+

WikampFb

 
 

mgr inż. Julita Tałaj

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Biologia molekularna i krystalografia białek.

Badania strukturalne Owczej oraz Koziej Surowiczej Albuminy.
 

Obrazek użytkownika Julita Talaj
mgr inż.
Julita
Tałaj

Stanowisko

doktorant

E-mail

julita.talaj@dokt.p.lodz.pl

Adres

Pracownia badań Strukturalnych
Instytut Biochemii Technicznej
Politechnika Łódzka
Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

Poniedziałek 11-12Działalność dydaktyczna

Labolatoria z przedmiotów: Biochemia, Enzymologia.

Patenty i zgłoszenia patentowe

---

Publikacje po 2000 roku

"Structural studies of even-toed ungulates serum albumins in complexes with 3,5-diiodosalicylic acid" V Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów PŁ Zbiór recenzowanych artykułów konferencyjnych; Kiecień 2015

Otrzymane nagrody

Nagroda Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywmości Politechniki Łódzkiej za najlepszy poster podczas IV Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików (2013)

Staże naukowe

---

Przebieg kariery naukowej

---

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

---

Hobby

---

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki