+

WikampFb

 
 

mgr inż. Katarzyna Brodowska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Związki flawonoidowe

Synteza flawonoidowych pochodnych opartych na strukturze zasad Schiffa

Aktywność biologiczna

Badania fizykochemiczne

Kompleksy z jonami Cu(II), Ni(II) i Zn(II)

Oddziaływania z DNA i białkami

 

Obrazek użytkownika Katarzyna Brodowska
mgr inż.
Katarzyna
Brodowska

Stanowisko

doktorant

E-mail

katarzyna.brodowska@dokt.p.lodz.pl


Działalność dydaktyczna

Laboratorium chemii ogólnej i nieorganicznej

Chemiczne skażenia żywności - laboratorium

Prace dyplomowe magisterskie

Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Brodowska K., Łodyga-Chruścińska E.: Pochodna hydrazonowa naryngeniny oraz sposób jej otrzymywania, 24.11.2015, nr P. 414925.
Publikacje po 2000 roku
 1. Brodowska K., Łodyga-Chruścińska E., Symonowicz M.: Potentiometric studies of Cu(II) complexes with naringenin and data analysis by SUPERQUAD, II European Young Engineers Conference, 2013, 55-60.
 2. Brodowska K.: Analiza niklu w herbatach dostępnych na rynku, Materiały konferencyjne - Tom Publikacji z sesji konferencji (ISBN 978-83-63058-22-7 Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki 8), Wyd. CREATIVETIME, 2013, 1-9.
 3. Brodowska K., Sykuła-Zając A.: Zagrożenia spowodowane występowaniem niklu w produktach spożywczych, Monografia - Tom Publikacji z sesji konferencji (ISBN 978-83-63058-25-8 Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3), Wyd. CREATIVETIME, 2013, 1-9.
 4. Sykuła-Zając A., Brodowska K., Symonowicz M., Łodyga-Chruścińska E.: Wpływ metali na aktywność biologiczną bioflawonoidów i ich analogów, Monografia - Tom Publikacji z sesji konferencji (ISBN 978-83-63058-25-8 Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3), Wyd. CREATIVETIME, 2013, 1-9.
 5. Brodowska K.: Analiza niklu w herbatach dostępnych na rynku, Materiały konferencyjne, (ISSN 2300-4436 Dokonania Młodych Naukowców), Wyd. CREATIVETIME, 2013.
 6. Brodowska K., Łodyga-Chruścińska E.: Schiff bases – interesting range of applications in various fields of science, 2014, CHEMIK, 68, 2, 129-134.
 7. Brodowska K.: Naringenin complexes with copper ions: potentiometric studies, Biotechnol Food Sci 2013, 77(1), 45-53.
 8. Brodowska K.: Flavanones and its derivatives occurring in nature, IV Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, (ISBN: 978-83-7283-606-9), Wyd. Naukowo-Dydaktyczne PŁ, 2014, 22-27.
 9. Brodowska K., Catthoor R., Brodowska A.J., Symonowicz M., Łodyga-Chruścińska E.: A comparison of antioxidant properties of extracts from defatted and non-deffated flax (Linum usitatissimum) seeds, Albanian Journal of Agricultural Sciences, 2014, Vol. 13(2), 16-23.
 10. Brodowska K., Łodyga-Chruścińska E.: Bioactive compounds as effective metal-binding agents, Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie, Materiały konferencyjne nr 6, Wyd. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2014, 308-312 (ISBN 879-83-63989-16-3).
 11. Sykuła A., Brodowska K., Więdłocha M.: Determination of total contents of transition metals in selected granular black teas marketed in Poland, Biotechnol Food Sci 2014, 78(1), 45-52.
 12. Brodowska A.J., Śmigielski K., Nowak A., Brodowska K., Catthoor R., Czyżowska A.: The impact of ozone treatment on changes in biologically active substances of cardamom seeds, Journal of Food Science, 2014, Vol. 79(9), 1649-1655.
 13. Brodowska K., Łodyga-Chruścińska E.: The Potential Role and Application of Natural Flavonoids and Their Analogues, Recent Progress in Medicinal Plants, Vol. 40, Ch-002, Flavonoids and Antioxidants, in: J.N. Govil (Ed.), Studium Press LLC, USA, 2014, 36-61, ISBN of Series 0-9656038-5-7, ISBN of Volume 1-62699-077-8.
 14. Lodyga-Chruscinska E., Symonowicz M., Sykula A., Bujacz A., Garribba E., Rowinska-Zyrek M., Oldziej S., Klewicka E., Janicka M., Krolewska K., Cieslak M., Brodowska K., Chruscinski L.: Chelating ability and biological activity of hesperetin Schiff base, J Inorg Biochem, 2015, Vol. 143, 34-47.
 15. Brodowska K.: Thiosemicarbazones as potential agents applied in various fields of science, V Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, (ISBN: 978-83-7283-654-0), Wyd. Naukowo-Dydaktyczne PŁ, 2015, 23-29.
 16. Brodowska K.: Application possibilities of Schiff base compounds in various fields of industry, Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie. Inżynieria materiałowa, Fizyka i inżynieria biomedyczna, Nauki techniczne., Materiały konferencyjne nr 7, Wyd. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015, 378-382 (ISBN 978-83-63989-28-6).
 17. Brodowska K.: Naryngenina jako gorzki przedstawiciel klasy flawanonów, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1 (ISBN: 978-83-63058-46-3), Wyd. CREATIVETIME, 2015, 224-229.
 18. Brodowska K.: Wolne rodniki i ich destrukcyjny wpływ na komórki organizmów żywych, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1 (ISBN: 978-83-63058-46-3), Wyd. CREATIVETIME, 2015, 230-233.
 19. Brodowska K., Sykuła A., Garribba E., Łodyga-Chruścińska E., Sójka M.: Naringenin Schiff base: antioxidant activity, acid-base profile, and interactions with DNA, Transition Met Chem, 2015, DOI 10.1007/s11243-015-0010-7
Przebieg kariery naukowej

2012 –                           

Studia doktoranckie, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Kierunek: Biotechnologia i nauki o żywności

2011 – 2012                 

Studia magisterskie II stopnia, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Specjalność: Chemia Żywności

2007 – 2011                 

Studia inżynierskie I stopnia, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Specjalność: Chemia Żywności

Hobby

Muzyka Filmowa, Podróże, Śpiew, Gotowanie, CAD

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki