+

WikampFb

 
 

dr inż. Joanna Oracz

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

•    Aktywne biologicznie składniki ziarna kakaowego (polifenole, metyloksantany, aminy biogenne, fitosterole, nienasycone kwasy tłuszczowe, tokoferole i produkty reakcji Maillarda)
•    Prozdrowotne działanie związków biologicznie aktywnych obecnych w ziarnie kakaowym na organizm ludzki  
•    Efekty synergistycznego współdziałania flawonoidów, metyloksantyn oraz produktów reakcji Maillarda na aktywność biologiczną surowców roślinnych
•    Wpływ procesów przetwórczych (fermentacja, suszenie, alkalizacja oraz prażenie) ziarna kakaowego na zawartość związków biologicznie aktywnych, w tym polifenoli, metyloksantyn, tokoferoli, fitosteroli, amin biogennych oraz produktów reakcji Maillarda
•    Poszukiwanie nowych rozwiązań w wyodrębnianiu i identyfikacji związków biologicznie aktywnych o działaniu przeciwutleniającym, przeciwzapalnym oraz przeciwnowotworowym

Obrazek użytkownika Joanna Oracz
dr inż.
Joanna
Oracz

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

joanna.oracz@p.lodz.pl

Adres

Instytut Technologii i Analizy Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

Środa, godz. 1000-1100, pokój 544

Piątek, godz. 1100-1200, pokój 544

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

Wykłady

Ogólna Technologia Żywności - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne i niestacjonarne

Operacje i procesy jednostkowe - studia II stopnia, kierunek Technologia Kosmetyków studia stacjonarne 

Zajęcia laboratoryjne

Technologie gastronomiczne - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne

Laboratorium specjalizacyjne - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Analiza sensoryczna żywności - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia skrobi i cukiernictwa - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia żywności pochodzenia roślinnego – studia I i II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia II stopnia, kierunek Technologia Kosmetyków, studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Technologia tłuszczów jadalnych - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia żywności - wybrane elementy - studia I stopnia, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Towaroznawstwo artykułów spożywczych - studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, kierunek Towaroznawstwo

Technologia żywności i potraw. Towaroznawstwo - studia I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Produkcja potraw i towaroznawstwo - studia II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Opieka nad pracami inżynierskimi, magisterskimi i doktorskimi

Publikacje po 2000 roku

1. Dorota Żyżelewicz, Joanna Oracz, Wiesława Krysiak, Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2017). Effects of various roasting conditions on acrylamide, acrolein and polycyclic aromatic hydrocarbons content in cocoa bean and derived therefrom chocolates. Drying Technology, 35(3) : 363-374

2. Joanna Oracz, Ewa Nebesny (2016). Antioxidant properties of cocoa beans (Theobroma cacao L.): Influence of cultivar and roasting conditions. International Journal of Food Properties, 9(06) : 1242-1258

3. Grażyna Budryn, Donata Zaczyńska, Joanna Oracz (2016). Effect of addition of green coffee extract and nanoencapsulated chlorogenic acids on aroma of different food products. LWT - Food Science and Technology, 73 : 197-204

4. Agnieszka Kicel, Piotr Michel, Aleksandra Owczarek, Anna Marchelak, Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Joanna Oracz, Monika Anna Olszewska (2016). Phenolic profile and antioxidant potential of leaves from selected Cotoneaster Medik. species. Molecules, 21(6), 688 : 1-17

5. Dorota Żyżelewicz, Małgorzata Zakłos-Szyda, Jerzy Juśkiewicz, Małgorzata Bojczuk, Joanna Oracz, Grażyna Budryn, Karolina Miśkiewicz, Wiesława Krysiak, Zenon Zduńczyk, Adam Jurgoński (2016). Cocoa bean (Theobroma cacao L.) phenolic extracts as PTP1B inhibitors, hepatic HepG2 and pancreatic βTC3 cell cytoprotective agents and their influence on oxidative stress in rats. Food Research International, 89, Part 2 : 946-957

6. Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Dorota Sosnowska, Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2016). The influence of the roasting process conditions on the polyphenol content in cocoa beans, nibs and chocolates. Food Research International89, Part 2 : 918-929

7. Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny (2015). The content of polyphenolic compounds in cocoa beans (Theobroma cacao L.), depending on variety, growing region and processing operations: A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55(09) : 1176-1192

8. Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2015). Changes in the flavan-3-ols, anthocyanins, and flavonols composition of cocoa beans (Theobroma cacao L.) of different origins affected by roasting conditions. European Food Research and Technology, 241(5) : 663-681

9. Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2015). Cocoa butter alternative fats, s. 87-106 Książka:  Plant Lipids. Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health 2015, Research Signpost,  ISBN: 978-81-308-0538-2 

10. Grażyna Budryn, Bartłomiej Pałecz, Danuta Rachwał-Rosiak, Joanna Oracz, Donata Zaczyńska, Sylwia Belica, Inmaculada Navarro-González, Josefina María Vegara Meseguer, Horacio Pérez-Sánchez (2015). Effect of inclusion of hydroxycinnamic and chlorogenic acids from green coffee bean in β-cyclodextrin on their interactions with whey, egg white and soy protein isolates. Food Chemistry, 168: 276-287

11. Grażyna Budryn, Bartłomiej Pałecz, Donata Zaczyńska, Danuta Rachwał-Rosiak, Joanna Oracz (2015) Changes in properties of food proteins after interaction with free and β-cyclodextrin encapsulated hydroxycinnamic acids. European Food Research and Technology, 240(6) : 1157-1166

12. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Joanna Oracz (2015). Correlation between the stability of chlorogenic acids, antioxidantactivity and acrylamide content in coffee beans roasted in different conditions. International Journal of Food Properties, 18(2) : 290-302

13. Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2014). Effect of roasting conditions on the fat, tocopherol and phytosterol content and antioxidant capacity of the lipid fraction from cocoa beans of different Theobroma cacao L. cultivars. European Journal of Lipid Science and Technology, 116 : 1002-1014

14. Joanna Oracz, Ewa Nebesny (2014). Influence of roasting conditions on the biogenic amines content in cocoa beans of different Theobroma cacao cultivars. Food Research International, 55 : 1-10

15. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Bartłomiej Pałecz, Danuta Rachwał-Rosiak, Paweł Hodurek, Karolina Miśkiewicz, Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz (2014) Inclusion complexes of β-cyclodextrin with chlorogenic acids (CHAs) from crude and purified aqueous extracts of green Robusta coffee beans (Coffea canephora L.). Food Research International, 61 : 202-213

16. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Joanna Oracz (2014). Properties of model systems of sunflower oil and green coffee extract after heat treatment and storage. LWT - Food Science and Technology, 59 : 467-478

17. Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Małgorzata Bojczuk (2014). Influence of roasting conditions on fatty acid composition and oxidative changes of cocoa butter extracted from cocoa bean of Forastero variety cultivated in Togo. Food Research International, 63C : 390-399

18. Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Ewa Nebesny (2014). Tocopherols in cocoa butter obtained from cocoa bean roasted in different forms and under various process parameters. Food Research International, 63C :328-343

19. Anna Bagnowska, Lucjan Krala, Agnieszka Nowak, Joanna Oracz (2014). Właściwości przeciwutleniające chitozanu w kiełbasach bez dodatku azotanu(III). Żywność Technologia Jakość, 21, 4 : 173-187

20. Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Joanna Oracz, Wiesława Krysiak (2013). Influence of addition of green tea and green coffee extracts on the properties of fine yeast pastry fried products. Food Research International, 50 :149-160

21. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Danuta Rachwał-Rosiak, Joanna Oracz (2013). Fatty acids, essential amino acids, and chlorogenic acids profiles, in vitro protein digestibility and antioxidant activity of food products containing green coffee extract. International Food Research Journal, 20(5) : 2133-2144

22. Karolina Miśkiewicz, Ewa Nebesny, Joanna Oracz (2012). Formation of acrylamide during baking of shortcrust cookiesderived from various flours. Czech Journal of Food Sciences, 3 : 53-66

23. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Joanna Oracz, Karolina Miśkiewicz, Justyna Rosicka-Kaczmarek, (2012). Influence of coffee bean roasting on fatty acid composition and oxidative chenges of coffe oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 114 : 1052-1061

24. Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz (2011). New trends in quantification of acrylamide in food products. Talanta, 86 : 23-34

25. Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Joanna Oracz (2010). Akrylamid – powstawanie, właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIII, 3 : 415-427

 

Kierownictwo i udział w grantach

Granty badawcze

1. Projekt badawczy PRELUDIUM: nr projektu UMO-2012-05-N-NZ9-01399 ”Charakterystyka produktów reakcji Maillarda powstających w procesie prażenia ziarna kakaowego oraz ich wpływ na aktywność antyoksydacyjną”, kierownik projektu, okres realizacji: 2013 - 2014r.

2. Projekt badawczy OPUS: nr UMO-2011/03/B/NZ9/00745 „Interakcje białka oraz hydrolizatów białkowych z kwasami hydroksycynamonowymi o właściwościach przeciwutleniających w badaniach modelowych i prozdrowotnych produktach żywnościowych”, wykonawca, okres realizacji: 2012 - 2015r.

3. Projekt badawczy własny: nr projektu N N312 102038 „Wpływ parametrów procesu prażenia ziarna i śruty kakaowej na zawartość wybranych związków bioaktywnych w ziarnie i śrucie oraz w otrzymanych z nich czekoladach”, wykonawca, okres realizacji: 2010 - 2013r.

4. Projekt badawczy rozwojowy: nr N R12 0068 06 „Opracowanie technologii otrzymywania wyrobów i półproduktów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych”, wykonawca, okres realizacji: 2009 - 2012r.

Granty inwestycyjne

1. Projekt inwestycyjno-badawczy: „Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym - miejsce realizacji: Instytut Chemicznej Technologii Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, wykonawca, okres realizacji: 01.08.2012 – 31.12.2015r.

Otrzymane nagrody

Nagroda POLMOS ŻYRARDÓW za wyróżnioną pracę doktorską, Łódź, 2016r.

Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2015r.

Nagroda Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności za wyróżniającą się pracę pt.: „Ziarno kakaowe źródłem związków biologicznie aktywnych” zaprezentowaną na IV Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików, Łódź, 2013r.

Przebieg kariery naukowej

2015 – Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, specjalność – Technologia Chemiczna

Temat rozprawy doktorskiej: „Zmiany zawartości wybranych związków biologicznie aktywnych w procesie prażenia ziarna kakaowego różnych odmian Theobroma cacao L.”

2009 – Uzyskanie stopnia magistra inżyniera

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierunek – Technologia Chemiczna, specjalność – Technologia Żywności

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

od 2009 członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki