+

WikampFb

 
 

prof. dr hab. inż. Jan Iciek

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Zainteresowania naukowe i aplikacyjne:

 

Teoria oraz kinetyka wymiany ciepła i masy w aparatach przemysłowych.

 

Kinetyka i dobór warunków inaktywacji termicznej drobnoustrojów oraz zachowania jałowości w instalacjach przemysłowych.

 

Monitorowanie on Line aktywności mikroorganizmów w instalacjach produkcyjnych.

 

Optymalizacja zużycia energii cieplnej i wody przy realizacji konkretnej technologii.

 

Modele matematyczne oraz optymalizacja gospodarki energetycznej cukrowni.

 

Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w technologii żywności.  

 

Obrazek użytkownika Jan Iciek
prof. dr hab. inż.
Jan
Iciek

E-mail

jan.iciek@p.lodz.pl

Adres

Instytut Technologii i Analizy Żywności PŁ

Zakład Cukrownictwa

ul. Stefaniowskiego 4/10

90-924 Łódź

 

tel.+48 42 631 34 49

Konsultacje dla studentów

budynek A4 pok.12

poniedziałek 12-13
środa 13-14

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

Wykłady

 • Gospodarka cieplna cukrowni
 • Projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego 
 • Innowacyjne procesy i aparaty w inżynierii żywności
 • Termiczne i ciśnieniowe utrwalania żywności
Patenty i zgłoszenia patentowe

Patenty oraz zgłoszenia patentowe i wdrożenia 

 • Iciek J., Kiełbasa J., Wańkowicz K., Kryczka J.: Modernizacja oraz pomoc przy uruchomieniu i  eksploatacji pierwszej w Polsce linii amerykańskiej do produkcji aromatu oraz koncentratu soku jabłkowego w Zakładzie Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Warce (III-X. 1974). Warto dodać, że w 1973 (bez nas) tej instalacji nie uruchomiono. W kolejnych latach podobne prace wykonaliśmy w Milejowie i Tarczynie,
 • Iciek J.: Wyjaśnienie przyczyn okresowo niedostatecznego stopnia wysuszenia polimeru oraz ustalenie optymalnych warunków pracy suszarek bębnowych w ZWCH Chemitex Elana Toruń (IV-IX.1976),
 • Iciek J., Kasprzycki J.,: Opracowanie projektu procesowego stacji wyparnej do zatężania odcieku podrożdżowego w Cukrowni Przeworsk (1977), 
 • Iciek J., Wańkowicz K.,: Opracowanie nowej konstrukcji przesłon do suszarek typu roto-Louvre oraz projektu procesowego instalacji do osuszania powietrza dla suszarek zainstalowanych w ZWCH Elana Toruń (1979),
 • Iciek J., Adamiec J., Kudra T.,: Opracowanie założeń do modernizacji celem zwiększenia wydajności węzłów wydzielania oraz suszenia kriolitu i absorpcji amoniaku w Zakładzie Przetwórstwa Siarki w Tarnobrzegu (1981), 
 • Strumiłło C., Iciek J., Gwardys S., Ciesielski M.: Układ do pasteryzacji i sterylizacji oraz chłodzenia wodnych roztworów oraz zawiesin. Patent nr 107813 (21 maja 1982),
 • Iciek J., Cywińska U., Stolarek P.: Wyznaczenie kinetyki oraz opracowanie warunków suszenia folii tytoniowej dla Biura Projektów i Realizacji Inwestycji „Chemitex” w Łodzi (1982),
 • Iciek J., Rogacki G., Zbiciński I., Żyłła R.,: Opracowanie uniwersalnego modelu matematycznego cztero działowej stacji wyparnej dla Cukrowni Bydgoskich (1985 – 1987),
 • Iciek J., Cywińska U., Stolarek P.: Instalacja laboratoryjna do ciągłej sterylizacji termicznej cieczy i zawiesin. Instytut Chemicznej Technologii Żywności, Politechnika Łódzka (luty,1990), 
 • Iciek J., Kamiński K., Cywińska U., Stolarek P., Wańkowicz K.: Urządzenie do sterylizacji. Patent tymczasowy (26.02.1990),
 • Iciek J., Cywińska U., Stolarek P.: Instalacja pilotowa ciągłej sterylizacji termicznej brzeczki cukrowej. Wdrożenie w Laboratorium Doświadczalno-Usługowym Fabryki Kwasu Cytrynowego w Zgierzu (XI 1990),
 • Iciek J., Cywińska U., Stolarek P., Wańkowicz K., Wnuk W.: Układ do pasteryzacji lub sterylizacji oraz chłodzenia wodnych roztworów i zawiesin. Patent nr 150358 (02.12.1992),
 • Iciek J., Pakowski Z.: Opracowanie projektu procesowego fluidalnej chłodziarki do cukru dla Cukrowni Kościan (X 1994),
 • Iciek J., Libudzisz Z.: Wyjaśnienie przyczyn występowania wtórnego zakażenia mleka oraz opracowanie zaleceń eliminujących wystąpienie takiego niebezpieczeństwa w jednej z polskich mleczarni (1995),
 • Iciek J., Dobrowolski M.: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych (SSN) do określenia przyczyn okresowego porywania kropel soku do kondensatu drugiego działu stacji wyparnej a także opracowanie zaleceń eliminujących występowanie tego zjawiska w przyszłości w Cukrowni Glinojeck (luty 2001 r.),
 • Iciek J., Ludwicki M., Tokarski P.: Czujnik do pomiaru potencjału redoks. Zgłoszenie patentowe P. 405974 z dnia 08.11.2013.
Publikacje po 2000 roku
 1. Iciek J., Papiewska A., Nowicki L.: Kinetics of activation and destruction of Bacillus stearothermophilus spores. Food Biotechnology. Progress in Biotechnology. 2000, Vol. 17 s.385 391,  
 2. Dobrowolski M., Iciek J.: Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w cukrownictwie.  Gaz. Cukrown. 2000,  R.108, nr 6 s.102-105,
 3. Iciek J.: Wymogi zapewniające jałowość produktów w instalacjach przepływowych. Przemysł Spożywczy 2000, Tom 54/6  s.16-18,
 4. Dobrowolski M., Iciek J.: Możliwości zastosowań sztucznych sieci neuronowych w cukrownictwie - przewidywanie plonu buraków przed kampanią. Gaz. Cukrown. 2000, R.108, nr 11-12 s. 202 – 205,
 5. Dobrowolski M., Iciek J.: Sztuczne sieci neuronowe. Branżowy Magazyn Przemysłowy „Nowe Cukrownictwo”  2000,  nr 18 (158), s. 7 – 11; 16,   
 6. Iciek J., Cywińska U., Jaworska-Papiewska A., Libudzisz Z., Nowicki L., Stobińska H., Stolarek P.: Kinetyka destrukcji termicznej przetrwalników Bacillus stearothermophilus w instalacji przepływowej. Inżyniera Chemiczna i Procesowa  2000, nr 21 s.489-501,
 7. Dobrowolski M., Iciek J.: Aproksymacyjne właściwości sztucznych sieci neuronowych – modelowanie lepkości wodnych, czystych roztworów sacharozy. Gazeta Cukrownicza 2001, nr 4, R.109, s. 54-58,     
 8. Iciek Jan, Papiewska Agnieszka, Molska Magdalena: Kinetyka termicznej inaktywacji przetrwalników bakteryjnych w środowisku o różnym stężeniu NaCl. Inżynieria i Aparatura Chemiczna  2002, nr 3, s. 41-42,
 9. Dobrowolski Maciej, Iciek Jan: Wyznaczanie alkaliczności saturacji I za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Gazeta Cukrownicza 2002, R. 110, nr 8, s. 216-221,
 10.  Dobrowolski Maciej, Iciek Jan: The use of artificial neural networks in the beet sugar industry. Zuckerindustrie 128 (2003) Nr 1, 17-23,

11. Dobrowolski Maciej, Iciek Jan: L’impiego di reti neurali artificiali nell’industria della barbabietola da zucchero. L’industria saccarifera italiana, Vol. 96, 2003, n.1,

12. Dobrowolski Maciej, Iciek Jan: Zawracanie mączki III (klarowanej sokiem rzadkim) do defekacji głównej – doświadczenia z kampanii 2002/2003. Gaz. Cukr. 1/2003, R.111, s.2-6

13. Iciek Jan, Czaja Wioletta: Izotermy sorpcji cukru. Gaz. Cukr. 11/2003, R.111, s.329-331,

14. Dobrowolski Maciek, Iciek Jan: First carbonation alkalinity determination using artificial neural networks. International Sugar Journal 2003, Vol. 105, No. 1256, p. 358, 360-361, 363-366,

15. Dobrowolski Maciek, Iciek Jan: The use of artificial neural networks in the beet sugar industry (Anwendung von künstlichen neuralen Netzwerken in der Rübenzuckerindustrie). Zuckerindustrie 128/2003, Nr 1, s. 17-23,

16. Krysiak Wiesława, Iciek Jan, Motyl-Patelska Lidia: Wpływ warunków prażenia na wybrane właściwości fizykochemiczne ziarna kakaowego. Inżynieria Chemiczna i Procesowa 2003, 24, s.509-523,

17. Iciek Jan, Wawro Stanisław: A new method for chemical processing of sweet water. CITS Proceedings Madrid 2003. 22nd General Assembly 18-21 May 2003, p.199 207,

18. (Rozdziały w podręczniku) Iciek Jan: Rozdz.3.1 – 3.6., Procesy jednostkowe w przetwórstwie spożywczym. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Red. Aleksandra Zajączkowska: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo Format-AB. Wydanie II. 2004, Warszawa 2004  s. 50 – 102,

19. Wawro S, Iciek J., Gruska R.: Zmeny vlastností pletiva koreňov cukrowej repy vyvolané napäťovými impulsami. Listy Cukrovarnické a Řepařské 2004, R.120, č.11, s.308-313,

20.  Iciek J., Papiewska A., Molska M.: Inactivation of Bacillus stearothermophilus spores during thermal processing of media. 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004, Summaries 5 “Systems and Technology”s.1693-1694; CD-ROM of Full Texts,

21. Krysiak W., Motyl-Patelska L., Iciek J.: Influence of the roasting   process on physicochemical cocoa bean properties. 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004, materiały konferencyjne – Summaries 5 “Systems and Technology”s.1988; CD-ROM of Full Texts,

22. Iciek J., Wawro S., Gruska R.: Pulsed electric field as an alternative processing of beet roots before extraction. 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004, materiały konferencyjne – Summaries 5 “Systems and Technology”s.1989; CD-ROM of Full Texts,

23. Iciek Jan, Papiewska Agnieszka, Molska Magdalena: Inactivation of Bacillus stearothermophilus spores during thermal processing. Journal of Food Engineering 2006, R 77,  s. 406-410,

24. Iciek Jan, Tamborski Zbigniew: Izotermy sorpcji wilgoci przez cukier. Gazeta Cukrownicza 2006, R. CXIV (114),nr 8  s. 234 – 236,

25. Jezierski Arkadiusz, Ludwicki Marek, Iciek Jan: Konduktywność roztworów cukrowo-wapniowych - modelowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Gazeta Cukrownicza  2006, R.CXIV (114),nr 5  s. 161-165,

26. Krysiak Wiesława, Iciek Jan, Majda Teresa, Nebesny Ewa:  An effect of roasting conditions on the volatile compounds in cocoa beans. CHISA 2006. Materials of the 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. 27-31 August 2006, Praha Czech Republic. Summaries 5. CD-ROM of Full Text P.1.247,

27. Iciek Jan, Wawro Stanisław, Gruska Radosław: The effect of physicochemical processing on mechanical properties of sugar beet tissue. CHISA 2006. Materials of the 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. 27-31 August 2006, Praha Czech Republic. Summaries 5. CD-ROM of Full Text P.1.248,

28. Iciek Jan, Błaszczyk Ilona, Papiewska Agnieszka: The effect of organic acid type on thermal inactivation of Bacillus stearothermophilus spores. CHISA 2006. Materials of the 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. 27-31 August 2006, Praha Czech Republic. Summaries 5. CD-ROM of Full Text K.1.05,

 29. Iciek Jan, Błaszczyk Ilona, Papiewska Agnieszka: Inaktywacja spor Geobacillus stearothermophilus w obecności wybranych kwasów organicznych. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość 2007, R. XIV, nr 2(51), s. 166-173,

30. Iciek Jan, Szopa Józef, Gołąbczak Jadwiga, Kalinowska Halina, Wawro Stanisław: Burak cukrowy alternatywnym surowcem i możliwości zagospodarowania produktów ubocznych jego przetwórstwa. „Alternatywne wykorzystanie buraka cukrowego w świetle reformy rynku rolnego”. Wydawnictwo „Wieś Jutra”, Warszawa   2007 r., s. 21-37, ISBN 83-89503-39-5,  

31. Iciek Jan, Błaszczyk Ilona, Papiewska Agnieszka: The effect of organic acid type on thermal inactivation of Geobacillus stearothermophilus spores. Journal of Food Engineering 87 (2008) 16-20,

32. Iciek Jan, Ludwicki Marek, Wawro Stanisław: Mikrobiální kontaminace při extraci cukru. Listy Cukrovarnické a Řepařské 5/6/2008 R.124, č.2, s.176-178,

33.  Iciek Jan, Jezierski Arkadiusz: Wyznaczanie strumieni masowych gotowania cukrzycy I z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Gazeta Cukrownicza 2008 nr 1 R.CXVI (116) s.6-10, 31-32,

34. Iciek Jan, Krysiak Wiesława: Effect of Air Parameters on the Quality of Dried Potato Cubes. Drying Technology 2009, Volime 27, p.1316-1324,

 35. Iciek Jan, Jezierski Arkadiusz: Neural model of relative mass flows of water and sugar in an installation for crystallizing and centrifuging A massecuite. Sugar Industry / Zuckerindustrie 2010, 135 No.8, s. 506-514,

36. Przybyt Małgorzata,  Iciek Jan, Papiewska Agnieszka, Biernasiak Joanna.: Application of biosensors in early detection of contamination with lactic acid bacteria during apple juice and concentrate production. Journal of Food Engineering 2010, nr 99,  s. 485-490, 

37. Iciek Jan, Błaszczyk Ilona, Papiewska Agnieszka, Chmal-Fudali Edyta: Inaktywacja termiczna spor Geobacillus Stearothermophilus w procesie sterylizacji. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, no 5(78), s.163-172,     

38. Iciek Jan, Biernasiak Joanna, Błaszczyk Ilona: Biofilm w aspekcie przemysłu cukrowniczego. Gazeta Cukrownicza 2011, nr 4,  s. 117-126,

39. Icieka Jan, Błaszczyk Ilona, Biernasiak Joanna: Charakterystyka składu chemicznego kłaczków izolowanych z zakwaszonych roztworów cukru. Gazeta Cukrownicza 2011, nr 6, s.191-192, 

40. Iciek Jan, Błaszczyk Ilona, Biernasiak Joanna, Lisik Krystyna, Wojtczak Maciej: „Floc in acidified solutions of white sugar - a literature review“. Zucker Industrie, 2012, 137, No. 7, s. 449-453,

41. Dobrowolski Maciej, Iciek Jan: „Models for colour formation in evaporation stations“. Part 2: „A static neural and a recurrent neural model“. Zucker Industrie, 2012, 137, No.10, s. 629-644,

42. Stanisz M., Gruska,R., Iciek J.: „PULP FROM SUGAR BEET ROOTS AND LEAVES AS A RAW MATERIAL FOR BIOETHANOL PRODUCTION”, str. 2788 – 2797 w książce:    Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, QUAERE 2013 vol. III,   Hradec Králové, Česká republika, ISBN 978-80-905243-7-8. Pełny tekst na stronie:    

43. Iciek J., Marek Ludwicki1, Edyta Chmal-Fudali; „Control of microbial contamination of juice in a tower extractor by measuring redox potential“. Sugar Industry, 2015, 140, No.3, 149-155. 

Otrzymane nagrody

Otrzymane nagrody i wyróżnienia 

 • 49 - krotnie nagrodę Rektora Politechniki Łódzkiej,
 • czterokrotnie nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (dwie indywidualne III stopnia i dwie zespołowe II stopnia),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006),
 • Medal Juraja Fandlyho przyznany przez Walne Zgromadzenie oddziału Słowackiej Akademii Nauk - Towarzystwa Rolnictwa, Leśnictwa oraz Technologii Żywności i Weterynarii (2004),
 • Medal 60-lecia Politechniki Łódzkiej (2005),
 • Brązowa i Srebrna Odznaka Honorowa NOT (2000).
Staże naukowe

Staże naukowe i przemysłowe 

 • Warecka Wytwórnia Win w Warce,  4 miesiące (1974÷1975),
 • Zakłady Włókien Chemicznych „ELANA” w Toruniu, ponad 3 miesiące (1976÷1977),
 • Cukrownia Kościan, 5 tygodni (1985),
 • Cukrownie: Kruszwica i Tuczno, po 6 tygodni (1986),
 • Kijowski Technologiczny Instytut Przemysłu Spożywczego, Ukraina, 2 miesiące (1986),
 • Moskiewski Technologiczny Instytut Przemysłu Spożywczego, Rosja, 2 tygodnie (1989). 

Zatrudnienie poza Politechniką Łódzką

 • Ekspert na 6-cio miesięcznym kontrakcie w University of Strathclyde (Glasgow, Szkocja) jako uznany specjalista w zakresie bezprzeponowej wymiany ciepła i masy (1983/1984),  
 • Zaproszony na wykłady w Cukrowni Ipswich, Anglia (1 tydzień, 1993), 
 • Z-ca Prezesa oraz główny inżynier, BTL Spółka z o.o., Łódź (1991-1995),
 • na umowę o dzieło, jako ekspert, do oceny projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2015-nadal).
Przebieg kariery naukowej

Mgr inż. Chemii, 1963, Łódź, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka,
Dr n. t., 1972, Łódź, Wydział Chemii Spożywczej, Politechnika Łódzka,
Dr hab. n. t., 1985, Warszawa, Instytut Inżynierii Chemicznej, Politechnika Warszawska, 
Tytuł naukowy profesora nauk technicznych, 1998.

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

Członkostwo w pozauczelnianych organizacjach naukowych i technicznych 

 • Członek Sekcji Bioprocesowej PAN (1986-2002); 
 • Członek Stowarzyszenia Techników Cukrowników ( od 1987 – nadal); 
 • Członek Komitetu Sekcji Technicznej STC (1988-2012); 
 • Członek Sekcji Mechanizacji Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Komitetu Techniki Rolniczej PAN (1989-2005); 
 • Recenzent i Członek Rady Programowej Gazety Cukrowniczej (1988-2013); 
 • Członek Komisji Ekspertów, powołanej do zbadania przyczyn katastrofy (02.11.1991) w Cukrowni Głogów (1991-1992); 
 • Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (1991 -2014);
 • Członek Światowego (CITS) i Europejskiego (ESST) Komitetu Naukowego Technologii Cukru (1993-2010); 
 • Członek i Z-ca  Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Cukrowniczego  Warszawie (1994-2000); 
 • Członek Komitetu Nauk o Żywności PAN (1993-2009); 
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość” (1998-2010); 
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowego Kongresu Inżynierii Chemicznej i Procesowej (CHISA  2003-2015).

 

Hobby

wielokierunkowe oraz systematyczne  ćwiczenia ułatwiające utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej 

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki