+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 

Projektowanie żywności nowej generacji

Podwyższanie wartości odżywczej i aktywności biologicznej kiełków roślinnych z zastosowaniem optymalnych warunków uprawy

Przemiany i poprawa stabilności składników odżywczych i prozdrowotnych w żywności

Innowacyjne pakowanie żywności

Dobór optymalnych warunków utrwalania, przechowywania i prognozowanie trwałości

Związek diety ze stanem zdrowia

 

Projekty badawcze:

1. Projekt współfinansowany przez UE pt. „MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY B+R W OBSZARZE ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ, TRADYCYJNEJ” POIG.02.01.00-10-171/09. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, okres realizacji: 03.07.2012 – 31.12.2015r., kierownik zadania badawczego nr2.

2. Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFRR Nr UDA-POIG.01.01.01-00-011/08-00 "Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego", Politechnika Łódzka, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, okres realizacji 2009-2011, wykonawca.

Obrazek użytkownika Ilona Gałązka-Czarnecka
dr inż.
Ilona
Gałązka-Czarnecka

Stanowisko

adiunkt

E-mail

ilona.czarnecka@p.lodz.pl

Adres

ul. Stefanowskiego 4/10 90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

Wtorek 8:30-10:00

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

Wykłady:

• Opakowania żywności

• Opakowalnictwo i przechowalnictwo

• Nowe kierunki produkcji opakowań

• Chemia żywności

• Zmiany przechowalnicze żywności mrożonej i chłodzonej

• Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego

• Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego

• Przechowywanie i transport żywności

• Technologia chłodnictwa żywności

• Dodatki do żywności

 

 Ćwiczenia:

• Projektowanie żywności nowej generacji

• Termodynamika i Gospodarka Energetyczna

• Projekt - Przechowywanie i transport żywności

 

Laboratoria:

• Zmiany przechowalnicze żywności mrożonej i chłodzonej

• Przechowywanie i transport żywności

• Technologia chłodnictwa żywności

• Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego

 

Projekty dydaktyczne:

1. Udział w licznych projektach Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego działającego w Politechnice Łódzkiej (wykładowca, autor warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych: „ALeCHEMIA”, „Pogoda na laboratoryjnym stole”, „Kulinarny detektyw”, „Czy można dosięgnąć DNA”, „ Zaprojektuj prozdrowotną przekąskę”, wykonawca, od 2012

2. Prowadzenie wykładów i cyklicznych warsztatów dla nauczycieli ze szkół podstawowych w ramach projektu „Warsztaty dla Nauczycieli” organizowanym przez ŁUD, wykonawca, od 2015

3. „Menadżer smaku”, międzywydziałowy program Politechniki Łódzkiej dla kadry kierowniczej branży spożywczej, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektu międzynarodowego SLOW FOOD, wykonawca, 2011 r.

Publikacje po 2000 roku

1. Gałązka-Czarnecka I., Czarnecki A., Krala L., Zmiany zawartości związków bioaktywnych w owocach papai (Carica papaya L.) przechowywanych w różnych warunkach, Chłodnictwo 2015, 10-11

2. Brzozowska E., Gałązka-Czarnecka I., Krala L., Zmiany zawartości związków biologicznie aktywnych w kiełkach brokułu i rzodkiewki podczas chłodniczego przechowywania, Chłodnictwo 2015, 12.

3. Mostowski R., Krala L., Gałązka-Czarnecka I., Brzozowska E., Stabilność przechowalnicza barwy i tekstury parówek z mięsa mrożonego z dodatkiem krioprotektantów, Chłodnictwo 2015, 7-8.

4. Brzozowska E., Gałązka-Czarnecka I., Krala L., Wpływ warunków chłodniczego przechowywania na właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.), Chłodnictwo, 49(6), 38-42, (2014)

5. Kwaśniewska-Karolak I., Krala L., Gałązka-Czarnecka I., Brzozowska E. Wpływ zamrażalniczego przechowywania na przemiany skrobi i teksturę chleba pszennego. Chłodnictwo 2014 R.49 nr 9-10 s.34-39

6. Brzozowska E., Gałązka-Czarnecka I., Kwaśniewska-Karolak I., Krala L., Janczewska K., Wpływ dodatku transglutaminazy na stabilność zawartości i zdolność utrzymywania wody w parówkach podczas chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo 2014 R.49 nr 8 s.40-43

7. Gałązka-Czarnecka I., Krala L., Stabilność przechowalnicza zawartości związków biologicznie aktywnych w wybranych owocach i warzywach z upraw ekologicznych i konwencjonalnych, Chłodnictwo, 47(7-8), 50-54, (2013)

8. Mostowski R., Krala L., Gałązka-Czarnecka I.: Wpływ lecytyn sypkich na krioprotekcję mrożonego mięsa i przetworów. Chłodnictwo 2013, tom. XLVIII 2013 nr 3, 40-43.

9. Brzozowska E., Mostowski R., Gałązka-Czarnecka Ilona: Właściwości przeciwutleniające liofilizowanych kiełków czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.) oraz lucerny (Medicago sativa L.), 2012, Młodzi naukowcy dla polskiej nauki, część 8 – Nauki przyrodnicze, TOM II, 107- 112.

10. Gałązka-Czarnecka I., Bagnowska A., Krala L.: Stabilność przechowalnicza przetworów mięsnych o cechach prozdrowotnych pakowanych w modyfikowanej atmosferze. Chłodnictwo 2011, tom. XLVI nr 1-2, s. 62-66

11. Gałązka-Czarnecka I., Lucjan K., Właściwości funkcjonalne mrożonego mięsa króliczego. Chłodnictwo. Tom XLVI 2011 nr 5 s. 36-40

12. Gałązka-Czarnecka I., Krala L.: Chłodnicze przechowywanie kiełków lucerny (Medicago sativa L.) w powietrzu i modyfikowanej atmosferze. Chłodnictwo tom XLV 2010, nr 1-2, s. 68-71

13. Krala L., Gałązka-Czarnecka I., Irzyniec Z.: Wrażliwość wiśni mrożonych na fluktuacje temperatury składowania, Chłodnictwo tom XLV 2010, nr 5, s. 50-5

14. Gałązka-Czarnecka I., Krala L.: Zmiany aktywności biologicznej liofilizowanych owoców dzikiej róży w czasie chłodniczego przechowywania (praca badawcza). Chłodnictwo tom XLIV 2009, nr 10, s. 50-56

15. Gałązka-Czarnecka I., Krala L., Zmiany jakości kiełków rzodkiewki Raphanus sativus L. podczas chłodniczego przechowywania w modyfikowanej atmosferze i w powietrzu. Chłodnictwo tom XLIV 2009 nr 8, str. 56-59

16. Gałązka-Czarnecka I., Krala L.: Wpływ blanszowania na jakość mrożonych pieczarek Agricus bisporus Sing. Chłodnictwo tom XLIV 2009, nr 6 str.56-59

17. Gałązka-Czarnecka I., Krala L.: Właściwości przeciwutleniające mrożonych owoców dzikiej róży Rosa canina L. Chłodnictwo 2007, 42, nr 11, 54-58

18. Oramas M., Gałązka-Czarnecka I., Krala L. Produkcja, spożycie i kierunki przetwórstwa mięsa w Kolumbii, Żywność Współczesna - Szanse i Zagrożenia. XIII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Łódź, 2008, s.86

19. Kurowska A., Gałązka I.: Essential oil composition of the parsley seed of cultivars marketed in Poland. Flavour Fragr. J., 2006, 21,143-147

20. Zduńczyk Z., Gałązka-Czarnecka I., Król B., Juśkiewicz J.: Effect of chicory products with different inulin content on rat caecum physiology. J. Anim. Physiol. Nutr. 2006, Vol. 90, 200-207

21. Król Bogusław, Gałązka-Czarnecka Ilona, Grzelak-Błaszczyk Katarzyna, Ilościowy i jakościowy skład fruktooligosacharydów w preparatach różnego pochodzenia. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2005, 2(32), 214-222

22. Gałązka Ilona, Klewicki Robert, Grzelak Katarzyna, Hydroliza fruktanów w warunkach symulujących działanie soku żołądkowego ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość 2004, 3(40), 182-183

23. Bogusław Król, Ilona Gałązka-Czarnecka, Katarzyna Grzelak-Błaszczyk, Skład oligomeryczny ß-fruktooligosacharydów w preparatach różnego pochodzenia, Żywienie Człowieka i Metabolizm 2004, 1(2), 68-76

24. Gałązka Ilona, Robert Klewicki, Katarzyna Śliżewska Zdolność wybranych szczepów Lactobacillus sp. do fermentowania oligosacharydów i oligopolioli o zróżnicowanym stopniu polimeryzacji, ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość 2003, (2) 35, 28-37

25. Gałązka Ilona, Bogusław Król, Robert Klewicki , Małgorzata Gajewska Characteristics of inulin oligomers obtained from chicory harvested in various dates. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2002, 11(52), 5-8

26. Wojtczak Maciej, Gałązka Ilona, Król Bogusław , The content of macroelements and heavy metals in products obtained from the chicory roots, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2002, 11(52), 28-31

27. Gałązka Ilona, Andrzej Czarnecki , Otrzymywanie inuliny i jej koncentratów z korzeni cykorii, ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 2002, (3) 32, 37-45

28. Gałązka Ilona, Skład mączki cykoriowej wybranych odmian cykorii, zróżnicowanych wielkością i terminem zbioru korzeni, ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 2002, (3) 32, 46-54

Monografie i rozdziały w monografiach

1. Gałązka-Czarnecka I., Jałmużna I. Improved design of frozen food packaging using intelligent indicators, Selected aspects of production systems management, s. 61-68, Wydawnictwo PŁ, Łódź, 2013, ISBN 978-83-72835-89-5

2. Koziołkiewicz M., Nebesny E., Krysiak W., Rosicka-Kaczmarek J., Budryn G., Gałazka-Czarnecka I., Libudzisz Z.: Żywność i Żywienie w XXI wieku – Wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Strategiczny program badawczy. Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2011, ISBN 978-83-62916-21-4.

3. Koziołkiewicz M., Nebesny E., Krysiak W., Rosicka-Kaczmarek J., Gałazka-Czarnecka I., Budryn G., Libudzisz Z.: Żywność i Żywienie w XXI wieku – Wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Badania eksperckie metodą Delphi. Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2010, ISBN 978-83-92916-28-3.

Otrzymane nagrody

Nagrody Rektora PŁ za pracę naukową i organizacyjną w latach 2008 - 2015, Łódź

Staże naukowe

1. Staż Przemysłowy 6 miesięczny, odbyty 01.07.2012 do 31.12.2012 w Zakładach Mięsnych WiR Szproch i Pietrusiewicz Sp. J., ul. Konecka 7a, 26-070 Łopuszno (2012) Staż Przemysłowy realizowany w ramach Projektu Projekt „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki” współfinansowana przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na podstawie umowy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

2. Staż Przemysłowy 5 miesięczny, odbyty od 01.02.2013 do 30.06.2013w Zakładach Mięsnych WiR Szproch i Pietrusiewicz Sp. J., ul. Konecka 7a, 26-070 Łopuszno (2013) Staż Przemysłowy realizowany w ramach Projektu Projekt „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki” współfinansowana przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na podstawie umowy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

3. Staż Przemysłowy 8 miesięczny, odbyty od 01.07.2013 do 28.02.2014 w Przedsiębiorstwie Formaster S.A., ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce (2014) Staż Przemysłowy realizowany w ramach Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy - biznes dla nauki – nauka dla biznesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w partnerstwie przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową i Politechnikę Świętokrzyską na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Staż Przemysłowy (sierpień 2015) w Zakładzie MAKANI Sp. z o.o. , ul. Minlenijna 1, Złobnica, 97-410 Kleszczów

Przebieg kariery naukowej

• Stopień doktora nauk technicznych w specjalności technologia chemiczna na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechnice Łódzkiej w 2004 r. na podstawie rozprawy pt. „Wyodrębnianie i właściwości bioaktywnych składników Cichirium intybus L.”, promotor pracy: prof. dr hab. inż. Bogusław Król

• Dyplom mgr inż. nauk technicznych w specjalności technologia chemiczna na Wydziale Chemii Spożywczej Biotechnologii Politechnice Łódzkiej w 2000 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. „Porównanie składu olejków eterycznych z nasion handlowych form uprawnych pietruszki odmiany liściowej i korzeniowej”, promotor pracy dr inż. Anna Kurowska.

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

• Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności od 2000 r.

• Członek Rady Innowacji Województwa Łódzkiego Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego - LORIS 2030 oraz sześciu Polityk sektorowych Województwa Łódzkiego 2016 r.

Hobby
  • muzyka, joga, wyprawy w góry, wspólne gotowanie z dziećmi i przyjaciółmi

Jednostki