+

WikampFb

 
 

mgr inż. Izabela Cielecka

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Biosynteza celulozy bakteryjnej i jej kompozytów z siatkami z tworzyw syntetycznych.

Optymalizacja hodowli stacjonarnej Ga. xylinus E25

Zainteresowania: biopolimery, metody statystyczne w naukach biologicznych, pozyskiwanie i zastosowanie związków aktywnych ze źródeł naturalnych
 

Obrazek użytkownika Izabela Cielecka
mgr inż.
Izabela
Cielecka

Stanowisko

doktorant

E-mail

izabela.cielecka@dokt.p.lodz.pl

Konsultacje dla studentów

Środa, 12-14

Inne terminy po indywidualnym uzgodnieniuPrzebieg kariery naukowej

2008-2012 Studia inżynierskie I stopnia, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierunek Biotechnologia

2012-2014 Studia magisterskie II stopnia, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierunek Biotechnologia

od 2014 Studia doktoranckie, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej

 

Konferencje naukowe:

1.  8th International Forum on Innovative Technologies for Medicine, 4-6 December 2014, Suprasl; Kołodziejczyk M., Kubiak K., Jędrzejczak-Krzepkowska M., Pankiewicz T., Rytczak P., Cielecka I., Bielecki S.: „Hybrid composites based on bionanocellulose. Manufacturing techniques and potential application.”

2. IV Konferencja Biologii Molekularnej, Łódź, 26-28 marca 2015, Izabela Cielecka, Marek Kołodziejczyk, Stanisław Bielecki „Molekularny mechanizm biosyntezy celulozy bakteryjnej”

3. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki VIII EDYCJA, Gdańsk, 11 kwietnia 2015, Izabela Cielecka, Marek Kołodziejczyk, Stanisław Bielecki „Wytwarzanie kompozytów celulozy bakteryjnej z siatkami polipropylenowymi w warunkach hodowli stacjonarnej pionowej”

4. 2nd International Symposium on Bacterial NanoCellulose, Gdańsk, 09-11 września 2015, The influence of the shape of bioreactor on bacterial cellulose biosynthesis by Gluconacetobacter xylinus E25, Izabela Cielecka, Marek Kołodziejczyk, Stanisław Bielecki

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki