+

WikampFb

 
 

dr Izabella Kwaśniewska-Karolak

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Realizowana przeze mnie tematyka badań dotyczy przemian zachodzących podczas przechowywania produktów pochodzenia roślinnego. Podstawowym surowcem w moich badaniach jest pieczywo, które analizuję pod kątem procesu czerstwienia, w tym przede wszystkim przemian frakcji skrobiowej. Tematyka moich badań obejmuje także analizę wpływu procesów technologicznych na jakość produktów roślinnych – owoców, warzyw, roślin przyprawowych.

Obrazek użytkownika Izabella Kwaśniewska-Karolak
dr
Izabella
Kwaśniewska-Karolak

Stanowisko

adiunkt

E-mail

izabella.kwasniewska-karolak@p.lodz.pl

Adres

Instytut Technologii i Analizy Żywności
Zakład Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka
ul. Stefanowskiego 4/10 90-924

pokój 18

Konsultacje dla studentów

poniedziałek 10-11

czwartek 11-12

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

Wykłady dla studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej:

Przechowalnictwo i Transport Żywności.

Enzymes in Food Industry.

Ekologia i Ochrona Środowiska.

Technologie w przemyśle spożywczym.

 

Laboratoria

Przechowalnictwo i Transport Żywności.

Laboratorium analiz specjalnych.

Technologie w przemyśle spożywczym.

 

Opieka nad pracami dyplomowymi inżynierskimi i magisterskimi

Publikacje po 2000 roku

Kwaśniewska –Karolak I., Krala L. Zmiany zawartości i aktywności związków biologicznie czynnych w czerwonej porzeczce podczas zamrażalniczego przechowywania. Chłodnictwo 2016, 1-2, 39-43.

Kwaśniewska –Karolak I., Krala L. Właściwości bułek pszennych chłodzonych i głęboko mrożonych pakowanych w modyfikowanej atmosferze. Chłodnictwo 2015, 2, 12-18.

Kwaśniewska-Karolak I., Rosicka-Kaczmarek J., Nebesny E. ,Stasiuk M. Non-Carbohydrate Components on the Surface of Starch Granules According to the Hardness of Wheat. Food and Nutrition Sciences 01/2015; 06(01):112-123.

Kwaśniewska-Karolak I., Rosicka-Kaczmarek J., Krala L. Factors influencing quality and shelf life of banking products. Journal on Processing and Energy In Agriculture 2014, 18, 1-7.

Brzozowska E., Gałązka-Czarnecka I., Kwaśniewska-Karolak I., Krala L., Janczewska K. Wpływ dodatku transglutaminazy na stabilność, zawartość i zdolność utrzymania wody w parówkach podczas chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo  2014, 8, 40-43.

Kwaśniewska-Karolak I., Krala L., Gałązka-Czarnecka I., Brzozowska E. Wpływ zamrażalniczego przechowywania na przemiany skrobi i teksturę chleba pszennego. Chłodnictwo, 2014, 9-10, 34-39.

Rosicka-Kaczmarek J., Kwaśniewska-Karolak I., Nebesny E., Miśkiewicz K. Influence of variety and year of wheat cultivation on the chemical composition of starch and properties of glucose hydrolysates. Journal of Cereal Science 2013, 57, 98-106.

Kwasniewska-Karolak I., Rosicka-Kaczmarek J., Krala L. The effect of storage conditions on formation of resistant starch polymorphs and crumb texture of a hot-dog type bakery product. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2012 16, 147-154.

Kwaśniewska-Karolak I., Nebesny E., Krala L. Effect of genotype and weather conditions on wheat grain hardness and the degree of starch damage. Acta Scientarium Polonorum, Agricultura 2011, 10(1),  25-32.

Kwaśniewska-Karolak I., Rosicka-Kaczmarek J., Nebesny E. Properties of amylose-lipid complexes from different wheat varieties harversted in different years. Journal on Processing and Energy in Agriculture 2010, 143, 135-140.

Fastyn M., Kwaśniewska-Karolak I., Konopacka D.. Międzynarodowe warsztaty naukowe z udziałem projektów UE: Isafruit, Falvo, Novel Q. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2009, 7-8, 30-32.

Kwaśniewska-Karolak I. Nebesny E., Rosicka J. Characterization of amylose-lipid complexes derived from different wheat varieties and their susceptibility to enzymatic hydrolysis. Food Science and Technology International 2008, 14 , 29-37.

Kwaśniewska-Karolak I. Nebesny E., Rosicka J. Dependence Of Thermodynamic Characteristics Of Amylose-Lipid Complex Dissociation On A Variety Of Wheat. Starch/Stärke 2005, 57, 378-383.

Kwaśniewska–Karolak I., Nebesny E. Wpływ warunków klimatycznych i zabiegów agrotechnicznych na właściwości skrobi pszennej. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Chemia Spożywcza i Biotechnologia z. 67, 2003, 101-108.

 

Staże naukowe

Uniwersytet Nottingham, Wielka Brytania, Stypendium Marie Curie – 09.2003 – 07.2004.

Przebieg kariery naukowej
  • Stopień doktora nauk technicznych w specjalności technologia chemiczna na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechnice Łódzkiej w 2009 r. na podstawie rozprawy pt. „Przemiany kompleksów amylozowo-lipidowych w procesie enzymatycznej hydrolizy skrobi z różnych odmian pszenicy” promotor pracy: prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny.
  • Dyplom magistra w specjalności: analiza skażeń środowiska; druga specjalizacja edukacja ekologiczna, kierunek Ochrona Środowiska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki