+

WikampFb

 
 

dr inż. Małgorzata Zakłos-Szyda

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Badanie aktywności biologicznej fitozwiązków (ekstraktów polifenoli oraz triterpenoidów), w szczególności w zakresie ich działania przeciwcukrzycowego.

Realizacja projektów badawczych:

1. Poszukiwania ekstraktów polifenoli aktywujących kinazę AMPK - enzym regulujący metabolizm węglowodanów i odpowiedzialny za efekt hipoglikemiczny (3407/B/P01/2011/40)

2. Identyfikacja fitozwiązków aktywujących receptory jądrowe PPAR - białka regulujące metabolizm glukozy (target w terapii cukrzycy typu 2) (UMO-2011/01/B/NZ9/04699)

3. Innowacyjne produkty mleczne w profilaktyce i łagodzeniu skutków cukrzycy typu II MLEKPLUS (PBS1/B8/7/2013)

  

Obrazek użytkownika Malgorzata Zaklos-Szyda
dr inż.
Małgorzata
Zakłos-Szyda

Stanowisko

adiunkt

E-mail

malgorzata.zaklos-szyda@p.lodz.pl

Adres

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Instytut Biochemii Technicznej

ul. Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

pok. 440

Konsultacje dla studentów

wtorek, godz. 11-13Działalność dydaktyczna

Wykłady:

Hodowle tkankowe - dla studentów Biotechnologii (studia I stopnia, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)

Podstawy analizy immunochemicznej - studia II stopnia, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Linie komórkowe - dla studentów Towaroznawstwa (studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa)

Genetyka - dla studentów Biotechnologii (studia I stopnia, zaoczne, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)

 

Prowadzenie prac dyplomowych.

 

 

 

Publikacje po 2000 roku

Zakłos-Szyda M., Majewska I., Koziołkiewicz M. Polyphenolic extracts from selected edible plants protect pancreatic bTC3 and hepatic HepG2 cells viablility and function against oxidative stress in diabetes. Journal of Diabetes and Metabolism, 2015, 6:10; doi: 10,4172/2155-6156.C1,032 

Zakłos-Szyda M., Majewska I., Redzynia M., Koziołkiewicz M.: Antidiabetic Effect of Polyphenolic Extracts from Selected Edible Plants as α-Amylase, α-Glucosidase and PTP1B Inhibitors, and β Pancreatic Cells Cytoprotective Agents – a Comparative Study; Current Topics in Medicinal Chemistry, Vol. 15, No. 23, 2015; DOI: 10.2174/1568026615666150619143051

Zakłos-Szyda M.: Phytosterols in type 2 diabetes and obesity – Molecular mechanisms of action; Plant Lipids Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health; 2015: 01-219 ISBN: 978-81-308-0557-3  

Bonikowski R., Zakłos-Szyda M. et all.: Selected compounds with structure related to acyclic sesquiterpenoids and their antibacterial and cytotoxic activity; Molecules 2015, 20, 11272-11296; doi:10.3390/molecules200611272

Zakłos-Szyda M, Koziołkiewicz M., Fitozwiązki jako regulatory metabolizmu węglowodanów; Materiały konferencyjne; 57 Zjazd PTChem, Częstochowa 2014

Bonikowski R., Zakłos-Szyda M. et all  Hydroindene-derived chiral synthons from carotol and their cytotoxicity; Tetrahedron: Asymmetry, Volume 23, Issue 14; 1038-1045, 2012

Przebieg kariery naukowej

Uzyskanie stopnia doktora w zakresie biotechnologii technicznej - 2010.

Od 2013 - adiunkt w Instytucie Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Hobby

Motocykle:)

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki