+

WikampFb

 
 

dr Łucja Tarabasz-Szymańska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

w czasie pracy na Uniwersytecie Łódzkim: genetyka drobnoustrojów: badanie oddziaływania bakteriofagów ze szczepami Proteus, badania plazmidów lekooporności patogennych szczepów Esherichia coli

w Instytucie Biochemii Technicznej PŁ:
1988-2000 Biosynteza pululanu
od 2000 bez tematyki badawczej: Ekologia, Ochrona środowiska naturalnego, Biologia środowiska

Obrazek użytkownika Lucja Tarabasz-Szymanska
dr
Łucja
Tarabasz-Szymańska

Stanowisko

Starszy wykładowca

E-mail

tarabasz@cbmm.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej,
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

poniedziałek, 9:00-10:00, 12:00-13:00Działalność dydaktyczna

Wykłady: Biologia środowiska, Żywność transgeniczna GMO, Żywność zmodyfikowana genetycznie, Ekologia, Problemy ochrony środowiska, Ekologiczne aspekty biotechnologii

Ćwiczenia laboratoryjne: Biologia środowiska, Biochemia, Biotechnologia, Innowacje w Biotechnologii

Patenty i zgłoszenia patentowe

1. Galas Edward, Tarabasz-Szymańska Łucja, Adamowicz Elżbieta, „Sposób wytwarzania pululanazy”, Patent. Polska, nr 164 351. Int. Cl./sup 2/ C12N 9/44, Politechnika Łódzka, Polska, Opubl. 94.07.29
2. Galas Edward, Tarabasz-Szymańska Łucja, Garaszczuk-Banasiak Marzena, „Sposób wytwarzania pululanu”, Patent. Polska, nr 164 352. Int. Cl./sup 5/ C12P 19/10, Politechnika Łódzka, Polska, Opubl. 94.07.29

Publikacje po 2000 roku

Brak

Przebieg kariery naukowej

1975: Tytułu magistra biolgii uzyskany na Uniwersytecie Łódzkim
1976-1988: Praca w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego na stanowiskach, asystenta, starszego asystenta i adiunkta.
1984: Stopień naukowy doktora biologii (praca doktorska pt. ”Charakterystyka czynników lekooporności enteropatogennych szczepów Escherichia coli wyizolowanych z przypadków biegunek dziecięcych”, promotor: prof. Tadeusz Lachowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego) .

Od 1988: Praca w Instytucie Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej na stanowisku adiunkta, a następnie starszego wykładowcy

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

bacaif

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki