+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Projektowanie żywności

Podwyższanie wartości odżywczej i aktywności biologicznej kiełków roślinnych z zastosowaniem innowacyjnych warunków uprawy

Modelowanie właściwości surowców i produktów spożywczych z wykorzystaniem innowacyjnych procesów technologicznych, w tym PEF, liofilizacji, promieniowania mikrofalowego.

Przemiany i poprawa stabilności składników odżywczych i prozdrowotnych w żywności podczas utrwalania i przechowywania

Projektowanie prozdrowotnych produktów mięsnych

Projektowanie lodów z wykorzystaniem niekonwencjonalnych dodatków

Innowacyjne pakowanie żywności

Dobór optymalnych warunków utrwalania, przechowywania i prognozowanie trwałości żywności

Entomofagia

Związek diety ze stanem zdrowia

Dieta podczas choroby nowotworowej

Projekty:

1. Projekt współfinansowany przez UE UMO-2016/21/B/NZ9/00898 "Poszukiwanie wysokiej aktywności biologicznej nasion roślin strączkowych w oparciu o różne poziomy modelowana molekularnego",  miejsce realizacji: Zakład Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, wykonawca, okres realizacji 2017 rok.

2. Projekt współfinansowany przez UE pt. „MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY B+R W OBSZARZE ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ, TRADYCYJNEJ” POIG.02.01.00-10-171/09. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, okres realizacji: 03.07.2012 – 31.12.2015r., kierownik zadania badawczego nr2.

3. Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFRR Nr UDA-POIG.01.01.01-00-011/08-00 "Żywność
i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego", Politechnika Łódzka, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Zarządzania w Łodzi, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, okres realizacji 2009-2011, wykonawca.

4. „Menadżer smaku”, międzywydziałowy program Politechniki Łódzkiej dla kadry kierowniczej branży spożywczej, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektu międzynarodowego SLOW FOOD, wykonawca, 2011 r.

5. Projekt dydaktyczny „Warsztaty dla Nauczycieli”, projekt organizowanym przez Politechnikę Łódzką
i Łódzki Uniwersytet Dziecięcy, wykonawca - prowadzenie wykładów i cyklicznych warsztatów dla nauczycieli z województwa łódzkiego (2015-2016 r.)

 

Wdrożenia przemysłowe:

1. Badania nad recepturą wzbogacania naturalnymi i/lub regionalnymi surowcami drobnych wyrobów piekarniczych z uwzględnieniem technologii odraczania wypieku (cool rising), Piekarnia - Cukiernia Bieńkowski Zenon, Zalew, 2018

2. Wdrożenie Know-how, Metoda pakowania próżniowego/napełniania opakowań: Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Waldiben” Józef Bęben Zalesiaki 14, 98-355 Działoszyn, 2016

3. Wdrożenie Know-how, Metoda pasteryzacji i pakowania próżniowego warzyw korzeniowych: „Victus” Mielczarek i Kowalska Sp. j. ul. Sadowska 10, 98- 355 Działoszyn, 2016

4. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu mięsnego wzbogaconego inuliną, Zakłady Mięsne WiR Szproch i Pietrusiewicz Sp. J., ul. Konecka 7a, 26-070 Łopuszno, 2013

Opiekun

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Kollaps działającego na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, od 2006 roku do chwili obecnej.

 

Obrazek użytkownika Ilona Gałązka-Czarnecka
dr inż.
Ilona
Gałązka-Czarnecka

Stanowisko

adiunkt

E-mail

ilona.czarnecka@p.lodz.pl ilona.czarnecka@gmail.com

Adres

ul. Stefanowskiego 4/10 90-924 Łódź

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Kollaps działającego na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, od 2006 roku do chwili obecnej.

 

Wykłady:

Termodynamika i gospodarka energetyczna

Opakowania żywności

Tradycyjne I nowe techniki kulinarne

Nowe kierunki produkcji opakowań

Rola opakowań w kształtowaniu wizerunku producenta

Aparatura i procesy specjalizacyjne

Aparatura i wymiana ciepła

Opakowalnictwo i przechowalnictwo

Zmiany przechowalnicze żywności mrożonej i chłodzonej

Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego

Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego

Przechowywanie i transport żywności

Technologia chłodnictwa żywności

Dodatki do żywności

 Ćwiczenia:

Projektowanie żywności nowej generacji

Termodynamika i Gospodarka Energetyczna

Projekt - Przechowywanie i transport żywności

Laboratoria:

Tradycyjne i nowe techniki kulinarne

Tekstura i reologia żywności

Zmiany przechowalnicze żywności mrożonej i chłodzonej

Przechowywanie i transport żywności

Technologia chłodnictwa żywności

Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego

 

Projekty dydaktyczne

1. Staż dydaktyczny, odbyty w Universum Science Center w Bremie, Niemcy, lipiec 2013 (5 dni)

2. Opracowanie i prowadzenie autorskich wykładów i warsztatów dla licealistów:

Czy można dosięgnąć DNA,

Zaprojektuj prozdrowotną przekąskę,

Eko kosmetyki,

Jak zostać kulinarnym detektywem,

Żywienie przyszłości czyli super żywność (od 2010)

3. Opracowanie i prowadzenie autorskich wykładów, warsztatów dla młodzieży i studentów Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego, m.in.

ALeCHEMIA (warsztat)

Pogoda na laboratoryjnym stole (warsztat)

Kulinarny detektyw (warsztat/wykład)

Jak cieszyć się słodkim smakiem i nie przekraczać dziennej dawki cukru (warsztat)

Co jedzą wysportowani geniusze (wykład)

Czy można dosięgnąć DNA (warsztaty 16h, wykład)

Zaprojektuj prozdrowotną przekąskę (warsztat 16h, wykład)

 

4. Opracowanie i prowadzenie autorskich wykładów w ramach współpracy ze szkołami, Festiwale Nauki i Sztuki:

Miłość do kofeiny,

Recepta na długowieczność,

Jak w zdrowiu własnego żółwia przeżyć?,

Wiesz, że nie wiesz co jesz!

5. Opracowanie i prowadzenie warsztatów i wykładów w ramach Targów Edukacyjnych, Akcji Dziewczyny na Politechniki 2012 – 2017:

Kosmiczna żywność,

Jak pachnie świat?

Biochemia miłości

Eko sposoby na pielęgnacje urody

Publikacje po 2000 roku

Publikacje w czasopisma, monografie i rozdziały w monografiach:

 1. Ilona Gałązka-Czarnecka, Ewa Korzeniwska, Andrzej Czarnecki, Michał Sójka, Paweł Kiełbasa, Tomasz Dróżdź, Evaluation of Quality of Eggs from Hens Kept in Caged and Free-Range Systems Using Traditional Methods and Ultra-Weak Luminescence, Applied Sciences, 2(12), 2019, 2430-2442, DOI: 10.3390/app9122430
 2. Gałązka-Czarnecka Ilona, Przegląd badań z zakresu żywienia i technologii żywności, rozdział w monografii, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2019-09-15, ISBN: 978-83-65932-88-4
 3. Gałązka-Czarnecka Ilona,Przegląd badań z zakresu żywienia i technologii żywnościw monografii, Wydawnictwo NaukowegTygiel, ISBN: 978-83-65932-88-4
 4. Sośnicka Marta, Nowak Agnieszka, Gałązka-Czarnecka Ilona, Wpływ niekonwencjonalnej obróbki na zawartość związków bioaktywnych i wydajność procesu tłoczenia soku z buraków Beta vulgaris, Przegląd badań z zakresu żywienia i technologii żywności, w monografii Wydawnictwa Naukowego Tygiel, 2019-09-15, ISBN: 978-83-65932-88-4https://doi.org/10.3390/app9122430
 5. Ilona Gałązka-Czarnecka, Ewa Korzeniwska, Andrzej Czarnecki, Influence of thin silver layers deposited by physical vacuum deposition on energy and sprouting ability of red clover seeds2019 Applications of Electromagnetics in Modern Engineering and Medicine (PTZE), DOI: 10.23919/ptze.2019.8781738
 6. Ilona Gałązka-Czarnecka, Ewa Korzeniwska, Andrzej Czarnecki, Modification of antioxidant activities in wines using pulsed electric field2019 Applications of Electromagnetics in Modern Engineering and Medicine (PTZE), rozdział w monografii, More information on visibility settingsDOI: 10.23919/ptze.2019.8781699
 7. Budryn G., Klewicka E., Grzelczyk J., Gałązka-Czarnecka I., Mostowski R., Lactic acid fermentation of legume seed sprouts as a method of increasing the content of isoflavones and reducing microbial contamination,  Food Chem. 2019,  285, 478-484
 8. https://doi.org/10.23919/ptze.2019.8781699Gałązka-Czarnecka I., Korzeniewska E., Czarnecki A., Politowski K., Modyfikacja zawartości polifenoli w winach z wykorzystaniem impulsowego pola elektrycznego, 2019, Przegląd Elektrotechniczny, 95(1), 89-92
 9. Gałązka-Czarnecka I., Korzeniewska E., Czarnecki A. Modyfikacja zawartości polifenoli w winach z wykorzystaniem impulsowego pola elektrycznego, 2019, Przegląd Elektrotechniczny, 95(1), 89-92
 10. Gałązka-Czarnecka I., Korzeniewska E., Czarnecki A. Wpływ impulsowego pola elektrycznego na barwę wina, 2018, Przegląd Elektrotechniczny, 94(12), 274-277
 11. Budryn G., Gałązka-Czarnecka I., Brzozowska E., Grzelczyk J., Mostowski R., Żyżelewicz D., Cerón-Carrasco JP., Pérez-Sánchez H. Evaluation of estrogenic activity of red clover (Trifolium pratense L.) sprouts cultivated under different conditions by content of isoflavones, calorimetric study and molecular modelling. Food Chem. 2018, 245, 324-336
 12. Ilona Gałązka-Czarnecka, Ewa Korzeniewska, Andrzej Czarnecki: Impact of pulsed electric field on the colour of wine made from grapes Marechal Foch variety. IEEE Xplore, 2018, Strony: 33-36
 13. Ilona Katarzyna Gałązka-Czarnecka, Ewa Korzeniewska, Andrzej Czarnecki: Influence of pulsed electric field on the content of polyphenolic compounds in wine. IEEE Xplore, 2018, Strony: 37-40
 14. Nowak Agnieszka, Czyżowska Agata, Rosicka-Kaczmarek Justyna, Gałązka-Czarnecka Ilona. Trwałość owoców suszonych mikrofalowo w próżni. Rola procesów technologicznych w kształtowaniu jakości żywności, Wydawnictwo PTTŻ, 2016, str. 51-59 (rozdział w monografii)
 15. Gałązka-Czarnecka I., Czarnecki A., Krala L., Zmiany zawartości związków bioaktywnych w owocach papai (Carica papaya L.) przechowywanych w różnych warunkach, Chłodnictwo 2015, 10-11
 16. Brzozowska Ewelina, Gałązka-Czarnecka Ilona, Krala Lucjan, Wpływ rozproszonego promieniowania słonecznego na wybrane właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.), ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 2014, 97, 6, 67-80
 17. Brzozowska E., Gałązka-Czarnecka I., Krala L., Zmiany zawartości związków biologicznie aktywnych w kiełkach brokułu i rzodkiewki podczas chłodniczego przechowywania, Chłodnictwo 2015, 12.
 18. Mostowski R., Krala L., Gałązka-Czarnecka I., Brzozowska E., Stabilność przechowalnicza barwy i tekstury parówek z mięsa mrożonego z dodatkiem krioprotektantów, Chłodnictwo 2015, 7-8.
 19. Brzozowska E., Gałązka-Czarnecka I., Krala L., Wpływ warunków chłodniczego przechowywania na właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.), Chłodnictwo, 49(6), 38-42, (2014)
 20. Kwaśniewska-Karolak I., Krala L., Gałązka-Czarnecka I., Brzozowska E. Wpływ zamrażalniczego przechowywania na przemiany skrobi i teksturę chleba pszennego. Chłodnictwo 2014 R.49 nr 9-10 s.34-39
 21. 6. Brzozowska E., Gałązka-Czarnecka I., Kwaśniewska-Karolak I., Krala L., Janczewska K., Wpływ dodatku transglutaminazy na stabilność zawartości i zdolność utrzymywania wody w parówkach podczas chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo 2014 R.49 nr 8 s.40-43
 22. Gałązka-Czarnecka I., Jałmużna I. Improved design of frozen food packaging using intelligent indicators, Selected aspects of production systems management, s. 61-68, Wydawnictwo PŁ, Łódź, 2013, ISBN 978-83-72835-89-5
 23. Gałązka-Czarnecka I., Krala L., Stabilność przechowalnicza zawartości związków biologicznie aktywnych w wybranych owocach i warzywach z upraw ekologicznych i konwencjonalnych, Chłodnictwo, 47(7-8), 50-54, (2013)
 24. Mostowski R., Krala L., Gałązka-Czarnecka I.: Wpływ lecytyn sypkich na krioprotekcję mrożonego mięsa i przetworów. Chłodnictwo 2013, tom. XLVIII 2013 nr 3, 40-43.
 25. Brzozowska E., Mostowski R., Gałązka-Czarnecka Ilona: Właściwości przeciwutleniające liofilizowanych kiełków czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.) oraz lucerny (Medicago sativa L.), 2012, Młodzi naukowcy dla polskiej nauki, część 8 – Nauki przyrodnicze, TOM II, 107- 112
 26. Koziołkiewicz M., Nebesny E., Krysiak W., Rosicka-Kaczmarek J., Budryn G., Gałazka-Czarnecka I., Libudzisz Z.: Żywność i Żywienie w XXI wieku – Wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Strategiczny program badawczy. Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2011, ISBN 978-83-62916-21-4.
 27. Gałązka-Czarnecka I., Bagnowska A., Krala L.: Stabilność przechowalnicza przetworów mięsnych o cechach prozdrowotnych pakowanych w modyfikowanej atmosferze. Chłodnictwo 2011, tom. XLVI nr 1-2, s. 62-66
 28. Gałązka-Czarnecka I., Lucjan K., Właściwości funkcjonalne mrożonego mięsa króliczego. Chłodnictwo. Tom XLVI 2011 nr 5 s. 36-40
 29. Koziołkiewicz M., Nebesny E., Krysiak W., Rosicka-Kaczmarek J., Gałazka-Czarnecka I., Budryn G., Libudzisz Z.: Żywność i Żywienie w XXI wieku – Wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Badania eksperckie metodą Delphi. Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2010, ISBN 978-83-92916-28-3.
 30. Gałązka-Czarnecka I., Krala L.: Chłodnicze przechowywanie kiełków lucerny (Medicago sativa L.) w powietrzu i modyfikowanej atmosferze. Chłodnictwo tom XLV 2010, nr 1-2, s. 68-71
 31. Krala L., Gałązka-Czarnecka I., Irzyniec Z.: Wrażliwość wiśni mrożonych na fluktuacje temperatury składowania, Chłodnictwo tom XLV 2010, nr 5, s. 50-5
 32. Gałązka-Czarnecka I., Krala L.: Zmiany aktywności biologicznej liofilizowanych owoców dzikiej róży w czasie chłodniczego przechowywania (praca badawcza). Chłodnictwo tom XLIV 2009, nr 10, s. 50-56
 33. Gałązka-Czarnecka I., Krala L., Zmiany jakości kiełków rzodkiewki Raphanus sativus L. podczas chłodniczego przechowywania w modyfikowanej atmosferze i w powietrzu. Chłodnictwo tom XLIV 2009 nr 8, str. 56-59
 34. Gałązka-Czarnecka I., Krala L.: Wpływ blanszowania na jakość mrożonych pieczarek Agricus bisporus Sing. Chłodnictwo tom XLIV 2009, nr 6 str.56-59
 35. 1Gałązka-Czarnecka I., Krala L.: Właściwości przeciwutleniające mrożonych owoców dzikiej róży Rosa canina L. Chłodnictwo 2007, 42, nr 11, 54-58
 36. Oramas M., Gałązka-Czarnecka I., Krala L. Produkcja, spożycie i kierunki przetwórstwa mięsa w Kolumbii, Żywność Współczesna - Szanse i Zagrożenia. XIII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Łódź, 2008, s.86
 37. 1Kurowska A., Gałązka I.: Essential oil composition of the parsley seed of cultivars marketed in Poland. Flavour Fragr. J., 2006, 21,143-147
 38. Zduńczyk Z., Gałązka-Czarnecka I., Król B., Juśkiewicz J.: Effect of chicory products with different inulin content on rat caecum physiology. J. Anim. Physiol. Nutr. 2006, Vol. 90, 200-207
 39. Król Bogusław, Gałązka-Czarnecka Ilona, Grzelak-Błaszczyk Katarzyna, Ilościowy i jakościowy skład fruktooligosacharydów w preparatach różnego pochodzenia. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2005, 2(32), 214-222
 40. Gałązka Ilona, Klewicki Robert, Grzelak Katarzyna, Hydroliza fruktanów w warunkach symulujących działanie soku żołądkowego ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość 2004, 3(40), 182-183
 41. Bogusław Król, Ilona Gałązka-Czarnecka, Katarzyna Grzelak-Błaszczyk, Skład oligomeryczny ß-fruktooligosacharydów w preparatach różnego pochodzenia, Żywienie Człowieka i Metabolizm 2004, 1(2), 68-76
 42. Gałązka Ilona, Robert Klewicki, Katarzyna Śliżewska Zdolność wybranych szczepów Lactobacillus sp. do fermentowania oligosacharydów i oligopolioli o zróżnicowanym stopniu polimeryzacji, ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość 2003, (2) 35, 28-37
 43. Gałązka Ilona, Bogusław Król, Robert Klewicki , Małgorzata Gajewska Characteristics of inulin oligomers obtained from chicory harvested in various dates. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2002, 11(52), 5-8
 44. Wojtczak Maciej, Gałązka Ilona, Król Bogusław , The content of macroelements and heavy metals in products obtained from the chicory roots, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2002, 11(52), 28-31
 45. Gałązka Ilona, Andrzej Czarnecki , Otrzymywanie inuliny i jej koncentratów z korzeni cykorii, ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 2002, (3) 32, 37-45
 46. Gałązka Ilona, Skład mączki cykoriowej wybranych odmian cykorii, zróżnicowanych wielkością
 47. i terminem zbioru korzeni, ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 2002, (3) 32, 46-54
Otrzymane nagrody
 • Nagroda dla Najlepszego Nauczyciela w roku 2018/2019

 • "Brązowy Medal za Długoletnią Służbę", 2017, Łódź

 • Nagrody Rektora PŁ za pracę naukową i organizacyjną w latach 2008 - 2019, Łódź

Staże naukowe

1.Staż dydaktyczny, odbyty w Universum Science Center w Bremie, Niemcy, lipiec 2013 (5 dni)

2. Staż Przemysłowy 6 miesięczny, odbyty 01.07.2012 do 31.12.2012 w Zakładach Mięsnych WiR Szproch i Pietrusiewicz Sp. J., ul. Konecka 7a, 26-070 Łopuszno (2012) Staż Przemysłowy realizowany w ramach Projektu Projekt „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki” współfinansowana przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na podstawie umowy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

3. Staż Przemysłowy 5 miesięczny, odbyty od 01.02.2013 do 30.06.2013w Zakładach Mięsnych WiR Szproch i Pietrusiewicz Sp. J., ul. Konecka 7a, 26-070 Łopuszno (2013) Staż Przemysłowy realizowany w ramach Projektu Projekt „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki” współfinansowana przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na podstawie umowy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

4. Staż Przemysłowy 8 miesięczny, odbyty od 01.07.2013 do 28.02.2014 w Przedsiębiorstwie Formaster S.A., ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce (2014) Staż Przemysłowy realizowany w ramach Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy - biznes dla nauki – nauka dla biznesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w partnerstwie przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową i Politechnikę Świętokrzyską na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. Staż Przemysłowy (sierpień 2015) w Zakładzie MAKANI Sp. z o.o. , ul. Minlenijna 1, Złobnica, 97-410 Kleszczów

Przebieg kariery naukowej

• Stopień doktora nauk technicznych w specjalności technologia chemiczna na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechnice Łódzkiej w 2004 r. na podstawie rozprawy pt. „Wyodrębnianie i właściwości bioaktywnych składników Cichirium intybus L.”, promotor pracy: prof. dr hab. inż. Bogusław Król

• Dyplom mgr inż. nauk technicznych w specjalności technologia chemiczna na Wydziale Chemii Spożywczej Biotechnologii Politechnice Łódzkiej w 2000 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. „Porównanie składu olejków eterycznych z nasion handlowych form uprawnych pietruszki odmiany liściowej i korzeniowej”, promotor pracy dr inż. Anna Kurowska.

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

• Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności od 2000 r.

• Członek Rady Innowacji Województwa Łódzkiego Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego - LORIS 2030 oraz sześciu Polityk sektorowych Województwa Łódzkiego 2016 r.

Hobby

Sztuka współczesna (malarstwo Andrzeja Gudańskiego, Bartosza Frączka, Gienadija Pitsko, Martty Węg), wyprawy w góry, wspólne gotowanie z dziećmi i przyjaciółmi, muzyka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

 

 

bacaif

 

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

Jednostki