+

WikampFb

 
 

mgr inż. Klaudia Jadczak

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Właściwości i zastosowanie w biotechnologii aminotransferazy aminokwasów aromatycznych antarktycznych bakterii Psychrobacter sp. B6. Zastosowanie w procesach technologicznych enzymów zaadaptowanych do niskich temperatur/ enzymatyczna synteza chiralnych bloków budulcowych do syntezy farmaceutyków.

Obrazek użytkownika Klaudia Jadczak
mgr inż.
Klaudia
Jadczak

Stanowisko

doktorantka w Instytucie Biochemii Technicznej


Otrzymane nagrody

Najlepszy poster - I Konferencja Naukowa Enzymos "Enzymy w nauce i przemyśle"; 14-15/11/2015, Lublin - poster: Enzymatyczny potencjał aromatycznej aminotransferazy z Psychrobacter sp. B6

Staże naukowe

-  zagraniczne praktyki w Austrian Centre of Industrial Biotechnology (ACIB GmbH), 01/07/2014 – 30/09/2014

Zakres obowiązków: prowadzenie badań w ramach części pracy doktorskiej ‘Identication of novel plant enzymes’; główne zadania: klonowanie genów do wektorów ekspresyjnych, transformacja komórek, hodowla mutantów i ekspresja rekombinowanego białka w komórkach E.coli i P.pastoris, ocena poziomu ekspresji białka - SDS-PAGE, analiza aktywności enzymatycznej uzyskanego białka; zdobyte umiejętności praktyczne: izolacja plazmidowego DNA, PCR, elektroforeza żelowa, oczyszczanie produktów PCR, klonowanie wg Gibson cloning, transformacja przez elektroporację i metodą szoku cieplnego, przygotowanie komórek kompetentnych E.coli i P.pastoris, hodowla mikroorganizmów na różnych stopniach propagacji, indukcja produkcji białka pod kontrolą promotora polimerazy bakteriofaga T7 (przez IPTG) oraz AOX-1 w przypadku P.pastoris, sonikacja komórek bakteryjnych oraz dysrupcja, elektroforeza białkowa, spektrofotometryczny pomiar aktywności enzymatycznej, przygotowywanie podłóż hodowlanych i odczynników

- praktyki w Laboratorium Cytometrii Przepływowej (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Hematologii Doświadczalnej), 01/08 – 30/08/2013

Zakres obowiązków: pomoc w wykonaniu badań w zakresach analizy: immunofenotypowania, cyklu komórkowego, oznaczania poziomu cytokin, żywotności komórek oraz oceny liczebności populacji i subpopulacji komórkowych

- praktyki w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG
i GUMed, 01/07 – 31/07/2013       

Zakres obowiązków: udział w badaniach dotyczących bakteryjnych chorób ziemniaka: czarnej nóżki i mokrej zgnilizny

- wolontariat w Laboratorium Biotechnologii Molekularnej IBT, BiNoŻ, PŁ, 17/03-25/06.2014

Zakres obowiązków: hodowla bakterii szczepu Gluconacetobacter xylinus E25 i jego mutantów, identyfikacja potencjalnych mutantów poprzez reakcję amplifikacji i analizę elektroforetyczną, weryfikacja ekspresji zrekombinowanych białek w transformantach poprzez analizę SDS-PAGE oraz Western blot

Przebieg kariery naukowej

Wykształcenie:

2015 – obecnie    studia III stopnia, doktoranckie,  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierunek: Biotechnologia
                           specjalizacja: Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna

2014 – 2015       studia II stopnia, magisterskie,  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierunek: Biotechnologia
                           specjalizacja: Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna

2010 - 2014      studia I stopnia, inżynierskie, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierunek: Biotechnologia
                          specjalizacja: Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna

Udział w konferencjach naukowych:

I Studencka Konferencja Biologii Medycznej „Biofuzje”; 24- 26/05/2013, Warszawa

Ogólnopolska Konferencja „GMO – szanse czy zagrożenia?”; 22- 24/11/2013, Warszawa – poster: Złoty ryż-ziarno niezgody

II Studencka Konferencja Biologii Medycznej „Biofuzje”; 23- 25/05/2014, Warszawa – poster: Udział substancji proangiogennych oraz biomateriałów w procesie gojenia się ran

16th European Congress on Biotechnology 13-16/07/2014 Edinburgh, Scotland – poster: Role of clpP and tpi genes in bionanocellulose biosynthesis by Gluconacetobacter xylinus

8th Conference on Recominant Protein Production 22-24/04/2015, Palma de Mallorca – poster: An in silico approach to structural and phylogenetic analysis of Fusarium oxysporum laccases

IV Konferencja Biologii Molekularnej – poster: Molekularna charakterystyka lakaz z Fusarium oxysporum

I Konferencja Naukowa Enzymos "Enzymy w nauce i przemyśle"; 14-15/11/2015, Lublin - poster: Enzymatyczny potencjał aromatycznej aminotransferazy z Psychrobacter sp. B6

Hobby

Karawaning i przyczepy Niewiadów

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki