+

WikampFb

 
 

dr inż Katarzyna Struszczyk-Świta

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Opracowywanie technologii otrzymywania polimerowych materiałów włóknistych i kompozytowych w oparciu o surowce pochodzące z przetwórstwa rożnych rodzajów biomasy roślinnej (odpadowej) metodami biotechnologicznymi, w oparciu o wyspecjalizowane preparaty enzymatyczne bądź hodowle mikroorganizmów.
 • Prowadzenie badań z zakresu biotransformacji i biorafinacji roślinnej biomasy do pochodnych polisacharydów oraz chitozanu (badania w skali laboratoryjnej i ćwierć technicznej).  .
 • Badania z zakresu biosyntezy enzymów drobnoustrojowych - skrining drobnoustrojów pod kątem enzymów i bioproduktów o znaczeniu użytkowym.
 • Modyfikacja, oczyszczanie i analiza użytecznych przemysłowo biopolimerów.
 • Chityna i jej pochodne - właściwości fizykochemiczne, zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu
 • Metody enzymatycznej modyfikacji chityny i jej pochodnych - enzymy chito- oraz chitozanolityczne
Obrazek użytkownika Katarzyna Struszczyk-Świta
dr inż
Katarzyna
Struszczyk-Świta

Stanowisko

naukowo-badawcze

E-mail

katarzyna.struszczyk@p.lodz.pl

Adres

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Instytut Biochemii Technicznej

Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź

Zespoły

User is not a member of any group.Patenty i zgłoszenia patentowe

 1. Patent nr 214332 udzielony na wynalazek pt. „Sposób otrzymywania nierozpuszczalnych preparatów enzymów katalizujących hydrolizę chitozanu”. Urząd Patentowy RP. Patent trwa od 05.05.2008 r.
 2. Patent nr 215087 udzielony na wynalazek pt. „Sposób otrzymywania preparatu immobilizowanej wewnątrzkomórkowej lipazy Mucor racemosus na drodze hodowli na podłożu stałym”. Urząd Patentowy RP. Patent trwa od 26.07.2010 r.
 3. Patent nr 215088 udzielony na wynalazek pt. „Sposób otrzymywania preparatu immobilizowanej wewnątrzkomórkowej lipazy Mucor circinelloides na drodze hodowli na podłożu stałym”. Urząd Patentowy RP. Patent trwa od 26.07.2010 r.
 4. Patent nr 217339 udzielony na wynalazek pt. Sposób otrzymywania nierozpuszczalnych preparatów enzymów katalizujacych hydrolize chitozanu. Urząd Patentowy RP. Patent trwa od 16.08.2011 r.
 5. Patent nr 217332 udzielony na wynalazek pt. Sposób otrzymywania nierozpuszczalnych preparatów enzymów katalizujacych hydrolize chitozanu. Urząd Patentowy RP. Patent trwa od 16.08.2011 r.
 6. Patent nr 217695 udzielony na wynalazek pt. Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy Mucor racemosus. Urząd Patentowy RP. Patent trwa od 11.09.2011 r.
 7. Patent nr 217686 udzielony na wynalazek pt. Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy Mucor circinelloides. Urząd Patentowy RP. Patent trwa od 11.09.2011 r.
 8. Patent nr 217361 udzielony na wynalazek pt. Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy Mucor racemosus. Urząd Patentowy RP. Patent trwa od 03.10.2011 r.
 9. Patent nr 217360 udzielony na wynalazek pt. Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy Mucor circinelloides. Urząd Patentowy RP. Patent trwa od 03.10.2011 r.
 10. Patent nr 217359 udzielony na wynalazek pt. Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy Mucor circinelloides. Urząd Patentowy RP. Patent trwa od 11.10.2011 r.
 11. Patent nr 217358 udzielony na wynalazek pt. Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy Mucor racemosus. Urząd Patentowy RP. Patent trwa od 11.10.2011 r.
 12. Zgłoszenie patentowe P.403180 wniesione do Urzędu Patentowego RP dnia 18.03.2013 r. na wynalazek pt. „Sposób otrzymywania ustrukturyzowanych triacylogliceroli”.
 13. Zgłoszenie patentowe P.403182 wniesione do Urzędu Patentowego RP dnia 18.03.2013 r. na wynalazek pt. „Sposób otrzymywania ustrukturyzowanych triacylogliceroli”.
 14. Zgłoszenie patentowe P-398613 wniesione do Urzędu Patentowego RP dnia 26.03.2012 r. na wynalazek pt. „Sposób wyjaławiania i modyfikacji podłoży hodowlanych stosowanych w hodowli selektantów pleśni Mucor rcemosus”.
 15. Zgłoszenie patentowe P-398612 wniesione do Urzędu Patentowego RP dnia 26.03.2012 r. na wynalazek pt. „Sposób wyjaławiania i modyfikacji podłoży hodowlanych stosowanych w hodowli selektantów pleśni Mucor circinelloides”.

Publikacje po 2000 roku
 1. Michał Kaczmarek, Katarzyna Struszczyk-Świta, Tomasz Florczak, Mirosława Szczęsna-Antczak, Tadeusz Antczak  Isolation, molecular cloning and characterisation of two genes coding chitin deacetylase from Mucor circinelloides IBT-83 Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, vol. XXI (2016) 93-103;
 2. Struszczyk K., Szczęsna-Antczak M., Pomianowska E., Stańczyk Ł., Wojciechowska J., Antczak T. Process of continuous production of oligoaminosaccharides in a column reaktor. Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, vol. XV (2010) 177-188;
 3. Struszczyk K., Szczęsna-Antczak M., Pomianowska E., Walczak M., Antczak T. Isolation and purification of Mucor circinelloides intracellular chitosanolytic enzymes. Carbohydrate Polymers 78 (2009) 16-24; IF=4,33
 4. Struszczyk K., Szczęsna-Antczak M., Walczak M., Pomianowska E., Antczak T. Enzymatic preparations from Mucor moulds and their application in oligoaminosaccharides production. Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, vol. XIV (2009) 89-100.
 5. Niekraszewicz A., Kucharska M., Struszczyk M., Rogaczewska A., Struszczyk K. Investigation into Biological Composite Surgical Meshes. Fibres & Textiles in Eastern Europe, vol. 15, No 6(71) (2008) 117-121;IF=
 6. Struszczyk K., Szczęsna-Antczak Mirosława, Walczak M., Antczak T. Isolation and purification of  intracellular chitosanolytic enzymes of  Mucor circinelloides. Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, vol XIII (2008) 107-116.
 7. Struszczyk K., Szczęsna-Antczak M., Antczak T. In situ immobilized chitosanolytic enzymes from Mucor circinelloides. Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, vol XII (2007) 157-164.;
 8. Struszczyk M.H., Struszczyk K., Medical application of chitin and its derivatives. Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives,  vol XII (2007) 139-147;
 9. Struszczyk K., Szczęsna-Antczak M., Antczak T., Rzyska M., Bielecki S., Struszczyk H., Study on catalytic actinity of Mucor in the proces of chitosan biodegradation. Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, vol XI (2006) 153-158.

Uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Projekt „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” POIG.01.03.01-00-158/09 (Lider projektu Politechnika Wrocławska), 2010-2015
 • Projekt „Zastosowanie biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych przyjaznych środowisku” POIG.01.01.02-10-123/09 (Lider projektu Politechnika Łódzka), 2010-2015
 • Zadanie pt. „Metody wykorzystania naturalnych surowców odpadowych do komponowania ekologicznych środków smarowych” w ramach projektu POIG.01.01.02–14-034/09 (Lider projektu Instytut Technologii Eksploatacji PIB), 2011-2012
 • Zadanie pt. „Opracowanie  metody wytwarzania   i wytworzenie próbek nietoksycznych bioestrów poprzez biotransformację naturalnych triglicerydów” w ramach projektu POIG.01.01.02–14-034/09 (Lider projektu Instytut Technologii Eksploatacji PIB), 2014
 • Grant promotorski nr N50118132/2133 finansowany przez MNiSzW „Degradacja użytkowych form chitozanu do potencjalnych zastosowań w wyrobach medycznych” – wykonawca, 2007-2009

Projekt „Asystent Innowacji II-wykorzystanie potencjału nauki dla wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw z regionu łódzkiego”, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013-2014.

Otrzymane nagrody

• Wyróżnienie w konkursie "Student wynalazca 2014", współautor: Łukasz Stańczyk, Mirosława Szczęsna-Antczak, Tadeusz Antczak, Katarzyna Struszczyk-Świta, Krzysztof Śmigielski, Krzysztof Krosowiak, Stanisław Bielecki, Urząd Patentowy RP, Warszawa

Cykl wynalazków:"Technologia kompleksowego otrzymywania immobilizowanych preparatów z Mucor" P.396515, P.396516, P.396201, P.396514, P.396200, P.396517, P.395967, P.395968, P.398612, P.398613, P.403182, P.403185

• Nagroda na 52. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź 2009

 

 

Przebieg kariery naukowej
 • 2000-2005: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna – magister inż.
 • 2005-2006: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – studia podyplomowe: „Biomateriały – materiały dla medycyny”
 • 2008 -Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej, Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004, Certyfikat nr 9/2008/7434, Gdynia 13.03.2008
 • 2010 - Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Biotechnologia – doktor nauk technicznych z zakresu biotechnologii
Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych
 • Od 2013 roku Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chitynowego
 • Od 2006 roku Członek Polskiego Towarzystwa Chitynowego

 

 

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki