+

WikampFb

 
 

dr inż Justyna Rosicka-Kaczmarek

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

W ramach działalności naukowej realizuję badania związane z szeroko rozumianym opracowywaniem i modyfikacją procesów technologicznych przetwórstwa żywności, głównie w dziedzinie skrobi, technologii cukiernictwa i piekarstwa. Posiadam szeroką                    i ugruntowaną wiedzę dotyczącą zasad projektowania i praktycznego prowadzenia powyższych procesów technologicznych. Badanie właściwości i przemian surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, będących przedmiotem opracowywanych technologii, związane z ich reologią, właściwościami teksturalnymi i prozdrowotnymi, które są ważnym kryterium przy doborze optymalnych warunków procesowych są również ważnym obszarem moich badań. Prowadzę intensywne badania dotyczące procesu enzymatycznej hydrolizy skrobi pochodzącej z różnych surowców, w ostatnich latach skupiając się na skrobi pochodzącej z ziarna pszenicy, jako surowca wykorzystywanego w coraz większym zakresie do produkcji hydrolizatów skrobiowych oraz glukozy. Do realizowanych tematów badawczych obejmujących te zagadnienia należą przemiany związków białkowych i lipidowych oraz przemiany kompleksu amylozowo-lipidowego w procesie enzymatycznej hydrolizy skrobi pszennej do hydrolizatów glukozowych w kierunku poprawy wydajności procesu, tj. zwiększenia zdolności filtracyjnych hydrolizatów oraz stopnia ich scukrzenia.

W obszarze moich kierunków badawczych od pewnego czasu jest również wykorzystanie produktu odpadowego przemysłu zbożowego, jakim są otręby do pozyskiwania składników bioaktywnych, głównie polisacharydów nieskrobiowych, tj. arabinoksylanów i wykorzystanie ich potencjału antyoksydacyjnego (związanego z nimi kwasu ferulowego) w kierunku otrzymywania produktów spożywczych o właściwościach funkcjonalnych. Ponadto otrzymywanie i charakterystyka preparatów skrobi ze związkami bioaktywnymi oraz poszukiwanie nowych kierunków ich aplikacji.

Obrazek użytkownika Justyna Rosicka-Kaczmarek
dr inż
Justyna
Rosicka-Kaczmarek

Stanowisko

adinkt

E-mail

justyna.rosicka-kaczmarek@p.lodz.pl

Adres

Politechnika Łódzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Instytut Technologii i Analizy Żywności

Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa

ul. Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

Poniedziałek 1200-1300 pokój 543

Środa  1200-1300 pokój 543

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

Wykłady

Polityka wyżywienia ludności świata - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Fizykochmia węglowodanów - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia żywności pochodzenia roślinnego - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Zagospodarowanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego - studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Aparatura i procesy specjalizacyjne - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Technologia żywności i potraw. Towaroznawstwo - studia I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Przechowalnictwo żywności - studia II stopnia, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Produkcja potraw i towaroznawstwo - studia II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Zajęcia laboratoryjne

Technologia skrobi i cukiernictwa - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia tłuszczów jadalnych - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Analiza sensoryczna żywności - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie

Przemysłowa produkcja potraw - studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Technologie gastronomiczne - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Laboratorium specjalizacyjne - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia żywności pochodzenia roślinnego – studia I i II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia II stopnia, kierunek Technologia Kosmetyków, studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Technologia żywności - wybrane elementy - studia I stopnia, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Towaroznawstwo artykułów spożywczych - studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, kierunek Towaroznawstwo

Technologia żywności i potraw. Towaroznawstwo - studia I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Produkcja potraw i towaroznawstwo - studia II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Opieka nad pracami inżynierskimi, magisterskimi i doktorskimi

Publikacje po 2000 roku

1. Justyna Rosicka-Kaczmarek, Bartłomiej Makowski, Ewa Nebesny, Mariola Tkaczyk, Aleksandra Komisarczyk, Zygmunt Nitac (2016). Composition and thermodynamic properties of starches from facultative wheat varieties. Food Hydrocolloids, 54 : 66-76.

2. Justyna Rosicka-Kaczmarek, Aleksandra Komisarczyk, Ewa Nebesny, Bartłomiej Makowski (2016). The influence of arabinoxylans on the quality of grain industry products. European Food Research and Technology, 242(3) : 295-303.

3. Justyna Rosicka-Kaczmarek, Maria Stasiuk, Ewa Nebesny, Aleksandra Komisarczyk (2015). Fluorimetric studies of the interactions of wheat puroindolines with polar lipids on the surface starch granules. Journal of Cereal Science, 66 : 53-58.

4. Justyna Rosicka-Kaczmarek, Karolina Miśkiewicz, Ewa Nebesny, Bartłomiej Makowski (2015). Composition and functional properties of lipid components from selected cereal grains. Książka:  Plant Lipids. Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health 2015, s. 119-145, Research Signpost,  ISBN: 978-81-308-0538-2 

5. Bartłomiej Makowski, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny (2015). Bioactive compounds in cereals: Technological and nutritional properties. in Biotechnology of Bioactive Compounds: Sources and Applications, 103-122,  ISBN: 978-1-118-73349-3, Editors: Vijai K. Gupta, Maria G. Tuohy, Anthonia O'Donovan, Mohtashim Lohani, Wiley-Blac.

6. Kamila Buzała, Piotr Przybysz, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Halina Kalinowska (2015). Comparison of digestibility of wood pulps produced by the sulfate and TMP methods and woodchips of various botanical origins and sizes. Cellulose, 22 : 2737-2747.

7. Kamila Buzała, Piotr Przybysz, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Halina Kalinowska (2015). Production of glucose-rich enzymatic hydrolysates from cellulosic pulps. Cellulose, 22 : 663-674.

8. Izabella Kwaśniewska-Karolak, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny, Maria Stasiuk (2015). Non-carbohydrate components on the surface of starch granules according to the hardness of wheat. Food and Nutrition Sciences, 6 : 112-123.

9. Izabella Kwaśniewska-Karolak, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Lucjan Krala (2014). Factors influencing quality and shelf life of baking products. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 18, 1 : 1-7.

10. Karolina Miśkiewicz, Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak (2013). Influence of the type of fat and air humidity on chosen properties of the lipid fraction in the process of baking shortbread pastries. Grasas Aceites, 64 : 85-94.

11. Justyna Rosicka-Kaczmarek, Izabella Kwaśniewska-Karolak, Ewa Nebesny, Karolina Miśkiewicz (2013). Influence of variety and year of wheat cultivation on the chemical composition of starch and properties of glucose hydrolysates. Journal of Cereal Science, 57 : 98-106.

12. Karolina Miśkiewicz, Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek (2013). Changes of polymorphism of lipid fractions of shortcrust pastries during storage. Studies with the use of thermal analysis (DSC). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 113, 301-310.

13. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Joanna Oracz, Karolina Miśkiewicz, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Dorota Żyżelewicz (2012). Influence of coffee bean roasting on fatty acid composition and oxidative chenges of coffe oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 114 : 1052-1061.

14. Bartłomiej Siurek, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny (2012). Bioactive compounds in cereal grains - occurrence structure, technological significance and nutritional benefits - a review. Food Science and Technology International, 18, 6 : 559-568.

15. Dorota Żyżelewicz, Ilona Motyl, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Zdzisława Libudzisz (2012). Probiotic confectionery products - preparation and properties. Probiotics, InTech. Open Access, 261-306.

16. Izabella Kwaśniewska-Karolak, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny (2010). Properties of amylose-lipid complexes from different wheat varieties harvested in different years. J. Process. Energy Agric., 14, 3 : 135-140.

17.Joanna Szumigaj-Tarnowska, Zofia Żakowska, L. Klimek, Justyna Rosicka-Kaczmarek (2010). Ocena zmian właściwości fizycznych folii polietylenowych po degradacji biologicznej. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, 15, 2 : 1-6.

18. Izabella Kwaśniewska-Karolak, Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek (2008).Characterization of amylose-lipid complexes derived from different wheat varieties and their susceptibility to enzymatic hydrolysis. Food Science and Technology International, 14, 1 : 29-37.

19. Joanna Szumigaj, Zofia Żakowska, L. Klimek, Justyna Rosicka-Kaczmarek, A. Bartkowiak (2008). Assesment of polylactide foil degradation as a result of filamentous fungi activity. Polish J. of Environ. Study, 17, 3 : 335-341.

20. Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek (2005). An effect of intragranular components of wheat starch on filtration rate of its enzymatic hydrolysates. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 101, 8 : 344-348.

21. Ewa Nebesny, Izabella Kwaśniewska-Karolak, Justyna Rosicka-Kaczmarek (2005). Dependence of thermodynamic characteristics of amylose-lipid complex dissociation on a variety of wheat. Starch/Starke, 57, 8 : 378-383.

22. Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Mariola Tkaczyk (2005). Influence of selected parameters of starch gelatinization and hydrolysis on stability of amylose-lipid complexes. Starch/Starke, 57, 7 : 325-331.

23. Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Mariola Tkaczyk (2004). Influence of conditions of maize starch enzymatic hydrolysis on physicochemical properties of glucose syrups. Starch/Starke, 56, 3-4 : 132-137.

24. Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Mariola Tkaczyk (2002). Effect of enzymatic hydrolysis of wheat starch on amylose-lipid complexes stability. Starch/Staerke, 54(12) : 603-608.

25. Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Mariola Tkaczyk (2000). Optimisation of physical and chemical properties of wheat starch hydrolyzates. Progress in Biotechnology, 17(C) : 201-208.

 

Kierownictwo i udział w grantach

Granty badawcze

1. Projekt badawczy własny: nr N N312 464540 „ Rola struktury molekularnej nieskrobiowych polisacharydów (arabinoksylanów) w kształtowaniu właściwości enzymatycznych hydrolizatów skrobi, w zależności od twardości i odmiany pszenicy”, kierownik projektu, okres realizacji: 2011 - 2014r.

2. Projekt badawczy własny: nr N N312 314 337 „Interakcje nieweglowodanowych składników (puroindoliny/lipidy) z powierzchnią ziaren skrobi pszennej i ich wpływ na właściwości fizykochemiczne enzymatycznych hydrolizatów”,  kierownik projektu, okres realizacji: 2009 - 2012r.

3. Projekt badawczy własny: nr N N312 464540 „ Rola struktury molekularnej nieskrobiowych polisacharydów (arabinoksylanów) w kształtowaniu właściwości enzymatycznych hydrolizatów skrobi, w zależności od twardości i odmiany pszenicy”, kierownik projektu, okres realizacji: 2011 - 2014.

4. Projekt INNOTECH/IN1/61/150409/NCBR/12 „Opracowanie technologii wytwarzania syropów cukrowych z buraka cukrowego jako substytutu cukru białego dla wybranych zastosowań w przemyśle spożywczym” w ramach ścieżki programowej In-Tech finansowanego ze środków NCBiR, miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Technologii i Analizy Żywności oraz Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, kierownik dwóch zadań, okres realizacji: 2011 - 2015 r.

5. Projekt badawczy rozwojowy: nr N R12 0068 06 „Opracowanie technologii otrzymywania wyrobów i półproduktów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych”, wykonawca, okres realizacji: 2009 - 2012r.

6. Projekt badawczy rozwojowy: nr R12 018 01 „Półprodukty i wyroby cukiernicze, suplementowane żywymi kulturami bakterii fermentacji mlekowej”, wykonawca,  okres realizacji: 2006 - 2008r.

Granty inwestycyjne

1. Projekt inwestycyjno-badawczy: „Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym - miejsce realizacji: Instytut Chemicznej Technologii Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, kierownik zadania, okres realizacji: 01.08.2012 – 31.12.2015r. (34 228 236,51 PLN).

2. Projekt inwestycyjny budowlany: „Laboratorium Technologii i Analizy Żywności Probiotycznej i Prozdrowotnej” – miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności i Zakład Mikrobiologii Technicznej, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, okres realizacji: 2010 - 2012r. (2 596 000 PLN).

Projekty realizowane we współpracy z przemysłem

1. Wspólna realizacja prac w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjną metodą ciągłą produkcji tradycyjnych cukierków z wykorzystaniem linii produkcyjnej”, kierownik zadania, okres realizacji 03.2016-06.2017

Otrzymane nagrody

odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę dla PŁ (2015)

w latach 2009-2015 siedmiokrotnie  indywidualna nagroda Rektora PŁ za pracę naukową, a w 2014 r. dodatkowo nagroda za osiągnięcia dydaktyczne

Przebieg kariery naukowej

2003 – Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, specjalność – Technologia Chemiczna

1996 – Uzyskanie stopnia magistra inżyniera

Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii, specjalność – Technologia Chemiczna, Technologia Spożywcza

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

od 1996 członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

od 2015 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności Oddział Łódzki

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki