+

WikampFb

 
 

SUPERBIO

A+ / A-

“SUpport and PartnERship for the development of multiple sustainable and market ready value chains in the BIObased economy” (SUPERBIO)

Koordynatorem projektu „SUpport and PartnERship for the development of multiple sustainable and market ready value chains in the BIObased economy” (SUPERBIO) jest Flanders Biobased Valley z Belgii. W skład konsorcjum, oprócz Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki (reprezentowanej przez Politechnikę Łódzką), wchodzą organizacje i przedsiębiorstwa z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze biogospodarki, które chcą nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami z różnych krajów europejskich poprzez utworzenie tzw. łańcucha wartości. Łańcuch wartości to sekwencyjne działanie w opracowywaniu lub ulepszaniu istniejącej technologii od fazy pozyskiwania surowców, materiałów i technologii poprzez przetwarzania ich w wyroby finalne i dostarczenie ich odbiorcom. Powiązanie w dynamiczny łańcuch wartości zarówno dostawców, wytwórców, jak i odbiorców pozytywnie wpłynie na poprawienie możliwości rozwoju przedsiębiorstw i ich efektywność.

Partnerzy projektu gwarantują wsparcie w następujących obszarach:

  • zwiększanie skali procesów oraz testowanie założeń koncepcyjnych projektów,
  • analizy dostępności surowców,
  • oceny cyklu życia produktu (LCA),
  • analizy techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia,
  • badań rynkowych,
  • przygotowania biznes planów,
  • poszukiwania inwestorów,
  • zapewniania ochrony patentowej oraz praw własności intelektualnej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w obszarze biogospodarki mogą ubiegać się o tzw. „bon na innowacyjność” o maksymalnej wartości 60 000 €. Z projektu zostanie dofinansowane 75% kosztów poniesionych usług, pozostałe 25% to własny wkład pieniężny uczestnika.

Aplikacje można składać do dnia 31 lipca 2018 roku.

Więcej informacji o projekcie SUPERBIO pod adresem:
http://www.h2020-superbio.eu/

Osoby do kontaktu w sprawie projektu SUPERBIO:
mgr inż. Ewa Gromek, Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej
email: ewa.gromek@p.lodz.pl

dr hab. Beata Kolesińska, Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej
email: beata.kolesinska@p.lodz.pl

dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta, Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej
email: katarzyna.struszczyk@p.lodz.pl

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU SuperBIO H2020

Wykorzystanie biopolimerów i biomateriałów do produkcji opakowań i innych dóbr użytkowych

12 października 2017r., godz. 9:30 – 16:00

Politechnika Łódzka, Centrum Kształcenia Międzynarodowego

ul. Żwirki 36, Łódź

Biopolimery i biomateriały stają się coraz bardziej popularne w wielu gałęziach przemysłu. Są to materiały przyjazne dla środowiska, nietoksyczne, nadające się do recyklingu. Przemysł opakowaniowy jest obecnie dominującym sektorem ich zastosowań. Na podstawie raportu opublikowanego przez Global Market Insights, Inc., wartość rynku biopolimerów w 2015 r. wyniosła 750 milionów dolarów. Szacuje się, że do 2024 r. przekroczy 1,3 mld USD, a wskaźnik CAGR osiągnie wartość wyższą niż 6% w latach 2016-2024.

W ramach warsztatów organizowanych przez Polską Platformę Technologiczną Biogospodarki (PPTBG) zostaną zaprezentowane informacje o projekcie SuperBIO (www.h2020-superbio.eu) i możliwościach uzyskania przez małe i średnie przedsiębiorstwa wsparcia finansowego w ramach projektu.

Druga część warsztatów będzie poświęcona zagadnieniom merytorycznym związanym z wykorzystaniem biomateriałów i biopolimerów w praktyce produkcyjnej.

Projekt SuperBIO (www.h2020-superbio.eu) ma na celu kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP działających w obszarze biogospodarki, które chcą nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami z różnych krajów europejskich poprzez utworzenie tzw. łańcucha wartości. Przedsiębiorcy ubiegać się mogą o dofinansowanie o maksymalnej wysokości 60 000 €.

Z przyjemnościa spotkamy się z Państwem na międzynarodowych Warsztatach zorganizowanych w ramach projektu SuperBIO!


Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
Informacja o warsztatach SuperBio222.64 KB
ZałącznikWielkość
Wstepna agenda SuperBio326.13 KB

Jednostki