+

WikampFb

 
 

dr inż. Irena Romanowska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Biotechnologia,
 • enzymy celulolityczne,
 • enzymy ksylanolityczne,
 • zastosowanie ksylanaz w piekarnictwie,
 • biokonwersja węgla brunatnego.
Obrazek użytkownika Irena Romanowska
dr inż.
Irena
Romanowska

Stanowisko

adiunkt

E-mail

irena.romanowska@p.lodz.pl

Adres

ul. Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

Środa 10.00 -12.00Działalność dydaktyczna
 • Laboratorium z Biochemii
 • Laboratorium z Inżynierii Genetycznej
 • Laboratorium z Biotechnologii w języku angiekskim
 • Laboratorium z Biokonwersjii w języku polskim i angielskim
 • Laboratorium z Bioremediacji
 • Biokonwersja – wykład w języku polskim i angielskim
 • Ekologia Biochemiczna – wykład
 • Biotechnologia w produkcji energii – wykład
Publikacje po 2000 roku
 1. Romanowska Irena, Polak Jacek, Janowska Katarzyna, Bielecki Stanisław (2003) The application of fungal endoxylanase in bred-making. 17th Forum for Applied Biotechnology. Gent, 2003. Proceedings. Part 1, Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences 68, 2a, 317-320
 2. Romanowska Irena, Janowska Katarzyna, Bielecki Stanisław. Zastosowanie ksylanazy grzybowej w piekarnictwie. The application of fungal endoxylanase in bread-making. Biotechnologia 2003, 1-2, 117-127
 3. Romanowska I., Janowska J. Bielecki S.(2004) Optymalizacja procesu nagromadzania ksylanazy przez szczep Aspergillus niger IBT-90. Acta Scientarum Polonarum, Biotechnologia, 3 (1,2), 12-23
 4. Irena Romanowska, Jacek Polak, Bogusława Korona, Dagmara Korona, Stanisław Bielecki (2005) Ksylanazy drobnoustrojwe - właściwości i zastosowanie w piekarnictwie. Tytuł równoległy: Microbial xylanases: properties and applications in baking industry. W: Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. Wydaw. Akad. Rol., 415-430
 5. Irena Romanowska, Jacek Polak, Stanisław Bielecki (2006) Isolation and properties of Aspergillus niger IBT-90 xylanase for bakery. Applied Microbiology and Biotechnology 69, 6, 665-671
 6. Kwapisz E., Romanowska I. Nojek K., Bielecki S. (2007) Identyfikacja respiracyjnej reduktazy azotanowej u szczepu Gordonia alkanivorans S7, III Krajowy Kongres Biotechnologii,2007, Poznań, T2/30, 56
 7. Bielecki S., Romanowska I., Korona B., Korona D., Polak J. (2007) Zastosowanie ksylanaz z Aspergillus niger IBT-90 w piekarnictwie i ekspresja ich genów w Pichia pastoris, III Krajowy Kongres Biotechnologii, 2007, Poznań, T5/33, 153
 8. Romanowska I., Kwapisz E., Mitka M., Bielecki S. (2009) Respiratory nitrate reductase (Nar) from hydrocarbon degrading bacterium Gordonia alkanivorans S7. New Biotechnology, 2009, 255, 93.14th European Congress on Biotechnology, Barcelona
 9. Romanowska I., Kwapisz E., Mitka M., Bielecki S. (2010) Isolation and preliminary characterization of a respiratory nitrate reductase from hydrocarbon-degrading bacterium Gordonia alkanivorans S7. Joural of Industrial. Microbiology and Biotechnolology, 37: 625-629
 10. K. Ziemiński  I. Romanowska, M. Kowalska (2012) Enzymatic pretreatment of lignocellulosic wastes to improve biogas production. Waste Management 32, 6,1131-1137
 11. Miszkiewicz H., Romanowska I., Bielecki S., (2014). Produkty biokonwersji węgla brunatnego i ich zastosowanie. W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia. Sierpień Mariusz (red.), Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii , Kraków, 275-282
 12. Romanowska I., Bereza Z., Miszkiewicz H., Bielecki S., (2014). Biokonwersja węgla brunatnego. W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia. Sierpień Mariusz (red.), Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii , Kraków, 353-363
 13. K. Ziemiński, I. Romanowska, M. Kowalska-Wentel, M. Cyran. (2014) Effects of hydrothermal pretreatment of sugar beet pulp for methane production. Bioresource Technology 166, 187–193
 14. Irena Romanowska, Bartosz Strzelecki, Stanisław Bielecki (2015) Biosolubilization of Polish brown coal by Gordonia alkanivorans S7 and Bacillus mycoides NS1020. Fuel Processing Technology 131, 430–43
Otrzymane nagrody

Wielokrotne nagrody JM Rektora PŁ za działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową

 

Staże naukowe
 • Instytut Pasteura, Paryż, Francja, 1998, 21 dni, Nowoczesne techniki elektroforetyczne
 • Akademia rolnicza , Poznań, 1997, 10 dni, Analiza żywności metodami elektroforetycznnymi
Przebieg kariery naukowej
 • 1995 – stopień doktora nauk technicznych, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej
 • 1984 – dyplom magistra inżyniera, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej

 

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

European Federation of Biotechnology

Hobby

Turtstyka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki