+

WikampFb

 
 

mgr inż. Marcin Szustak

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Mechanizmy aktywacji receptorów błonowych z grupy P2Y.
 • Wpływ nukleotydów oraz ich analogów na szybkość migracji komórek nowotworowych.
 • Hodowla ludzkich chondrocytów na powierzchni błon z bakteryjnej bionanocelulozy, analiza morfologii oraz poziomu ekspresji wybranych genów.
 • Tworzenie przestrzennych hodowli komórek ssaczych
Obrazek użytkownika Marcin Szustak
mgr inż.
Marcin
Szustak

Stanowisko

Doktorant

E-mail

marcin.szustak@dokt.p.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej

ul.Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

wtorek, 12:00 - 14:00, pokój nr 442A/BDziałalność dydaktyczna
 • Inżynieria genetyczzna - laboratorium
 • Biochemia - laboratorium
 • Technologia enzymów - laboratorium

 

Publikacje po 2000 roku

Węgłowska E, Szustak M, Gendaszewska-Darmach E. Proangiogenic Properties of Nucleoside 5'-O-phosphorothioate Analogues Under Hyperglycaemic Conditions. Curr Top Med Chem. 15 (23), 2464-74 (2015)

Przebieg kariery naukowej

2013 - obecnie - Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywości, studia stacjonarne 3-stopnia 4 letnie
Kierunek: Biotechnologia

2011 - 2015 - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynieri Procesowej i Ochrony Środowiska, studia stacjonarne 1-stopnia 3,5 roczne
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

2012 - 2013 - Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywości, studia stacjonarne 2-stopnia 1,5 roczne
Kierunek: Biotechnologia
Specjalność: Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna

2008 - 2012- Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywości, studia stacjonarne 1-stopnia 3,5 roczne
Kierunek: Biotechnologia
Specjalność: Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna

 

 

 

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych
 • Członek Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii
Hobby
 • siatkówka
 • gra na harmonijce
 • astronautyka
 • literatura fantasy i sci-fi
 • zielarstwo i ziołolecznictwo

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki