+

WikampFb

 
 

Zespół Procesów Ekologicznych

A+ / A-

Koordynator zespołu:

Prof. dr hab. inż. Janina Kamińska

Liderzy grup badawczych:

Prof. dr hab. inż. Janina Kamińska
Dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw. PŁ
Dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka

Doktoranci:

Mgr inż. Agnieszka Brodowska
Mgr inż. Justyna Dąbrowska
Mgr inż. Emilia Frydrysiak
Mgr Milena Materac
Mgr inż. Rafał Madaj
Mgr inż. Renata Prusinowska

Tematyka Zespołu obejmuje szeroki zakres badań dotyczących oczyszczania ekosystemów wodnych i glebowych oraz opracowania metod degradacji związków zanieczyszczających środowisko. Prace Zespołu dotyczą poznania mechanizmów stosowanych procesów biotechnologicznych, chemicznych i fizyko-chemicznych jak również opracowania ich aplikacyjności.

Najważniejsze nurty badawcze Zespołu to:

  1. Utylizacja odpadów niebezpiecznych, do których należą toksyczne związki organiczne np. polichlorowane bifenyle, pestycydy fosforoorganiczne czy związki nitrowe. W badaniach wykorzystywane są zdolności degradacyjne grzyba białej zgnilizny Phanerochaete chrysosporium oraz techniki fitoremediacji z udziałem makrofitów. Prace mają na celu również ocenę wpływu pestycydów na zmiany aktywności antyoksydantów w wybranych roślinach wodnych.
  2. Zastosowanie ozonu w procesach ekologicznych takich jak higienizacja podłoży fermentacyjnych 
  3. i surowców roślinnych oraz szczegółowe poznanie mechanizmów tych procesów.
  4. Modyfikacja surowców roślinnych przed procesem izolowania związków biologicznie aktywnych.
  5. Remediacja gleby zanieczyszczonej produktami ropopochodnymi.

Zainteresowania naukowe Zespołu rozwijają się także w kierunku zastosowania ekologicznego procesu katalizy enzymatycznej do otrzymywania pojedynczych enancjomerów chiralnych substratów stosowanych w przemyśle farmaceutycznym do produkcji leków przeciwnowotworowych, immunosupresyjnych i beta-blokerów (niebiałkowych aminokwasów, aminoalkoholi). Zespół prowadzi również badania nad enzymatyczną modyfikacją tłuszczów dla potrzeb przemysłu kosmetycznego lub spożywczego. 


Jednostki