acids, essential amino acids, and chlorogenic acids profiles, in vitro protein digestibility and antioxidant activity of food products containing green coffee extract. International Food Research Journal, 20(5) : 2133-2144

29. Karolina Miśkiewicz, Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek (2013). Changes of polymorphism of lipid fractions of shortcrust pastries during storage. Studies with the use of thermal analysis (DSC). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 113, 301-310

30. Karolina Miśkiewicz, Ewa Nebesny, Joanna Oracz (2012). Formation of acrylamide during baking of shortcrust cookiesderived from various flours. Czech Journal of Food Sciences, 3 : 53-66

31. Danuta Rachwał, Ewa Nebesny (2012). Redukcja zawartości akrylamidu w produktach spożywczych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2, 219-227

32. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Joanna Oracz, Karolina Miśkiewicz, Justyna Rosicka-Kaczmarek (2012). Influence of coffee bean roasting on fatty acid composition and oxidative chenges of coffe oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 114 : 1052-1061

33. Bartłomiej Siurek, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny (2012). Bioactive compounds in cereal grains - occurrence structure, technological significance and nutritional benefits - a review. Food Science and Technology International, 18, 6 : 559-568

34. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2012). Effect of green and roasted coffee antioxidants on quality and shelf life of cookies and chocolates. Journal Food Processing Preservation, 37, 5 : 835-845

35. Dorota Żyżelewicz, Ilona Motyl, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Zdzisława Libudzisz (2012). Probiotic confectionery products - preparation and properties. Probiotics, InTech. Open Access, 261-306

36. Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2011). New trends in quantification of acrylamide in food products. Talanta, 86 : 23-34

37. Izabella Kwaśniewska-Karolak, Ewa Nebesny, Lucjan Krala (2011). Effect of genotype and weather conditions on wheat grain hardness and the degree of starch damage. Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria, 10, 1 : 25-32

38. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Józef Kula, Teresa Majda, Wiesława Krysiak (2011). HS-SPME/GC/MS profiles of convectively and microwave roasted Ivory Coast Robusta coffee brews. Czech Journal of Food Sciences, 29, 2 : 151-160

39. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2011). Oxidative stability of lard and sunflower oil supplemented with coffee extracts under storage condtions. Grasas Aceites, 62, 2 : 155-161

40. Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Joanna Oracz (2010). Akrylamid – powstawanie, właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIII, 3 : 415-427

41. Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2010). Effect of milk chocolate supplementation with lyophilised Lactobacillus cells on its attributes. Czech Journal of Food Sciences, 28, 5 : 392-406

42. Izabella Kwaśniewska-Karolak, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny (2010). Properties of amylose-lipid complexes from different wheat varieties harvestes in different years. J. Process. Energy Agric., 14, 3 : 135-140

43. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Anna Podsędek, Dorota Żyżelewicz, Małgorzata Materska, Stefan Jankowski, Bogdan Janda (2009). Effect of different extraction methods on the recovery of chlorogenic acids, caffeine and Maillard reaction products in coffee beans. European Food Research and Technology, 228, 6 : 913-922

44. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2008). Antioxidant properties of Arabica and Robusta coffee extracts prepared under different conditions.Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 104, 2 : 69-78

45. Izabella Kwaśniewska-Karolak, Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek (2008).Characterization of amylose-lipid complexes derived from different wheat varieties and their susceptibility to enzymatic hydrolysis. Food Science and Technology International, 14, 1 : 29-37

46. Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Józef Kula, Teresa Majda (2007). The effect of roasting method on headspace composition of robusta coffee bean aroma. European Food Research and Technology, 225 : 9-19

47. Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2007). Dark chocolates supplemented with Lactobacillus strains. European Food Research and Technology, 225, 1 : 33-42

48. Wiesława Krysiak, Teresa Majda, Ewa Nebesny (2007). An effect of relative air humidity on the content of volatile compounds in roasting cocoa beans. Rozdział w książce: Focus on Food Engineering Research and Developments (Ed. V. N. Pletney), Nova Publishers, Inc. Chapter 9, s. 467-482.

49. Helena Stobińska, Wiesława Krysiak, Ewa Nebesny, Elżbieta Kozanecka (2007). Effects of convective roasting conditions on microbial safety of cocoa beans. Acta Agrophysica, 7, 1 : 239-248

50. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2006). Fenolokwasy - ich właściwości, występowanie w surowcach roślinnych, wchłanianie i przemiany metaboliczne. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 39, 2 : 103-110

51. Ewa Nebesny, Grażyna Budryn (2006). Changes in free radicals content in coffee beans throughout convective roasting and microwaving and during storage. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 102, 11 : 526-530

52. Ewa Nebesny, Grażyna Budryn (2006). Convective and microwave roasting as well as storage of coffee in polyethylene bags: changes in lipid fraction. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 102, 12 : 547-554

53. Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2006). Properties of chocolates enriched with viable lactic acid bacteria. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 102, 1 : 27-32

54. Ewa Nebesny, Grażyna Budryn (2006). Evaluation of sensory attributes of coffee brews from robusta coffee roasted under different conditions. European Food Research and Technology, 224, 2 : 159-165

55. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2005). Struktura i właściwości antyoksydacyjne plifenoli ziarna kawowego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 38, 3 : 203-209

56. Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek (2005). An effect of intragranular components of wheat starch on filtration rate of its enzymatic hydrolysates. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 101, 8 : 344-348

57. Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2005). Properties of chocolates enriched with viable lactic acid bacteria. Deutsche Lebensmittel-Rundschau , 101, 3 : 1-5

58. Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2005). Effect of lecithin concentration on properties of sucrose-free chocolate masses sweetened with isomalt. European Food Research and Technology, 220, 2 : 131-135

59. Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2005). Properties of sucrose-free chocolates enriched with viable lactic acid bacteria. European Food Research and Technology, 220 : 358-362

60. Ewa Nebesny, Izabella Kwaśniewska-Karolak, Justyna Rosicka-Kaczmarek (2005). Dependence of thermodynamic characteristics of amylose-lipid complex dissociation on a variety of wheat. Starch/Starke, 57, 8 : 378-383

61. Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Mariola Tkaczyk (2005). Influence of selected parameters of starch gelatinization and hydrolysis on stability of amylose-lipid complexes. Starch/Starke, 57, 7 : 325-331

62. Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Mariola Tkaczyk (2004). Influence of conditions of maize starch enzymatic hydrolysis on physicochemical properties of glucose syrups. Starch/Starke, 56, 3-4 : 132-137

63. Ewa Nebesny (2004). Hydrolizaty skrobiowe i ich wykorzystanie w gospodarce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 500 : 99-106

64. Ewa Nebesny, Grażyna Budryn (2003). Antioxidative activity of green and roasted coffee beans as influenced by convection and microwave roasting methods and content of certain compounds. European Food Research and Technology, 217(2) : 157-163

65. Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Mariola Tkaczyk (2002). Effect of enzymatic hydrolysis of wheat starch on amylose-lipid complexes stability. Starch/Staerke, 54(12) : 603-608

66. Ewa Nebesny, Grażyna Budryn (2002). Effect of the roasting method on the content of 5-hydroxytryptamides of carboxylic acids in roasted coffee beans. Nahrung - Food, 46(4) : 279-282

67. Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Mariola Tkaczyk (2000). Optimisation of physical and chemical properties of wheat starch hydrolyzates. Progress in Biotechnology, 17(C) : 201-208

 

Kierownictwo i udział w grantach

Granty badawcze

1. Projekt badawczy OPUS: nr UMO-2011/03/B/NZ9/00745 „Interakcje białka oraz hydrolizatów białkowych z kwasami hydroksycynamonowymi o właściwościach przeciwutleniających w badaniach modelowych i prozdrowotnych produktach żywnościowych”, wykonawca, okres realizacji: 2012 - 2015r.

2. Projekt badawczy rozwojowy: INNOTECH/IN1/61/150409/NCBR/12 „Opracowanie technologii wytwarzania syropów cukrowych z buraka cukrowego jako substytutu cukru białego dla wybranych zastosowań w przemyśle spożywczym” w ramach ścieżki programowej In-Tech finansowanego ze środków ncbir, miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności oraz Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, wykonawca, okres realizacji 2011 – 2014 r.

3. Projekt badawczy własny: nr projektu N N312 102038 „Wpływ parametrów procesu prażenia ziarna i śruty kakaowej na zawartość wybranych związków bioaktywnych w ziarnie i śrucie oraz w otrzymanych z nich czekoladach”, wykonawca, okres realizacji: 2010 - 2013r.

4. Projekt badawczy PRELUDIUM: nr projektu UMO-2012-05-N-NZ9-01399 ”Charakterystyka produktów reakcji Maillarda powstających w procesie prażenia ziarna kakaowego oraz ich wpływ na aktywność antyoksydacyjną”, opiekun naukowy, okres realizacji: 2013 - 2014r.

5. Projekt badawczy własny: nr N N312 464540 „ Rola struktury molekularnej nieskrobiowych polisacharydów (arabinoksylanów) w kształtowaniu właściwości enzymatycznych hydrolizatów skrobi, w zależności od twardości i odmiany pszenicy”, wykonawca, okres realizacji 2011-2014r.

6. Projekt badawczy własny: nr projektu NN 312300137 "Jakość i trwałość żywności o potencjale prozdrowotnym wzbogaconej ekstraktem surowego ziarna kawowego", wykonawca, okres realizacji: 2010 - 2012r.

7. Projekt badawczy rozwojowy: nr N R12 0068 06 „Opracowanie technologii otrzymywania wyrobów i półproduktów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych”, kierownik projektu, okres realizacji: 2009 - 2012r.

8. Projekt badawczy własny: nr N N312 314 337 „Interakcje nieweglowodanowych składników (puroindoliny/lipidy) z powierzchnią ziaren skrobi pszennej i ich wpływ na właściwości fizykochemiczne enzymatycznych hydrolizatów”,  wykonawca, okres realizacji 2009-2012 r.

9. Projekt badawczy rozwojowy: nr R12 018 01 „Półprodukty i wyroby cukiernicze, suplementowane żywymi kulturami bakterii fermentacji mlekowej”, kierownik projektu, okres realizacji: 2006 - 2008r.

10. Projekt badawczy własny: nr projektu 3 P06T 054 24 „Fizykochemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne właściwości bezcukrowych czekolad wzbogaconych żywymi bakteriami fermentacji mlekowej”, kierownik projektu, okres realizacji: 2003 - 2005r.

11. Projekt badawczy własny:  3 P06T 032 23 "Wpływ sposobu prażenia na wybrane właściwości fizykochemiczne kawy", kierownik projektu, okres realizacji: 2002 - 2004r.

12. Projekt badawczy własny: 6 P06G 022 20 „Enzymatyczna hydroliza skrobi zbożowych”, kierownik projektu, okres realizacji: 2001 - 2002r.

13. Projekt badawczy własny: 5 P06G02319 „Fizykochemiczne i mikrobiologiczne zmiany w ziarnie kakaowym prażonym metodą konwekcyjną i mikrofalową”, kierownik projektu, okres realizacji: 2000 - 2002r.

 

Granty inwestycyjne

1. Projekt inwestycyjno-badawczy: „Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym - miejsce realizacji: Instytut Chemicznej Technologii Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, kierownik zadania I, okres realizacji: 01.08.2012 – 31.12.2015r. (34 228 236,51 PLN)

2. Projekt inwestycyjny aparaturowy: „Zautomatyzowany zestaw chromatograficzny (HS-GC/MS i HPLC/QTOF-MS) do Laboratorium Technologii i Analizy Żywności Probiotycznej i Prozdrowotnej” – miejsce realizacji: HS-GC/MS: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, HPLC/QTOF-MS: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, okres realizacji: 2013r. (HS-GC/MS = 1 450 000 PLN, HPLC/QTOF-MS =  2 800 000 PLN)

3. Projekt inwestycyjny budowlany: „Laboratorium Technologii i Analizy Żywności Probiotycznej i Prozdrowotnej” – miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności i Zakład Mikrobiologii Technicznej, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, okres realizacji: 2010 - 2012r. (2 596 000 PLN)

4. Projekt inwestycyjny aparaturowy: „Chromatograf HPLC z detektorem UV/VIS” – miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, okres realizacji: 2010 - 2011r. (400 000 PLN)

Otrzymane nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dla oświaty i wychowania, Łódź, 2006

Nagroda Zbiorowa V Wydziału PAN za osiągnięcia w pracy naukowej, Warszawa, 1987

Nagroda III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w badaniach naukowych, Warszawa, 1982

Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej, 1981

Nagrody JM Rektora PŁ za działalność naukową, działalność dydaktyczną oraz działalność organizacyjną

Staże naukowe
  • ZPC Wedel 1.12.1972 – 30.11.1973r.
  • ZPZ Łomża - 1971r.
  • ZPZ Luboń - 1973r. 
Przebieg kariery naukowej

2005 – Uzyskanie tytułu profesora nauk rolniczych

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

1992 – Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii, specjalność –Technologia Chemiczna, Technologia Żywności

Temat rozprawy habilitacyjnej: „Enzymatyczna hydroliza natywnej i modyfikowanej skrobi”.

1981– Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych

Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej, specjalność –Technologia Chemiczna

Temat rozprawy doktorskiej: „Enzymatyczna izomeryzacja glukozy do fruktozy w produktach hydrolizy skrobi”

1972– Uzyskanie stopnia magistra inżyniera

Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej, specjalność – Chemia i Technologia Spożywcza

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

od 2006 prace w charakterze eksperta (powołanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) w Zespole ds. Kodeksu Żywnościowego i Etykietowania Produktów Rolnych w dziedzinie Produktów Kakaowych
i Czekoladowych w ramach Komitetu Komisji  Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Europy,

Udział w gremiach formułujących strategiczne cele badawcze i dokumenty legislacyjne na poziomie krajowymi
i międzynarodowym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska

Doradca Łódzkiej Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - NOT, Doradca Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - NOT, Zespół Usług Technicznych, Polska, Łódź

Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki