+

WikampFb

 
 

dr hab. inż Grażyna Budryn

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Substancje lecznicze w żywności
 • Związek diety ze stanem zdrowia
 • Przemiany składników prozdrowotnych w produkcji i przetwórstwie żywności

Kierowanie projektami badawczymi i/lub wdrożeniowymi:

Projekty badawcze

finansowane z funduszy strukturalnych:

1. UDA- POIG.01.01.01-00-011/08-00 „Żywność i Żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, miejsce realizacji: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka; Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZ w Łodzi, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Zakłady Mleczarskie MLEKPOL w Grajewie, wykonawca, okres realizacji 2009 – 2011 r.

2. POIG.02.01.00-10-171-09: „Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej tradycyjnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, miejsce realizacji: Instytut Chemicznej Technologii Żywności Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, członek zarządu - kierownik biura projektu, okres realizacji 2012 - 2015 r.

 

finansowane z funduszy krajowych:

projekty własne:

3. 3P06T 032 23 „Wpływ metody prażenia na wybrane właściwości fizykochemiczne kawy” miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności i Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka, główny wykonawca, okres realizacji 2003 – 2004 r.

4. 2P06T 060 29 „Ekstrakty ziarna kawowego jako inhibitory procesów oksydacyjnych w Żywności”, miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności i Zespół Biochemii Żywności, Instytut Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, kierownik projektu, okres realizacji 2005 – 2008 r.

5. NN 312300137 „Jakość i trwałość żywności o potencjale prozdrowotnym wzbogaconej ekstraktem surowego ziarna kawowego”, miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności i Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka, kierownik projektu, okres realizacji 2009 – 2012 r.

6. UMO-2011/03/B/NZ9/00745 „Interakcje białka oraz hydrolizatów białkowych z kwasami hydroksycynamonowymi o właściwościach przeciwutleniających w badaniach modelowych i prozdrowotnych produktach żywnościowych”, miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka i Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, kierownik projektu, okres realizacji 2012 – 2015 r.

7. UMO-2016/21/B/NZ9/00898 "Poszukiwanie wysokiej aktywności biologicznej nasion roślin strączkowych w oparciu o różne poziomy modelowana molekularnego",  miejsce realizacji: Zakład Przechowalnictwa i Analizy Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierownik projektu, okres realizacji 2017-2020 r.

projekty rozwojowe:

7. N R12 0068 06 „Opracowanie technologii otrzymywania wyrobów i półproduktów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych”, miejsce realizacji Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, główny wykonawca, okres realizacji 2009 – 2012 r.

8. R12 018 01 „Półprodukty i wyroby cukiernicze, suplementowane żywymi kulturami bakterii fermentacji mlekowej”, miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności i Zakład Mikrobiologii Technicznej, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, główny wykonawca, okres realizacji: 2006 – 2008 r.

 

projekty inwestycyjne:

9. IB-041/2010 projekt inwestycyjny budowlany: „Laboratorium Technologii i Analizy Żywności Probiotycznej i Prozdrowotnej", miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności oraz Zakład Mikrobiologii Technicznej, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, odpowiedzialny za przygotowanie wniosku i koordynator robót, okres realizacji 2010 – 2012 r.

10. 426/FNiTP/138/2010 projekt inwestycyjny aparaturowy finansowany w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej: „Chromatograf HPLC z detektorem UV/VIS” miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, odpowiedzialny za przygotowanie wniosku i koordynator prac, okres realizacji 2010 – 2011 r.

11. 6382/IA/138/2013 Projekt inwestycyjny aparaturowy „Zakup zestawu chromatograficznego do Laboratorium Technologii i Analizy Żywności Probiotycznej i Prozdrowotnej”, Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności oraz Zakład Technologii Spirytusu i Drożdży, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, współodpowiedzialny za przygotowanie wniosku i koordynator prac, umowa w przygotowaniu, okres realizacji 2013 r.

projekty dydaktyczne:

12. Międzynarodowy program edukacyjny dla szkół gimnazjalnych Socrates-Comenius Odżywianie w harmonii z naturą” współfinansowany z inicjatywy Edukacja i Kultura, wykonawca, 2008 r. 13. „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT” koordynowane przez Uniwersytet Łódzki, w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonawca, 2009 r.

14. „Menadżer smaku”, międzywydziałowy program Politechniki Łódzkiej dla kadry kierowniczej branży spożywczej, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektu międzynarodowego SLOW FOOD, wykonawca, 2011 r.

wdrożenia

 1. Metoda pakowania próżniowego/napełniania opakowań: Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Waldiben” Józef Bęben Zalesiaki 14, 98-355 Działoszyn

 2. Metoda pasteryzacji i pakowania próżniowego warzyw korzeniowych: „Victus” Mielczarek i Kowalska Sp. j. ul. Sadowska 10, 98- 355 Działoszyn,

Obrazek użytkownika Grażyna Budryn
dr hab. inż
Grażyna
Budryn

Stanowisko

adiunkt Kierownik Zakładu Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności, Z-ca Dyrektora Instytutu Technologii i Analizy Żywności ds. Nauki

E-mail

grazyna.budryn@p.lodz.pl

Adres

ul. Strfanowskiego 4/10, 90-924 Łódź

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

Dydaktyka i kształcenie kadry:

Wykłady dla studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej:

 • Substancje prozdrowotne i antyoksydanty w żywności

 • Żywienie człowieka i dietetyka oraz technologie gastronomiczne i przemysłowa produkcja potraw

 • Surowce w prześle spożywczym

 • Innowacyjne procesy i aparatura w przemyśle spożywczym

 • Fizyczne właściwości żywności

 • Przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego

 • Technologia Chłodnictwa Żywności

 • Przechowalnictwo żywności

Patenty i zgłoszenia patentowe

Patenty i zgłoszenia patentowe:

 1. Budryn G., Nebesny E., Żyżelewicz D., Krysiak W., Motyl I., Libudzisz Z., 2012: Wyrób cukierniczy w postaci korpusów cukrowo-tłuszczowych. Patent nr P-384154

 2. Nebesny E., Żyżelewicz D., Krysiak W., Budryn G., Motyl I., Libudzisz Z., 2012: Rodzynki w czekoladzie. Patent nr P-384153

 3. Żyżelewicz D., Nebesny E., Motyl I., Libudzisz Z., Budryn G., Krysiak W., Rosicka-Kaczmarek J. 2010: Waflowy wyrób cukierniczy w postaci wafli przekładanych masą, o cechach funkcjonalnych. Patent nr PL-216950

 4. Żyżelewicz D., Nebesny E., Krysiak W., Budryn G., Motyl I., Libudzisz Z. 2009: Produkt i sposób przygotowania produktu do smarowania pieczywa, o właściwościach probiotycznych. Patent nr P- 216859

 5. Krysiak W., Nebesny E., Żyżelewicz D., Budryn G., Motyl I., Libudzisz Z., 2008: Sposób wytwarzania pralin z nadzieniem cukrowo-tłuszczowym, o polepszonych właściwościach zdrowotnych. Patent nr P- 216331

 6. Budryn G., Nebesny E., Żyżelewicz D., 2009: Preparat o właściwościach przeciwutleniających, sposób otrzymywania tego preparatu oraz jego zastosowanie. Patent nr P- 217050

Publikacje po 2000 roku

Publikacje w czasopismach

 1. Nebesny E., Budryn G. (2000) Parametry jakościowe wody do celów konsumpcyjnych i technologicznych.. Cukiernictwo, 4, 10-14

 2. Nebesny E., Budryn, G. (2000). Charakterystyka ziarna kawowego. Zeszyty Naukowe PŁ, Chemia Spożywcza i Biotechnologia, 62, 85-99

 3. Nebesny E., Budryn G. (2001). Kawa. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 6, 40-42

 4. Nebesny, E., Budryn, G. (2002). Effect of the roasting method on the content of 5-hydroxytryptamides of carboxylic acids in roasted coffee beans, Nahrung – Food, 46, 279-282

 5. Nebesny, E., Budryn, G. (2003). Antioxidative activity of green and roasted coffee beans as influenced by convection and microwave roasting methods and content of certain compounds, European Food Research and Technology, 217, 157-163

 6. Budryn G., Nebesny E. (2005). Struktura i właściwości antyoksydacyjne polifenoli ziarna kawowego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XXXVIII, 203-216.

 7. Nebesny E., Budryn G. (2006). Changes in free radicals content in coffee beans throughout convective roasting and microwaving and during storage. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 102, 526-530

 8. Nebesny E., Budryn G. (2006). Convective and microwave roasting as well as storage of coffee in polyethylene bags. Changes in lipid fraction. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 102, 547-

 9. Nebesny E., Budryn G. (2006). Evaluation of sensory attributes of coffee brews from Robusta coffee under different conditions. European Food Research and Technology, 224, 159-165

 10. Budryn G., Nebesny E. (2006). Fenolokwasy - ich właściwości, występowanie w surowcach roślinnych, wchłanianie i przemiany metaboliczne. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XXXIX, 103-110

 11. Nebesny E., Budryn G., Kula J., Majda T. (2007). The effect of roasting method on headspace composition of Robusta coffee bean aroma. European Food Research and Technology, 225, 9-19

 12. Budryn G. (2007). Niepowtarzalny aromat kawy. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2, 56-57

 13. Budryn G., Nebesny E. (2008). Antioxidant properties of Arabica and Robusta coffee extracts prepared under different conditions. Deutsche Lebensmittel - Rundschau, 104, 69-77, IF = 0,324

 14. Budryn G., Nebesny E., Podsędek A., Żyżelewicz D., Materska M., Jankowski S., Janda B. (2009). Effect of different extraction methods on the recovery of chlorogenic acids, caffeine and Maillard reaction products in coffee beans. European Food Research and Technology, 228, 913-922

 15. Budryn G., Nebesny E., Kula J., Majda T., Krysiak W. (2011). HS-SPME/GC/MS profiles of convectively and microwave roasted Ivory Coast Robusta coffee brews. Czech Journal of Food Science, 29, 151–160

 16. Budryn G., Nebesny E., Żyżelewicz D. (2011). Oxidative stability of lard and sunflower oil supplemented with coffee extracts under storage conditions. Grasas y Aceites, 62, 155-161

 17. Żyżelewicz D., Budryn G., Nebesny E. (2011). Tłuszcze – funkcje, rola Żywieniowa, trendy w produkcji. Cukiernictwo i Piekarstwo, 4, 72-74.

 18. Budryn G., Żyżelewicz D., Nebesny E. (2011). Polifenole w produktach cukierniczych i piekarskich – cz. I. Cukiernictwo i Piekarstwo, 7-8, 58-59.

 19. Żyżelewicz D., Budryn G., Nebesny E. (2011). Polifenole w czekoladzie. Dodatek specjalny magazynu Cukiernictwo i Piekarstwo - Czekolada, 41

 20. Żyżelewicz D., Budryn G., Nebesny E. (2011). Tłuszcze cukiernicze i piekarskie. Cukiernictwo i Piekarstwo, 6, 44-45

 21. Budryn G., Żyżelewicz D., Nebesny E. (2011). Polifenole w produktach cukierniczych i piekarskich – cz. II. Cukiernictwo i Piekarstwo, 9, 91-93

 22. Budryn G., Nebesny E., Żyżelewicz D., Oracz J., Miśkiewicz K., Rosicka-Kaczmarek J. (2012). Influence of coffee bean roasting on fatty acid composition and oxidative changes of coffee oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 114, 1052–1061

 23. Miśkiewicz K, Nebesny E., Rosicka-Kaczmarek J., Budryn G., Krysiak W. (2013). Influence of the type of fat and air humidity in the process of baking of shortcrust pastries on chosen properties of the lipid fraction. Gracas y Aceites, 4, 85-94

 24. Budryn G., Rachwał-Rosiak D. (2013). Interactions of hydroxycinnamic acids with proteins and their technological and nutritional implications. Food Reviews International, 29, 217-230

 25. Budryn G., Nebesny E., Rachwał-Rosiak D. (2013). Stability of hydroxycinnamic acids and caffeine from green coffee extracts after heating in food model systems. European Food Research and Technology, 236, 969-978

 26. Budryn G., Nebesny E. (2013). Effect of green and roasted coffee antioxidants on quality and shelf life of cookies and chocolates. Journal of Food Processing and Preservation, 37, 835-845

 27. Budryn G., Żyżelewicz D., Nebesny E., Oracz. (2013). Influence of addition of green tea and green coffee extracts on the properties of fine yeast pastry fried products. Food Research International, 50,149–160

 28. Budryn G., Nebesny E., Rachwał-Rosiak D, Oracz J. (2013). Fatty acids, essential amino acids, and chlorogenic acids profiles, gastric digestibility and antioxidant activity of different food products enriched with green coffee extract. International Food Research Journal, 20,2135-2146

 29. Budryn G. (2013). Kwasy tłuszczowe trans w produktach piekarskich. Piekarstwo, 1, 32-33

 30. Budryn G. (2013). Co kryje sezam. Piekarstwo, 2, 30-31.

 31. Budryn G., Nebesny E., Rachwał D. (2014). Pepsin digestibility and antioxidant activity of egg protein in model systems with green coffee extract. International Journal of Food Properties, 17, 1529-1546

 32. Budryn G., Nebesny E., Żyżelewicz D., Oracz J. (2014). Properties of model systems of sunflower oil and green coffee extract after heat treatment and storage. LWT – Food Science and Technology, 59, 467-478

 33. Budryn G., Nebesny E., Rachwał-Rosiak D., Pałecz B., Hodurek P., Miśkiewicz K., Oracz J., Żyżelewicz D. (2014). Inclusion complexes of β-cyclodextrin with chlorogenic acids from crude and purified aqueous extracts from green Robusta coffee beans (Caffea canephora L.). Food Research International, 61, 202-213

 34. Żyżelewicz, D.;G. Budryn, W. Krysiak, J. Oracz, E. Nebesny, M. Bojczuk. (2014). Influence of roasting conditions on fatty acid composition and oxidative changes of cocoa butter extracted from cocoa bean of Forastero variety cultivated in Togo. Food Research International 63, 328–343

 35.  Żyżelewicz, D.; W. Krysiak, G. Budryn, J. Oracz, E. Nebesny. (2014). Tocopherols in cocoa butter obtained from cocoa bean roasted in different forms and under various process parameters. Food Research International 63, 390–399

 36. Żyżelewicz D., Nebesny E., Krysiak W., Budryn G. (2014). Application of various methods for determination of the color of cocoa beans roasted under variable process parameters. European Food Research and Technology, 238, 549-563

 37. Rachwał D., Nebesny E., Budryn G. (2015). Chickpeas - composition, nutritional value, health benefits, application to bread and snacks: A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55, 1137-1145

 38.  Budryn G., Nebesny E., Oracz J. (2015). Correlation between the stability of chlorogenic acids, antioxidant activity and acrylamide content in coffee beans roasted in different conditions. International Journal of Food Properties, 18, 290-302

 39. Budryn, G; Zaczyńska, D; Rachwal-Rosiak, D; Oracz, J. (2015). Changes in properties of food proteins after interaction with free and beta-cyclodextrin encapsulated hydroxycinnamic acids. European Food Research And Technology, 240, 1157-1166

 40. Budryn, G; Pałecz, B; Rachwal-Rosiak, D; Oracz, J; Zaczyńska, D; Belica, S; Navarro-Gonzalez, I; Meseguer, JMV; Perez-Sanchez, H. (2015). Effect of inclusion of hydroxycinnamic and chlorogenic acids from green coffee bean in beta-cyclodextrin on their interactions with whey, egg white and soy protein isolates. Food Chemistry, 168, 276-287

 41. Budryn G.; D. Zaczyńska, B. Pałecz, D. Rachwał-Rosiak, S. Belica, H. den-Haan, J. Pena-García, H. Perez-Sanchez. (2016). Interactions of free and encapsulated hydroxycinnamic acids from green coffee with egg ovalbumin, whey and soy protein hydrolysates LWT - Food Science and Technology 65, 823-831

 42. Budryn, G., et al., (2016),  Changes of free and nanoencapsulated hydroxycinnamic acids from green coffee added to different food products during processing and in vitro enzymatic digestion, Food Research International, 89, 1004-1014, doi:10.1016/j.foodres.2015.12.011 

 43. Budryn G., Zaczyńska D., Oracz J. (2016). Effect of addition of free and nanoencapsulated chlorogenic acids on aroma of different food products, LWT-Food Science and Technology 73, 197-204

 44. Żyżelewicz D, Zakłos-Szyda M, Juśkiewicz J, Bojczuk M,O racz J, Budryn G, Miśkiewicz K, Krysiak W, Zduńczyk Z, Jurgoński A, (2016), Cocoa bean (Theobroma cacao L.) phenolic extracts as PTP1B inhibitors, hepatic HepG2 and pancreatic β-TC3 cell cytoprotective agents and their influence on oxidative stress in rats, Food Research International, 89, 946-957, doi:10.1016/j.foodres.2016.01.009  
 45. Żyżelewicz D., Krysiak W, Oracz J, Sosnowska D, Budryn G, Nebesny E, (2016), The influence of the roasting process conditions on the polyphenol content in cocoa beans, nibs and chocolates, Food Research International, 89, 918-929, doi:10.1016/j.foodres.2016.03.026  
 46. Kicel A, Michel P, Owczarek A, Marchelak A, Żyżelewicz D, Budryn G, Oracz J, Olszewska MA. (2016). Phenolic profile and antioxidant potential of leaves from selected Cotoneaster Medik. Species. Molecules 21, 688, doi:10.3390

 47. Żyżelewicz D, Oracz J, Krysiak K, Budryn G, Nebesny E. (2017). Effects of various roasting conditions on acrylamide, acrolein and polycyclic aromatic hydrocarbons content in cocoa bean and derived therefrom chocolates. Drying Technology. 35, 363-374, doi:10.1080/07373937.2016.1175470

 48. Budryn, G. et al., Effect of green coffee polyphenols on properties of protein hydrolysates in model systems, Journal of Food Processing and Preservation, (2016) doi:10.1111/jfpp.12908 - opublikowana on-line

 49. Budryn, G., M. Zakłos‑Szyda, D. Zaczyńska, D. Żyżelewicz, J. Grzelczyk,  Z. Zduńczyk,  J. Juśkiewicz. (2017). Green and roasted coffee extracts as antioxidants in βTC3 cells with induced oxidative stress and lipid accumulation inhibitors in 3T3L1 cells, and their bioactivity in rats fed high fat diet, European Food Research and Technology, DOI 10.1007/s00217-017-2843-0 - opublikowane on-line

Monografie i rozdziały w monografiach

1. Żyżelewicz D., Nebesny E., Budryn G., Krysiak W.: Technology and stability of probiotic and prebiotic confectionery products, w: Probiotic and Prebiotic Foods: Technology, Stability and Benefits to Human Health; pod redakcją Shah N.P., Da Cruz A.G i Faria J.A.F. Nova Science Publishers, Inc., New York, 2011, pp. 295-320.

2. Żyżelewicz D., Motyl I., Nebesny E., Budryn G., Krysiak W., Rosicka-Kaczmarek J., Libudzisz Z.: Probiotic confectionery products – preparation and properties, w: Probiotics; pod redakcją Rigobelo E.C. In Tech, Rijeka, 2012, pp. 261-306.

3. Koziołkiewicz M., Nebesny E., Krysiak W., Rosicka-Kaczmarek J., Gałazka-Czarnecka I., Budryn G., Libudzisz Z.: śywność i Ŝywienie w XXI wieku – Wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Badania eksperckie metodą Delphi. Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2010, ISBN 978-83-92916-28-3.

4. Koziołkiewicz M., Nebesny E., Krysiak W., Rosicka-Kaczmarek J., Budryn G., Gałazka-Czarnecka I., Libudzisz Z.: śywność i Ŝywienie w XXI wieku – Wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Strategiczny program badawczy. Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2011, ISBN 978-83-62916-21-4.

5. Rachwal-Rosiak D., Grazyna Budryn, Dorota Żyżelewicz and Ewa Nebesny, Structure, technological and nutritional characteristic of oils and fats of plant origin - Legume lipids, w: Plant Lipids. Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health; pod redakcją G. Budryn i D. Żyżelewicz, Research Signpost, Kerala, 2014, 21-42

6. Oracz J., Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn and Ewa Nebesny Cocoa butter alternative fats , w: Plant Lipids. Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health; pod redakcją G. Budryn i D. Żyżelewicz, Research Signpost, Kerala, 2014, 87-106

7. Budryn G., Michalczuk L. Kierunki zastosowań biotechnologii w łódzkim rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym w: Zarządzanie zmiana technologiczną w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym; pod redakcją A. Rogut i B. Piasecki, Wydawnictwo SAN, Łódź, 2015.

Otrzymane nagrody
 • Praca doktorska nagrodzona wyróżnieniem przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Poitechniki Łodzkiej, 2004, Łódź,
 • Dziewięć indywidualnych nagród Rektora PŁ pracę naukową i organizacyjną w latach 2007 - 2015, Łódź
 • Medal Edukacji Narodowej, 2014, Warszawa, Polska
 • Główna nagroda za plakat: "Effect of microencapsulation of coffee bean polyphenols on their bioavailability in the presence of protein formulations" IV Congressus Dietética 2014, Łódź
 • Medal "Zasłuzony dla PŁ" 2015, Łodź
 • "Brązowy Medal za Długoletnią Służbę", 2013, Łódź
   

 

Staże naukowe

Staże naukowe

 • Uniwersytet Warszawski, Katedra Cytologii, Letnia szkoła kultur komórkowych, 2012, Warszawa, 1 tydzień

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmacji, Podstawowe protokoły i techniki stosowane w badaniach na zwierzętach doświadczalnych, 2015, Łodź, 1 tydzień

 • Bruker Daltonic, Maxis/impact low molecular weight applications,  Metabolitetools, Biotools, ProfileAnalysis, TargetAnalysis/Screening, 2016, Brema, Niemcy, 2 tygodnie 

Przebieg kariery naukowej
 • Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalności chemia żywności na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2013 r. na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Kwasy hydroksycynamonowe i ekstrakty zielonego ziarna kawowego oraz ich wykorzystanie do wzbogacania żywności”

 • Stopień doktora nauk technicznych w specjalności technologia chemiczna na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechnice Łódzkiej w 2004 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ metody prażenia na właściwości fizykochemiczne kawy”, wyróżnionej uchwałą Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, promotor pracy: prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny

 • Dyplom mgr inż. nauk technicznych w specjalności technologia chemiczna na Wydziale Chemii Spożywczej Biotechnologii Politechnice Łódzkiej w 1993 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. „” promotor pracy dr inż. Krystyna Nowakowska

 

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych
 • Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności od 1990 r., w latach 2006-2012 członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTŻ

 • Ekspert w Zespole interdyscyplinarnym do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w ramach Zespołów Specjalistycznych, Interdyscyplinarnych, Doradczych i Zadaniowych Ministra przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2011

Hobby

Kulturoznawstwo

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki