+

WikampFb

 
 

mgr inż. Katarzyna Szulczewska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Tematem mojego doktoratu jest "Molekularna i fizjologiczna charakterystyka drobnoustrojów antarktycznych z kolekcji IBT". W ramach prowadzonych badań prowadzę analizę kariotypów antarktycznych szczepów drożdży, w tym liczbę i długość chromosomów oraz całkowitą wielkość DNA. Ponadto poszukuję enzymów adaptowanych do działania w niskich temperaturach, takich jak amylazy, celulazy, ksylanazy, lipazy, proteazy, beta-galaktozydazy, pektynazy, lakazy i inne, które mogą znajdować zastosowanie w przemyśle. Wykorzystanie białek psychrofilnych w procesach technologicznych niesie bowiem wiele korzyści m.in. mniejsze zużycie energii, mniejsze ryzyko zakażenia mikroflorą mezofilną, poprawa jakości powstających produktów, mniej produktów ubocznych, łatwa inaktywacja po zakończeniu procesu.

Obrazek użytkownika Katarzyna Szulczewska
mgr inż.
Katarzyna
Szulczewska

E-mail

katarzyna.szulczewska@dokt.p.lodz.pl

Konsultacje dla studentów

godziny konsultacji:

środa, 10-12Przebieg kariery naukowej

2008-2012 Studia I-stopnia (inżynierskie) - kierunek biotechnologia, specjalność biotechnologia molekularna i biochemia techniczna, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

2012-2013 Studia II-stopnia (magisterskie) - kierunek biotechnologia, specjalność biotechnologia molekularna i biochemia techniczna, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

2013- obecnie Studia III-stopnia (doktoranckie) - kierunek biotechnologia i nauki o żywności, Instytu Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Hobby

turystyka górska, literatura kryminalna i fantastyka,

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki