+

WikampFb

 
 

Dr inż. Karolina Ludwicka

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Fields: industrial biotechnology, medical biotechnology, biomedical engineering, biomaterials, tissue engineering

Research: Bacterial nanocellulose - modifications and innovative applications in medicine and other fields of industry

Obrazek użytkownika Karolina Ludwicka
Dr inż.
Karolina
Ludwicka

Stanowisko

adiunkt

E-mail

karolina.ludwicka@p.lodz.pl

Konsultacje dla studentów

Poniedziałki 11.15-13.00Działalność dydaktyczna

Realizowane przedmioty (w języku polskim i angielskim): biochemia, enzymologia, inżynieria genetyczna

Patenty i zgłoszenia patentowe

Kolodziejczyk M, Ludwicka K, Pankiewicz T, Bielecki S. A method of production of a stable composite of bacterial bionanocellulose with perforated metal or polymeric material, designed for tissues reconstruction. EP2787072 A1, 2014

Bielecki S, Kolodziejczyk M, Kowalska K, Krystynowicz A, Pankiewicz T. A method of production of a cartilage-like biomaterial designed for reconstructive surgery. EP2371401 A3, 2011

Publikacje po 2000 roku

1.    Wach RA, Adamus A, Kowalska-Ludwicka K, Grobelski B, Cala J, Rosiak JM, et al. In vivo evaluation of nerve guidance channels of PTMC/PLLA porous biomaterial. Arch Med Sci AMS. 2015 Mar 16;11(1):210–9.

2.    Kubiak K, Kurzawa M, Jędrzejczak-Krzepkowska M, Ludwicka K, Krawczyk M, Migdalski A, et al. Complete genome sequence of Gluconacetobacter xylinus E25 strain--valuable and effective producer of bacterial nanocellulose. J Biotechnol. 2014 Apr 20;176:18–9.

3.    Grobelski B, Wach RA, Adamus A, Olejnik AK, Kowalska-Ludwicka K, Kolodziejczyk M, et al. Biocompatibility of Modified Bionanocellulose and Porous Poly(ϵ-caprolactone) Biomaterials. Int J Polym Mater. 2014 Feb 14;63(10):518–26.  

4.    Kowalska-Ludwicka K, Cala J, Grobelski B, Sygut D, Jesionek-Kupnicka D, Kolodziejczyk M, et al. Modified bacterial cellulose tubes for regeneration of damaged peripheral nerves. Arch Med Sci AMS. 2013 Jun 20;9(3):527–34.

5.    Kowalska K., Ciepłucha J., Błaszczyk M., Grobelski B., Cała J., Kuzdak K., Jóźwik K., Pasieka Z.: Ocena zdolności przewodzenia impulsów w regenerujących się nerwach obwodowych, Przegląd Elektrotechniczny 2010, 9:63-66

6.    Kołodziejczyk M., Krystynowicz A., Kalinowska H., Pankiewicz T., Pasieka Z., Grobelski B., Kowalska K., Ławniczak P., Bielecki S.: Zastosowanie celulozy mikrobiologicznej w chirurgii rekonstrukcyno-odtwórczej, Wojskowa Farmacja i Medycyna 2010, 1:62-65

7.    Kołodziejczyk M., Krystynowicz A., Kalinowska H., Pankiewicz T., Pasieka Z., Grobelski B., Kowalska K., Ławniczak P., Bielecki S.: Zastosowanie celulozy mikrobiologicznej w chirurgii rekonstrukcyno-odtwórczej, Postępy w Naukach Farmaceutycznych i Medycznych 2009:36-42

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki