+

WikampFb

 
 

dr inż. Hanna Miszkiewicz

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

1. Biosynteza alfa amylazy Bacillus subtilis

2.Biosynteza i wykorzystanie alfa galaktozydazy Mortierella vinacea

3.Fermentacja w stałym złożu

4. Antyoksydanty fenolowe fermentowanych w stałym złożu nasion roślin strączkowych

5.Rola hydrolaz glikozydowych w uaktywnianiu antyoksydantów fenolowych fermentowanych nasion roślin strączkowych

6.Biosolubilizacja węgla brunatnego przy udziale grzybów nitkowatych

7.Biosynteza kompleksu enzymów lignolitycznych Phanerochaete chrysosporium

8.Depolimeryzacja węgla brunatnego przy udziale enzymów lignolitycznych Phanerochaete chrysosporium

Obrazek użytkownika Hanna Miszkiewicz
dr inż.
Hanna
Miszkiewicz

Stanowisko

adiunkt

E-mail

hanna.miszkiewicz@p.lodz.pl

Adres

Politechnika Łodzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

90-924 Łódź

ul. Stefanowskiego 4/10

Konsultacje dla studentów

poniedziałek godz. 12:00-14:00Działalność dydaktyczna

Wykłady:"Ochrona Środowiska" dla kierunku Biotechnologia

             "Ekologia Bichemiczna" dla kierunku Biotechnologia Środowiska 

Ćwiczenia laboratoryjne z Biotechnologii: "Fermentacja w stałym złożu", "Kinetyka procesów biosyntezy", "Biosynteza alfa galaktozydazy", "Hydroliza pektyn"  dla kierunku Biotechnologia studia stacjonarne i niestacjonarne i Biotechnologia Środowiska

Ćwiczenia laboratoryjne z Technologii remediacji: "Skrining drobnoustrojów o uzdolnieniach proteolitycznych i amylolitycznych", "Biodegradacja białek" dla kierunku Biotechnologia i Biotechnologia Środowiska

Ćwiczenia laboratoryjne z Biochemii: " Enzymatyczna hydroliza tłuszczów" dla kierunku Biotechnologii i TŻiŻCz studia niestacjonarne

Ćwiczenia laboratoryjne z Innowacje w Biotechnologii: "Hydroliza pektyn", "Biosolubilizacja węgla brunatnego" dla kierunku Biotechnologia i Biotechnologia Środowiska

Prace inżynierskie:  studentów kierunku Biotechnologia studia stacjonarne i niestacjonarne i Bitechnologia Środowiska studia I stopnia

Prace magisterskie: studentów kierunku Biotechnologia i Biotechnologia Środowiska studia II stopnia

Pełniłam funkcje opiekuna grup studenckich na w/w kierunkach oraz opiekuna roku

Patenty i zgłoszenia patentowe

Sposób otrzymywania ciepłostałej alfa amylazy bakteryjnej Patent Polski nr 114551

Publikacje po 2000 roku

Miszkiewicz Hanna, Galas Edward: Removal of raffinose galactooligosaccharides from lentil by Mortierella vinacea IBT-3- alfa-galactosidase . Food Biotechnology. Proceeding ofan International Symposium. Amsterdam 2000, s. 193-199.

Miszkiewicz H., Bizukojc M., Rozwandowicz A., Bielecki S. Physiological properties and enzymatic activities  of Rhizopus oligosporus in solid state fermentation, EJPAU, Biotechnology, 2004, Volume 7, Issue 1

Miszkiewicz H." Physiological properties and enzymatic activities of Rhizopus oligosporus in solid state fermentation" 17 th Forum for Applied Biotechnology Proceedings Part I, s. 313-317, Gent 2003

Miszkiewicz H., Rozwandowicz A., Bielecki S.  Physiological and Enzymatic Activities of  Rhizopus oligosporus in Swing Solid State Reactor. Chemical Papers 2004, nr 5, s. 424-428.

Miszkiewicz H., Bizukojc M., Rozwandowicz A., Bielecki S. Studies on the production of Phaseolus vulgaristempe in discontinuously rotating bioreactor, EJPAU, 2005, Volume 8 Issue 2

Miszkiewicz H.,  Bielecki S.Aktywność antyutleniajaca albumin grochu zwyczajnego (Pisum sativum) fermentowanego w bioreaktorze z wymuszonym napowietrzaniem i mieszaniem  (SSSR). Biotechnol. Monogr. 2005, vol.2 nr 2 s. 17-24.

Miszkiewicz H. Zmiany właściwości prozdrowotnych nasion roślin strączkowych w procesie fermentacji przy udziale Rhizopus oligosporus. Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. Praca zbiorowa pod redakcją: Kołakowski E., Bednarski W., Bielecki S. rozdzial 23, s. 479-492.  Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2005, 

Miszkiewicz H., Okrajni J., Bielecki S. Zmiany zawartości oraz aktywności przeciwutleniającej polifenoli i albumin grochu podczas fermentacji  w bioreaktorze SSSR. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 3(58), 67-79.  

Miszkiewicz H., Romanowska I., Bielecki S. Produkty biokonwersji węgla brunatnego. Rozdział w monografii: Węgiel brunatny - szanse i zagrożenia. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków 2014.

Romanowska I., Bereza Z., Miszkiewicz H., Bielecki S. Biokonwersja węgla brunatnego. Rozdział w monografii: Węgiel brunatny - szanse i zagrożenia. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków 2014.


 


 
 
Otrzymane nagrody

Nagroda ministra I stopnia za opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania alfa amylazy

Rok 2011 złoty medal za długoletnią służbę

Przebieg kariery naukowej

Rok 1974 tytuł magistra inżyniera

Rok 1997 tytuł doktora nauk technicznych
 

Hobby

Dobra książka, dobry film i podróże krajoznawcze

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki