+

WikampFb

 
 

dr inż. Karolina Miśkiewicz

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

  • Wyroby cukiernicze i ciastkarskie o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych typu akrylamid
  • Wpływ procesów technologicznych na zawartość związków biologicznie aktywnych w surowcach roślinnych 
Obrazek użytkownika Karolina Miśkiewicz
dr inż.
Karolina
Miśkiewicz

Stanowisko

Specjalista naukowo - techniczny

E-mail

karolina.miskiewicz@p.lodz.pl

Adres

Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa
Instytut Technologii i Analizy Żywności,             
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,         
Politechnika Łódzka,                                                        
ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź
 

 

Konsultacje dla studentów

Wtorek godz. 1000-1200
Czwartek, godz. 1000-1200
pokój 538

 

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

Zajęcia laboratoryjne

Technologie gastronomiczne - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Laboratorium specjalizacyjne - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Analiza sensoryczna żywności - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia skrobi i cukiernictwa - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia żywności pochodzenia roślinnego – studia I i II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia II stopnia, kierunek Technologia Kosmetyków, studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Technologia tłuszczów jadalnych - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia żywności - wybrane elementy - studia I stopnia, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Towaroznawstwo artykułów spożywczych - studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, kierunek Towaroznawstwo

Technologia żywności i potraw. Towaroznawstwo - studia I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Produkcja potraw i towaroznawstwo - studia II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Opieka nad pracami inżynierskimi, magisterskimi i doktorskimi

Patenty i zgłoszenia patentowe

-

Publikacje po 2000 roku

1. Dorota Żyżelewicz, Małgorzata Zakłos-Szyda, Jerzy Juśkiewicz, Małgorzata Bojczuk, Joanna Oracz, Grażyna Budryn, Karolina Miśkiewicz, Wiesława Krysiak, Zenon Zduńczyk, Adam Jurgoński (2016). Cocoa bean (Theobroma cacao L.) phenolic extracts as PTP1B inhibitors, hepatic HepG2 and pancreatic βTC3 cell cytoprotective agents and their influence on oxidative stress in rats. Food Research International doi:10.1016/j.foodres.2016.01.009

2. Justyna Rosicka-Kaczmarek, Karolina Miśkiewicz, Ewa Nabesny, Bartłomiej Makowski, Composition and functional properties of lipid components from selected cereal grains. Książka:  Plant Lipids. Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health 2015, s. 119-145, Research Signpost,  ISBN: 978-81-308-0538-2 

3. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Bartłomiej Pałecz, Danuta Rachwał-Rosiak, Paweł Hodurek, Karolina Miśkiewicz, Joanna Oracz, Dorota Żyżelewicz (2014) Inclusion complexes of β-cyclodextrin with chlorogenic acids (CHAs) from crude and purified aqueous extracts of green Robusta coffee beans (Coffea canephora L.). Food Research International, 61 : 202-213.

4. Karolina Miśkiewicz , Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak (2013). Influence of the type of fat and air humidity in the process of baking of shortcrust pastries on chosen properties of the lipid fraction. Grasas y Aceities, 64(1) : 85-94.

5. Karolina Miśkiewicz, Ewa Nebesny, Rosicka Kaczmarek (2013). Changes of polymorphism of lipid fractions of shortcrust pastries during storage. Journal of Thermal Analysis and Calorimetery, 113 : 301-310. 

6. Justyna Rosicka-Kaczmarek, Izabela Kwaśniewska- Karolak, Ewa Nebesny, Karolina Miśkiewicz (2013): Influence of variety and year of wheat cultivation on the chemical composition of starch and properties of glucose hydrolysates. Journal of Cereal Science, 57(1) : 98-106.

7. Karolina Miśkiewicz, Ewa Nebesny, Joanna Oracz (2012). Formation of acrylamide during baking of shortcrust cookiesderived from various flours. Czech Journal of Food Sciences, 3 : 53-66.

8. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Joanna Oracz, Karolina Miśkiewicz, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Dorota Żyżelewicz (2012). Influence of coffee bean roasting on fatty acid composition and oxidative chenges of coffe oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 114 : 1052-1061.

9. Karolina Miśkiewicz, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny (2012): Substancje słodzące w produktach spożywczych. Przegląd Piekarski i Cukierniczy.

10. Karolina Miśkiewicz, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny (2012): Podział i charakterystyka substancji intensywnie słodzących stosowanych w żywności. Przegląd Piekarski i Cukierniczy.

Kierownictwo i udział w grantach

Granty badawcze

1. Projekt badawczy rozwojowy: INNOTECH/IN1/61/150409/NCBR/12 „Opracowanie technologii wytwarzania syropów cukrowych z buraka cukrowego jako substytutu cukru białego dla wybranych zastosowań w przemyśle spożywczym” w ramach ścieżki programowej In-Tech finansowanego ze środków ncbir, miejsce realizacji: Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Instytut Chemicznej Technologii Żywności oraz Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, wykonawca, okres realizacji: 2011 – 2014 r.

2. Projekt badawczy rozwojowy: nr N R12 0068 06 „Opracowanie technologii otrzymywania wyrobów i półproduktów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych”, wykonawca,  okres realizacji: 2009 - 2012r.

Granty inwestycyjne

1. Projekt inwestycyjno-badawczy: „Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym - miejsce realizacji: Instytut Chemicznej Technologii Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, wykonawca, okres realizacji: 01.08.2012 – 31.12.2015r. (34 228 236,51 PLN).

Otrzymane nagrody

-

Staże naukowe

-

Przebieg kariery naukowej

2016 – Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, specjalność – Technologia Chemiczna

2006 – Uzyskanie stopnia magistra inżyniera

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierunek – Biotechnologia, specjalność – Technologia Witamin i Koncentratów Spożywczych

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

od 2007 członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki