+

WikampFb

 
 

Aktualności

A+ / A-

W Międzynarodowym Konkursie Brandstorm L’Oreal 2017, trzy dyplomantki kierunku Technologia Kosmetyków -  Katarzyna Mietlińska, Marta Radzimierska i Alicja Sapała, w krajowym finale, były wśród pięciu wyróżnionych Zespołów.
Zadaniem uczestników 25 Edycji L’Oreal Brandstorm było opracowanie koncepcji na nowatorski projekt w dziedzinie męskiej pielęgnacji, dla marki L’Oréal Paris Men Expert – tegorocznego partnera konkursu.
Nasze Panie przedstawiły projekt wosku do brody spełniający funkcję nawilżania skóry brody i jednocześnie stylizacji brody.
Do konkursu zgłosiło się 5 tys. zespołów.

Pliki do pobrania:
Certyfikat - Marta Radzimierska
Certyfikat - Katarzyna Mietlińska
Certyfikat - Alicja Sapała

16.11.20176


Seminarium - mgr inż. Sylwia Matysiak
W dniu 21 listopada 2017 o godz. 9:15 w sali S-343 odbędzie się seminarium Instytutu Podstaw Chemii Żywności, podczas którego mgr inż. Sylwia Matysiak przedstawi wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu doktorskiego w celu wszczęcia przewodu  n.t. „Pochodne kwasu (R)- i (S)-rycynolowego – synteza, aktywność biologiczna”.

08.11.20176


Nawiązanie współpracy z Wydziałem Biotechnologii Poleskiego Uniwersytetu Państwowego w Pińsku (Białoruś)

W październiku br. gościliśmy w naszym instytucie Dziekana Wydziału Biotechnologii Poleskiego Uniwersytetu Państwowego w Pińsku (Białoruś) dr Witalija Czeszczewika.

W dniu 17 października 2017r. dr Witalij Czeszczewik wygłosił interesujący wykład pt. "Mitochondria, jako cel interwencji terapeutycznej". Przedstawił w nim działalność naukową i badawczą swojego zespołu jak również całego Wydziału. Więcej informacji na temat struktury i aktywności badawczej Wydziału można znaleźć pod linkiem eng.polessu.by/?q=node/7.
Podczas pobytu dr W. Czeszczewika została podpisana umowa o wzajemnej współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Biotechnologii Poleskiego Uniwersytetu Państwowego w Pińsku i Instytutem Podstaw Chemii Żywności Politechniki Łódzkiej.

Dr Witalij Czeszczewik zaprasza na konferencję naukową:
"Biotechnology: achievements and prospects for development", która odbędzie się w dniach 07.12.2017 - 08.12.2017 w Pińsku (Białoruś).
Termin zgłoszeń: do 10.11.2017 r.
Kartę zgłoszeniową i inne informacje o konferencji można znaleźć na stronie:
eng.polessu.by/?q=7-8-december-2017-second-international-scientific-and-practical-conference-biotechnology

06.11.20176


Dyrektor Instytutu Podstaw Chemii Żywności ogłasza konkurs „UWOLNIJ UMYSŁ ZMIENIAJ ŚWIAT” na pracę magisterską o najbardziej kreatywnym podejściu w innowacyjnym rozwiązaniu technologicznym.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Instytutu Podstaw Chemii Żywności.
Instytut Podstaw Chemii Żywności w konkursie „UWOLNIJ UMYSŁ ZMIENIAJ ŚWIAT” przyznaje nagrody I, II, III miejsce biorąc pod uwagę zgłoszenia Dyplomantów na załączonym formularzu (pobierz formularz).

 


Jednostki