+

WikampFb

 
 

dr n. med. z zakresu biologii medycznej Marek Kołodziejczyk

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

   Prowadzę badania nad zastosowaniem do celów medycznych, biotechnologicznego produktu, jakim jest celuloza bakteryjna wytwarzana przez bakterie Glukonacetobacter xylinus E25. Badania dotyczą zastosowań celulozy bakteryjnej w medycynie zewnętrznej i wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tego produktu w chirurgii naprawczo-odtwórczej.

Obrazek użytkownika Marek Kolodziejczyk
dr n. med. z zakresu biologii medycznej
Marek
Kołodziejczyk

Stanowisko

adiunkt

E-mail

marek.kolodziejczyk@p.lodz.pl

Adres

 Adres zamieszkania:  92 511 Łódź,ul.Piotra Czajkowskiego 10 m5

 Adres pracy:                90-924 Łódź  ul. Stefanowskiego 4/10             

Konsultacje dla studentów

<p>Środa 9.00- 11.00</p>Patenty i zgłoszenia patentowe
 1. Bielecki S., Krystynowicz A., Kołodziejczyk M., Bigda J., Śmietański M., Jankau J.,:„ Biomateriał z mikrobiologicznej celulozy do użytku wewnętrznego , sposób wytwarzania biomateriału oraz zastosowanie biomateriału z mikrobiologicznej celulozy w chirurgii tkanek miękkich.”; Zgłoszenie patentowe nr P- 3813388

 

 

 1. Bielecki S., Kołodziejczyk M., Kowalska K., Krystynowicz A., Pankiewicz T.:”Sposób wytwarzania biomateriału o właściwościach chrząstki, przeznaczonego na implanty dla chirurgii rekonstrukcyjno-odtwórczej”. Zgłoszenie patentowe Nr P-390650 z dnia 08.03.2010 r.

 

 1. Kołodziejczyk M., Kozicki M., Pajewski L.A., Rosiak J.M.,: „Sposób wytwarzania alginianowych sfer komorowych oraz sposób enkapsulacji żywych komórek lub immobilizacji substancji aktywnych biologicznie w tych sferach.”; Patent nr 209482 udzielony 15.04.2011r przez UP RP

 

 1. Ambroziak W., Kręgiel D., Dziedziczak K., Rosiak J.M., Kołodziejczyk M.: „Sposób unieruchamiania komórek drożdży” Patent nr. 210458 udzielony10.08.2011r przez UP RP

 

 1. Bielecki S., Kołodziejczyk M., Kowalska K., Krystynowicz A., Pankiewicz T.:”A method of production of a cartilage –like biomateriał designed for reconstructive in surgery” Europen Patent Application: EP 2 371 401 A2, date of  publication:5.10.2011, date of fefiling:8.03.2011. Application number:11001896.7

 

 1. Kozicki M.,Kołodziejczyk M., , Pajewski L.A., Rosiak J.M.,: „Sposób wytwarzania otoczek alginianiwych na alginianowych sferach komorowych oraz sposób zabezpieczania żywych komórek enkapsulowanych w tych sferach lub regulowania uwalniania substancji aktywnych biologicznie immobilizowanych/enkapsulowanych w tych sferach.”;Patent PL 217937 B 1

 

 1. Rybicki E., Kołodziejczyk M., Bacciarelli A., Kozicki M., Matyjas-Zgonek E.: „Sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykańczania tekstyliów przy użyciu nanoczastek srebra”: Patent nr.

 

 1. Kołodziejczyk M., Ludwicka K., Pankiewicz T., Bielecki S.,” Sposób wytwarzania trwałego kompozytu bionanocelulozy bakteryjnej z perforowanym materiałem polimerowym lub metalowym, przeznaczonego do rekonstrukcji tkanek.”PAT. 220652 (2015)

 

 1. Kołodziejczyk M., Ludwicka K., Pankiewicz T., Bielecki S.,” A method of developing a stabile composite of bacterial nanocellulose with perfored metal or polymericmaterial, designed for tissues reconstruction.” Zgłoszenie patentowe EP 2 371 401 A2
Publikacje po 2000 roku
 1. Lewandowicz M., Pękala A., Kołodziejczyk M." Technika immunoizolacyjna- nowe rozwiązania terapeutyczne", Kwartalnik Ortopedyczny, nr 3(2000), 130-140
 2. Pomorski L., Bartos M.,Amsolik M., Ciepłucha J., Jóźwik K., Narębski J., Pisarek H., Kołodziejczyk M., Kuzdak K." Thyroid Crioterapy in on Experimental Rat Model- Topography iof temperature during Teraphy and Functional Results", Criobiology, 41(200) , 15-21
 3. Kołodziejczyk M., Kuzdak K., Kozicki M., Continenza M.A., Pajewski L.A., Fiedor P., Rosiak J.M., "Nowy typ makrokapsułki alginianowej do opłaszczania komórek, testowanej w warunkach hodowli in vitro." Acta Clinica at Morphologica, rok 4, tom 4,(suplement 1/2001) s.90
 4. Fiedor P., Kołodziejczyk M., Fesołowicz S., Sabat M."Przeszczepianie izolowanych wysp trzustkowych". Transplantologia Kliniczna, PZWL Warszawa, rozdz.22(2004), 394-409.
 5. Śmietański M., Bigda J., Iwan K., Kołodziejczyk M., Krajewski J., Śmietańska I.A., Gumela P., Bury K., Bielecki S., Śledziński Z. „Assesment of usefulness by different tacks In laparoscopic central hernia ripair”. Surgical Endoskopy ( 2007),21, 925- 928.

 

 1. Kołodziejczyk M., Krystynowicz A., Kawecki M., Bielecki S.” Medyczne zastosowanie celulozy mikrobiologicznej”, Wojskowa Farmacja i Medycyna, vol.1, no.2.,2008,65-70

 

 1. Matyjas –Zgondek E., Bacciarelli A., Rybicki E., Szynkowska M.I., Kołodziejczyk M.„ Antibacterial properties of Silver- Finished Textiles.”Fibers and Textiles 5(70)   2008

 

 1. Bacciarelli A., Kołodziejczyk M., Rybicki E.; „Wpływ nanocząstek srebra na funkcjonowanie organizmu człowieka”, Barwniki , Środki pomocnicze, rocznik LI I, nr 4,2008,str 99-114

 

 

 1. Kołodziejczyk M., Krystynowicz A., Kalinowska H., PankiewiczT., Kawecki M., Bielecki S. „Leczenie ran oparzeniowych z zastosowaniem wilgotnego opatrunku z celulozy bakteryjnej”,Wojskowa Farmacja i Medycyna,  vol.II, no 4, 2009,14-18

 

 1. Kołodziejczyk M., Krystynowicz A., Kalinowska H., Pankiewicz T., Pasieka Z, Grobelski B.,Kowalska K., Ławniczak P., Bielecki S. „Zastosowanie celulozy mikrobiologicznej w chirurgii rekonstrukcyjno-odtwórczej.”,Wojskowa Farmacja i Medycyna,  vol.III, no 1, 2010,62-65

 

 1. Zielińska A.,Kołodziejczyk M., Bielecki S. „Zastosowanie bakteryjnej celulozy do otrzymywania implantówj”,Wojskowa Farmacja i Medycyna,  vol.III, no 2, 2010,68-72

 

 

 1. Kołodziejczyk M., Kozicki M., Rosiak J.M, Bielecki S.’Attempts to the construction and application of hybrid organs”,Military Pharmacy and Medicine,Vol.4, No 4,2011,13-20.

 

 1. Bielecki S, Kalinowska H, Krystynowicz A, Kubiak K, KołodziejczykM, De Groeve M. Wound dressings and cosmeticmaterials from bacterial nanocellulose. In: Bacterial nanocellulose:a sophisticated multifunctional material. Perspectivesin nanotechnology. Gama M, Gatenholm P, Klemm D(eds.). Boca Raton, Florida: CRC Press 2012; 157-74.

 

 1. Kozicki M; Sąsiadek E; Kołodziejczyk M; Komosa J; Adamus A; Maniukiewicz W;Pawelczyk A; Szynkowska M; Rogowski J; Rybicki E.;”Facile and durable antymicrobial finishing of cotton textiles using a silver salt and UV light”. Carbohydrate Polymers 91(2013),115-127
 2. Kowalska-Ludwicka K, Cala J, Grobelski B, Sygut D, Jesionek-Kupnicka D, Kolodziejczyk M, Bielecki S, Pasieka Z." Modified      bacterial cellulosetubes for regeneration of damaged peripheral nerves". Archives of MedicalScience (2013);9,3:527-537
 3.  Kozicki M., Kołodziejczyk M., Szynkowska M., Pawlaczyk A., Leśniewska E., Matusiak A., Adamus A., Karolczak A.” Hydrogels made from chitosan and silver nitrate”, Carbohydrate Polymers,140 (2016) 74–87

 

   

    

    

    

    

   Otrzymane nagrody
   1. Złoty medal z wyróżnieniem oraz nagroda specjalna w dziedzinie „Medycyna i Zdrowie” na 26 Wystawie Wynalazków BRUSSELS- EUREKA CONTEST Bielecki S., Kołodziejczyk M., Pankiewicz T,  Bigda J., Krystynowicz A., Śmietański M., Jankau J.: “Biomaterial made of microbial cellulose for internal use.”, 22-25.11.2007r.

    

   1. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze- Warszawa 2008 r

    

   1. Dyplom dla IBT oraz AM w Gdańsku za projekt pod nazwą  „Biomateriał z celulozy mikrobiologicznej do użytku wewnętrznego.” XV Giełda Polskich Wynalazków wyróżnionych na światowych Wystawach w 2007r.

    

   1. Złoty Medal  na 19 –ej  Międzynarodowej Wystawie Inwencji, Innowacjii technologii – ITEX 2008, Kuala Lumpur,  Malezja, 9-11 Maja,  2008 za projekt  „Biomateriał z mikrobiologicznej celulozy do użytku wewnętrznego”.

    

   1. Nagroda specjalna President Korea invention Academy, Hong, Soung-Mo na 18-ej Międzynarodowej Wystawie Inwencji, Wzornictwa Przemysłowego i Technologii – ITEX 2008, Kuala Lumpur , Malezja, 9-11 Maja 2008

    

    

   1. Złoty Medal na IWIS 3-4 czerwca 2008

    

    

   1. Dyplom dla IBT oraz AM w Gdańsku za projekt pod nazwą  „Biomateriał z celulozy mikrobiologicznej do użytku wewnętrznego.” XVI Giełda Polskich Wynalazków wyróżnionych na światowych Wystawach w 2008r.

    

   1. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze- Warszawa 2009 r
   Staże naukowe

   Uniwersytet L’Aquila ( Włochy) 2004 (1 m-ce)
   Uniwersytet L’Aquila ( Włochy) 2002 (1 m-c)
   Uniwersytet L’Aquila ( Włochy) 2001(1m-ce)
   Szpital Uniwersytecki w Giessen (Niemcy) 2001(3 dni)
   Uniwersytet L’Aquila ( Włochy) 2000 (1 m-c)
   Uniwersytet L’Aquila ( Włochy) 1999 (1 m-c)

   Przebieg kariery naukowej

   Adiunkt w Instytucie Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej

   od   2004

   St. specjalista w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych w Warszawie

   2003- 04

   St. specjalista w Instytucie Leków w Warszawie

   2001-  03

   St. asystent w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi

   1998-  01

   Asystent w Szpitalu Klinicznym nr 3 Akademii Medycznej w Łodzi

    

   1986-  98

   Asystent w Szpitalu Klinicznym nr 1 Akademii Medycznej w Łodzi

   1978-  86

   Asystent w Akademii Medycznej w Łodzi

   1977-  78

   Młodszy asystent w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego

   1973-  77

   Hobby

   Fotografia przyrodnicza

   Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

   Polecamy

   bacaif

   sk

    

   sk

    

   bacaif

    

   sk

    

   Jednostki