+

WikampFb

 
 

dr inż. Halina Kalinowska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

enzymologia, enzymatyczna hydroliza biomasy roślinnej

Obrazek użytkownika Halina Kalinowska
dr inż.
Halina
Kalinowska

Stanowisko

adiunkt

E-mail

halina.kalinowska@p.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej

Politechnika Łódzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

ul. Stefanowskiego 4/10

Konsultacje dla studentów

piątek 12:00-14:00Działalność dydaktyczna

-wykłady z biochemii dla studentów studiów I stopnia CKM (IV semestr);

-wykłady i laboratorium z enzymologii dla studentów studiów I stopnia CKM (V semestr);

-wykłady z Advanced Biotechnology dla studentów II stopnia CKM (II semestr);

-wykłady i laboratorium z biochemii dla studentów I stopnia Biomedical Engineering (CKM) (IV semestr);

-wykłady i laboratorium z biochemii dla studentów I stopnia Inżynierii Biomedycznej (IV semestr);

-wykłady z biochemii dla studentów studiów zaocznych I stopnia (TŻŻC, IV semestr);

-wykłady z enzymologii dla studentów studiów zaocznych I stopnia (Biotechnologia, VI semestr);

-laboratorium enzymatycznej analizy żywności dla studentów studiów zaocznych I stopnia (Biotechnologia, V semestr).

Publikacje po 2000 roku

 

 1. Białkowska AM, Gromek E, Krysiak J, Sikora B, Kalinowska H, Jędrzejczak-Krzepkowska M, Kubik C, Lang S, Schutt F, Turkiewicz M (2015) Application of enzymatic apple pomace hydrolysate to production of 2,3-butanediol by alkaliphilic Bacillus licheniformis NCIMB 8059. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 42: 1609-1621.
 2. Sikora B, Kubik C, Kalinowska H, Gromek E, Białkowska A, Jędrzejczak-Krzepkowska M, Schutt F, Turkiewicz M (2015) Application of byproducts from food processing for production of 2,3-butanediol using Bacillus amyloliquefaciens TUL 308. Preparative Biochemistry and Biotechnology, DOI: 10.1080/10826068.2015.1085401
 3. Białkowska A, Jędrzejczak-Krzepkowska M, Gromek E, Krysiak J, Sikora B, Kalinowska H, Kubik C, Schutt F, Turkiewicz M (2015) Effects of genetic modifications and fermentation conditions on 2,3-butanediol production by alkaliphilic Bacillus subtilis TUL 322. Applied Microbiology and Biotechnology (accepted for publication)
 4. Buzała K, Przybysz P, Kalinowska H, Przybysz K, Kucner M, Dubowik M (2015) Evaluation of pine kraft cellulosic pulps and fines from papermaking as potential feedstocks for biofuel production. Cellulose (accepted for publication)
 5. Berłowska J, Binczarski M, Dutkiewicz M, Kalinowska H, Witońska IA, Stanishevsky AV (2015) A low-cost method for obtaining high-value bio-based propylene glycol from sugar beet pulp. RSC Advances, 5: 2299-2304.
 6. Buzała K., Przybysz P., Rosicka-Kaczmarek J., Kalinowska H. (2015) Production of glucose-rich enzymatic hydrolysates from cellulosic pulps. Cellulose, 22: 663-674.
 7. Buzała K, Przybysz P, Rosicka-Kaczmarek J, Kalinowska H (2015) Comparison of digestibility of wood pulps produced by the sulfate and TMP methods and woodchips of various botanical origins and sizes. Cellulose, 22: 2737-2747.
 8. Patelski P, Berłowska J, Dziugan P, Pielech-Przybylska K, Balcerek M, Dziekońska U, Kalinowska H (2015) Utilization of sugar beet bagasse for the biosynthesis of yeast SCP. Journal of Food Engineering, 167: 32-37.
 9. Berłowska J, Balcerek M, Pielech-Przybylska K, Patelski P, Kalinowska H, Dziugan P, Przybylak P (2014) Dobór drożdży do fermentacji hydrolizatów z wysłodków buraka cukrowego. W: Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności. Wydawca: Oddział Małopolski PTTŻ, ISBN 978-83-937001-3-4, str. 17-30.
 10. Pielech-Przybylska K, Berłowska J, Balcerek M, Patelski P, Kalinowska H, Dziugan P (2014) Fermentacja alkoholowa hydrolizatów z wysłodków buraka cukrowego. W: Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności. Wydawca: Oddział Małopolski PTTŻ, ISBN 978-83-937001-3-4, str. 43-53.
 11. Bielecki S, Kalinowska H, Krystynowicz A, Kubiak K, Kołodziejczyk M, de Groeve M (2012) Wound dressings and cosmetic materials from bacterial nanocellulose. W: Bacterial Nanocellulose. Wyd.: Gama M, Gatenholm P, Klemm D, CRC Press, Taylor & Francis Group, str. 157-174.
 12. Białkowska AM., Grzelczyk A, Długołecka A, Cieślinski H, Kalinowska H, Kur J, Turkiewicz M (2012) Physicochemical and biological characterization of soils from the vicinity of the Arctowski Polish Antarctic Station. Biotechnology and Food Science, 76: 13-26.
 13. Otlewska A, Walczak P, Kalinowska H, Dybka K, Ołtuszak-Walczak E, Czyżowska A, Rygała A (2012) L-Lactic acid production from rye and oat grains. New Biotechnology, 295: S174.
 14. Jędrzejczak-Krzepkowska M, Kalinowska H, Bielecki S (2011) Beta-fruktofuranozydaza – właściwości, struktura i zastosowanie. Postępy Biochemii, 57: 401-410.
 15. Kołodziejczyk M, Krystynowicz A, Kalinowska H, Pankiewicz B, Pasieka Z, Grobelski B, Kowalska K, Ławniczak P, Bielecki S (2010) Zastosowanie celulozy mikrobiologicznej w chirurgii rekonstrukcyjno-odtwórczej. Wojskowa Farmacja i Medycyna, 3: 62-65.
 16. Wawro S, Kalinowska H, Gruska R (2009) The effect of high electric field pulses on activity of sugar beet o-diphenol oxidase and yeast invertase. Journal of Food Engineering, 93: 40-44.
 17. Wawro S, Kalinowska H, Gruska R (2009) Wybrane aspekty technologiczne oddziaływania udarów napięciowych na enzymy wpływające na wydajność produkcji sacharozy z buraka cukrowego. Gazeta Cukrownicza, 1-2/2009, 117: 5-9 i 19.
 18. Kubiak K, Kalinowska H, Pelplińska M, Bielecki S (2009) Celuloza jako nanobiomateriał. Postępy Biologii Komórki, 36: 85-98.
 19. Kołodziejczyk M, Krystynowicz A, Kalinowska H, Pankiewicz T, Kawecki M, Bielecki S (2009) Leczenie ran oparzeniowych z zastosowaniem wilgotnego opatrunku z celulozy bakteryjnej. Wojskowa farmacja i Medycyna, 2(4): 14-17.
 20. Bielecki S, Kalinowska H (2008) Biotechnologiczne nanomateriały. Postępy Mikrobiologii, 47: 163-169.
 21. Kasieczka-Burnecka M, Kuc K, Kalinowska H, Knap M, Turkiewicz M (2007) Purification and characterization of two cold-adapted extracellular tannin acyl hydrolases from an Antarctic strain Verticillium sp. P9. Applied Microbiology and Biotechnology, 77: 77-89.
 22. Makowski K, Białkowska AM, Szczęsna-Antczak M, Kalinowska H, Kur J, Cieśliński H, Turkiewicz M (2007) Immobilized preparation of cold-adapted and halotolerant Antarctic beta-galactosidase as a highly stable catalyst in lactose hydrolysis. FEMS Microbiology Ecology, 59: 535-542.
 23. Cieśliński H, Białkowska A, Długołęcka A, Daroch M, Tkaczuk K, Kalinowska H, Kur J, Turkiewicz M (2007) A cold-adapted esterase from psychrophilic Pseudoalteromonas sp. strain 643A. Archives of Microbiology, 188: 27-36.
 24. Iciek J, Szopa J, Gołąbczak J, Kalinowska H, Wawro S (2007) Burak cukrowy alternatywnym surowcem i możliwości zagospodarowania produktów ubocznych jego przetwórstwa. Monografia: Alternatywne wykorzystanie buraka cukrowego w świetle reformy rynku cukru. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. ISBN 83-89503-39-5, str. 21-37.
 25. Kalinowska H, Buchowiecka A, Bielecki S (2007) Biokataliza. Kosmos, 56: 276-277.
 26. Kalinowska H, Zielińska M, Kuras E, Kasieczka M, Piotrowicz-Wasiak M, Majda T, Turkiewicz M (2006) Zastosowania enzymów drobnoustrojów antarktycznych w biosyntezie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3. Rozdział 16 w: Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. Wydawcy: Kołakowski E, Bednarski W, Bielecki S. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, str. 373-382.
 27. Bielecki S, Buchowiecka A, Kalinowska H (2006) Enzymy w modyfikacji węglowodanowych składników żywności. Rozdział 17 w: Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. Wydawcy: Kołakowski E, Bednarski W, Bielecki S. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, str. 385-396.
 28. Bielecki S, Kalinowska H (2006) Biała biotechnologia jako szansa dalszego rozwoju cukrowni. Gazeta Cukrownicza, 114: 328-334.
 29. Głowacka A, Proniewicz E, Szczęsna-Antczak M, Kalinowska H, Antczak T (2005) Kinetic and molecular properties of Bacillus subtilis IBTC-3 subtilisin. Comparative Biochemistry and Physiology, B-Biochemistry and Molecular Biology 140: 321-331.
 30. Kasieczka-Burnecka M, Kalinowska H, Kuc K, Turkiewicz M (2005) Production of pectinases and tannases by Antarctic filamentous fungi. Polish Polar Studies, str. 60-68.
 31. Kuc K, Danka E, Kalinowska H, Turkiewicz M (2005) Ogólna charakterystyka antarktycznych bakterii glebowych, pochodzących z kolekcji własnej Instytutu Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej. Polish Polar Studies, 79-91.
 32. Nowak A, Kusewicz D, Kalinowska H, Turkiewicz M, Patelski P (2004) Production of H2S and properties of sulfite reductase from selected strains of wine-producing yeasts. European Food Research and Technology, 219: 84-89.
 33. Turkiewicz M, Białkowska A, Kalinowska H, Bielecki S (2003) Antarctic marine bacterium Pseudoalteromonas sp. 22b as a source of cold-adapted beta-galactosidase. Biomolecular Engineering, 20: 317-324.
 34. Turkiewicz M, Pazgier M, Kalinowska H, Bielecki S (2003) A cold-adapted extracellular serine proteinase of the yeast Leucosporidium antarcticum. Extremophiles, 7: 435-442.
 35. Bielecki S, Krystynowicz A, Turkiewicz M, Kalinowska H (2002) Bacterial Cellulose. W: Biopolymers in 10 volumes. Tom 5, Rozdział 3, Wydawcy: Vandamme EJ, De Baets S, Steinbuchel A, Wiley-VCH, Germany, str. 37-90.
 36. Turkiewicz M, Pazgier M, Kalinowska H, Bielcki S (2001) Properties of cold-adapted subtilisine-like proteinase of endemic yeast Leucosporidium antarcticum. Med. Mac. Landbouw. Univ. Gent, 66/3a: 329-332.
 37. Turkiewicz M, Kalinowska H (2001) Żywność GM – produkcja żywności w XXI wieku. Rozdział nr 2 w: Korzyści, Oczekiwania, Dylematy Biotechnologii, Praca zbiorowa pod redakcją T Twardowskiego i A Michalskiej, ISBN: 83-900209-7-1, str.46-76.
 38. Bielecki S, Kalinowska H, Turkiewicz M (2001) Nowe enzymy w produkcji żywności – soków, soków zagęszczonych i napojów. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 45 (10): 30-34.
 39. Kalinowska H, Turkiewicz M, Bielecki S (2000) Enzymy nowej generacji w produkcji żywności. Przemysł Spożywczy, 54 (10): 3-5.
 40. Kalinowska h, Turkiewicz M, Bielecki S (2000) Enzymy nowej generacji w produkcji żywności. Cz. II: Produkcja prozdrowotnych składników żywności. Przemysł Spożywczy, 54 (12): 8.
 41. Turkiewicz M, Kalinowska H, Zielińska M, Bielecki S (2000) Purification and characterization of two endo-1,4-beta-xylanases from Antarctic krill, Euphausia superba Dana. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 127: 325-335.
Staże naukowe

1. Department of Biotechnology, University of Lund (Szwecja), 01.02 - 31.05.1989, Immobilizacja enzymów i komórek bakteryjnych;

2. Department of Plant Science, Rutgers University (New Bruswick, stan: New Jersey, USA), 20.01 - 9.12.1996, Biosynteza enzymów rozkładajacych ligninę;

Przebieg kariery naukowej

a) stopien mgr inż.: 1978, w Instytucie Biochemii Technicznej PŁ

b) stopien dr: 1995, w IBT PŁ, stanowisko adiunkta od 1996;

 

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

Członek Editorial Board w Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology (od 2011)

Hobby

turystyka
 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki