+

WikampFb

 
 

dr inż. Marek Ludwicki

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Badanie fizykochemicznych właściwości surowców i półproduktów przemysłu spożywczego, zwłaszcza cukrowniczego. Automatyzacja procesów technologicznych. Opracowywanie i wdrażanie niekonwencjonalnych metod oraz urządzeń do pomiaru parametrów procesów technologicznych.

Obrazek użytkownika Marek Ludwicki
dr inż.
Marek
Ludwicki

Stanowisko

pracownik naukowo-dydaktyczny

E-mail

marek.ludwicki@p.lodz.pl

Adres

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności, Zespół Pomiarów i Automatyki.

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10, Budynek A4, pok. 134.

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

Laboratorium „Pomiary i automatyka” (od 1974 roku) oraz wykłady „Pomiary i automatyka” (od 1978 roku) dla wszystkich studentów studiów magisterskich, inżynierskich, zaocznych i podyplomowych Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii, a następnie Wydziału Biotechnologii
i Nauk o Żywności na kierunkach Technologii Spożywczej, Biotechnologii oraz Ochrony Środowiska.

Patenty i zgłoszenia patentowe
 1. Zagrodzki S., Zaorska H., Zagrodzki S.M. jr, Ludwicki M.:
  Urządzenie do kontroli skroplin powstałych z odparowania roztworów.
  Patent P-82421 z 31.08.1978

 

 1. Dobrzycki J., Ludwicki M.:
  Urządzenie do ciągłego oznaczania zawartości cukrów redukujących w produktach cukrowniczych.
  Patent P-100471 z 31.07.1981

 

 1. Dobrzycki J., Ludwicki M.:
  Konduktometr cukrowniczy.
  Patent P-130862 z 30.09.1986

 

 1. Ludwicki M., Wawro S.:
  Urządzenie do wyznaczania współczynnika oporu filtracji.
  Patent P-130157 z 31.01.1987

 

 1. Dobrzycki J., Ludwicki M., Wawro S.:
  Urządzenie do automatycznego dzielenia odcieku z wirówki cukrowniczej.
  Patent P-148835 z 31.03.1990

 

 1. Ludwicki M., Wawro S., Wajs J.:
  Układ do pomiaru zawartości związków wapnia w roztworach.
  Patent P-150989 z 31.10.1990

 

 1. Dobrzycki J., Ludwicki M., Wawro S. i in.:
  Czujnik do pomiaru potencjału redoks.
  Patent P-151334 z 28.06.1991

 

 1. Ludwicki M., Wawro S.:
  Urządzenie do wykrywania zanieczyszczeń chemicznych w skroplinach z wyparki.
  Patent P-152321 z 30.04.1991

 

 1. Niedzielski Z., Krala L., Ludwicki M.:
  Sposób i urządzenie do przedłużania trwałości mięsa drobiowego.
  Patent P-159482 z 31.12.1992

 

 1. Chruściel S., Kozak J., Ludwicki M., Wawro S.:
  Zespół kontroli zanieczyszczeń kondensatu pary z urządzeń technologicznych.
  Wzór użytkowy PL 56951 Y1 z 31.03.1999. Właściciel: POLBRIX Lublin

 

 1. Iciek J.,Ludwicki M.,Tokarski P.: Czujnik do pomiaru potencjału redoks. Zgłoszenie patentowe nr P. 405974. z dnia 08.11.2013 r.
Publikacje po 2000 roku

 29.  Ludwicki M.: Rozwój pomiarów i automatyki w przemyśle cukrowniczym. BMP Nowe Cukrownictwo 2000,  nr 5 (145),  s. 6-9

30.  Ludwicki M.: Elektrochemiczne czujniki pomiarowe w cukrownictwie. BMP Nowe Cukrownictwo 2000, nr  23 (163) s. 12-15

31.  Ludwicki M. Pomiary stężenia suchej substancji. BMP Nowe Cukrownictwo 2001, nr  8 (172) s. 4-7

  32.  Ludwicki M.: Tendencje w rozwoju pomiarów i automatyki w cukrownictwie. IX Wiosenne spotkanie Cukrowników, Lublin, marzec 2001 (pełny tekst w katalogu konferencji, str. 41-44)

       33.  Ludwicki M., Wawro S.: Wybrane aspekty nawapniania soku buraczanego. XXXII Sesja Naukowa KTiChŻ  PAN „Technologia żywności a oczekiwania konsumentów”, Warszawa, wrzesień 2001
              (Płyta CD-ROM ISBN 83-915774-0-6)

  34.  Ludwicki M.: Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień. BMP Nowe Cukrownictwo 2001, nr  3 (172),s. 23-25

  35.  Ludwicki M.: Parametry ważniejszych czujników i przetworników pomiarowych.   Kalendarz Cukrowniczy 2002, Agencja ”Agrotech”, Racibórz, 2002, str. 16-27

36.  Ludwicki M.: Pomiary masy i strumienia masy. X Wiosenne Spotkanie Cukrowników, Ciechocinek, marzec 2002 (pełny tekst w katalogu konferencji, str. 31-32)

37.  Ludwicki M.: Sterowanie procesami w przemyśle spożywczym. Wyd. Polskiego Towarzystwa  Technologów Żywności Oddział Łódzki, Łódź, 2002.
       (podręcznik,  format B5, 359 stron, 221 rysunków, 34 tabele)

       38.  Ludwicki M.: Napędy elektryczne w cukrownictwie. BMP Nowe Cukrownictwo 2/2002, s. 14-17

       39.  Ludwicki M.: Integracja systemów automatyki.BMP Nowe Cukrownictwo 2/2003, nr 229, s. 13-17

       40.  Ludwicki M.: Pomiary poziomu cieczy i substancji sypkich. BMP Nowe Cukrownictwo 2/2003, s. 20-23

       41.  Ludwicki M.: Nefelometryczne określanie zmętnienia soków w cukrowni. Gaz. Cukr. 10/2003, 111, s. 303-305

       42.  Ludwicki M.: Pomiary i sterowanie procesami technologicznymi w cukrownictwie. Gaz. Cukr. 11/2003, 111, s. 334-340

       43.  Ludwicki M.: Ważenie w automatyzacji produkcji. BMP Nowe   Cukrownictwo 4/2003, nr 244, s. 21-23

       44.  Ludwicki M.: Fizykochemiczne metody kontrolowania procesu oczyszczania soków. BMP Nowe Cukrownictwo 1/2004, nr 248. s. 25-27

       45.  Ludwicki M. : Pomiary współczynnika przesycenia w procesie krystalizacji sacharozy.  Gaz. Cukr. 7/2004, 112, s. 14-19

       46.  Ludwicki M.: Pomiary przesycenia roztworów sacharozy. BMP Nowe Cukrownictwo 2/2004, nr 258, s. 24-25

       47.  Ludwicki M.: Przepływowy pomiar zmętnienia roztworów w cukrowni. BMP Nowe Cukrownictwo 1/2005, nr 272, s. 27-29

       48.  Ludwicki M.: Pomiary wilgotności: BMP Nowe Cukrownictwo 2/2005, nr 283, s. 44-47

 49.  Ludwicki M.:  Pomiary  i  automatyzacja  procesów w przemyśle spożywczym. Skrypt dla szkół wyższych (wyd. 1989, PŁ, stron 357 poprawiony),
        Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej, 2005

 50.  Ludwicki M.:  Laboratorium pomiarów i automatyki w przemyśle  spożywczym. Skrypt dla szkół wyższych (wyd. 1986, PŁ, stron 151 poprawiony),
        Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej 2005

51.  Ludwicki M.: Konduktometryczne określanie gęstości mleka wapiennego. Gaz. Cukr. 8/2006, 114, s. 251-254

52.  Grabka J., Ludwicki M., Brzeziński S.: Konduktometricke stanoveni optimalni alkality druhe saturace. Listy Cukrovarn. 2006, 122, Nr 5-6, s. 181-183

53.  Jezierski A., Ludwicki M., Iciek J.: Konduktywność roztworów cukrowo-wapniowych – modelowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Gaz. Cukr. 05/2006, 114, s. 161-165

54.  Ludwicki M.: Pomiary stężenia suchej substancji. BMP Agroprzemysł, nr 314 specjalny, lato 2006, s. 40-43

55.  Ludwicki M.: Pomiary poziomu cieczy. BMP Chemia Przemysłowa, 3/2006, nr 316, s. 19-22

56.  Ludwicki M.: Dobór nastaw regulatora PID. BMP Nowe Cukrownictwo 2/2006, nr 317, s. 35-37

57.  Ludwicki M.: Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień. BMP Chemia Przemysłowa 4/2006, nr 320, s. 59-62

58.  Ludwicki M.: Pomiary temperatury. BMP Chemia Przemysłowa 5/2006, nr 325, s. 48-52

59.  Ludwicki M.: Pomiary siły, masy i strumienia masy. BMP Chemia Przemysłowa 6/2006, nr 330, s. 58-60

60.  Ludwicki M.: Elektrochemiczne czujniki pomiarowe. BMP Chemia Przemysłowa, 1/2007, nr 336, s. 21-23

61.  Ludwicki M.: Pomiary przepływu płynów. BMP Chemia Przemysłowa, 2/2007, nr 342. s. 34-38

62.  Ludwicki M., Brzeziński S.: Použiti konduktometrie při mĕreni koncentrace vápenného mlĕka. Listy Cukrovarnické a Řeparske 2007 (5/6), 123,  s. 188-191

63.  Ludwicki M.: Pomiary poziomu i przepływu cieczy. BMP Agroprzemysł, 4/2007, nr 351, s. 39-43

64.  Ludwicki M.: Pomiary parametrów procesu oczyszczania soków: BMP Nowe Cukrownictwo, 2/2007, nr 353, s. 41-43

65.  Ludwicki M.: Pomiary stężenia substancji. BMP Chemia Przemysłowa,  3/2007, nr 350, s. 54-58

66.  Ludwicki M.:Automatyzacja pomiarów stężenia soli wapniowych. Gaz. Cukr. 9/2007, 115, s. 282-288

67.  Ludwicki M.: Pomiary przesunięcia liniowego. BMP Chemia Przemysłowa, 4/2007, nr 356, s. 46-50

68.  Ludwicki M.: Układy sterowania i regulacji automatycznej. BMP Chemia Przemysłowa, 5/2007, nr 356, s. 36-39

69.  Ludwicki M.: Termochemiczny pomiar alkaliczności roztworów. Gaz. Cukr. 11/2007, 115, s. 354-356

70.  Ludwicki M.: Regulatory analogowe. BMP Chemia Przemysłowa, 6/2007, nr 368, s. 74-78

71.  Ludwicki M.: Systemy i sygnały pomiarowe. Gaz. Cukr. 1/2008, 116, s. 33-37

72.  Ludwicki M.: Pomiary przesunięcia liniowego. Gaz. Cukr. 2/2008, 116, s. 51-56

73.  Ludwicki M.: Pomiary poziomu cieczy. Gaz. Cukr. 3/2008, 116, s. 103-107

74.  Ludwicki M.: Regulatory dyskretne. BMP Chemia Przemysłowa, 1/2008, nr 371, s. 54-57

75.  Ludwicki M.: Optymalizacja działania regulatora PID. BMP Chemia Przemysłowa, 2/2008, nr 377, s. 52-54

76.  Ludwicki M.: Pomiary siły, masy i strumienia masy. Gaz. Cukr. 4/2008, 116, s. 144-148

77.  Brzeziński S., Ludwicki M.: Stanoveni Koncentrace cukru infračervenou spektroskopii. Listy Cukrovarnické a Řeparske 2008 (3), 124, s. 93-95

77.  Iciek J., Ludwicki M., Wawro S.: Mikrobiálni kontaminance při extrakci cukru. Listy Cukrovarnické a Řeparske 2008 (5/6),  124, s. 176-178

 1. Ludwicki M.: Pomiary ciśnienia i róznicy ciśnień. Gaz. Cukr. 5/2008, 116, s. 160-164
 1. Ludwicki M.: Urządzenia wykonawcze. BMP Chemia Przemysłowa, 3/2008, nr 382, s. 70-75
 1. Ludwicki M.: Pomiary przepływu płynów. Gaz. Cukr. 6/2008, 116, s. 186-190
 1. Ludwicki M.: Pomiary temperatury. Gaz.Cukr. 7/2008, 116, s. 222-227
 1. Ludwicki M.: Wskaźniki jakości regulacji automatycznej. BMP Chemia Przemysłowa, 4/2008, nr 389, s. 69-70
 1. Ludwicki M.: Regulatory dyskretne cz.1 : BMP Nowe Cukrownictwo, 1-2/2008, nr 370, s. 49-51
 1. Ludwicki M.: Regulatory dyskretne cz.2 : BMP Nowe Cukrownictwo, 3-4/2008, nr 387, s. 30-31
 1. Ludwicki M.: Pomiary stężenia roztworów. Gaz.Cukr. 8/2008, 116, s. 242-251
 1. Ludwicki M.: Pomiary lepkości i wilgotności. Gaz.Cukr. 9/2008, 116, s. 277-282
 1. Ludwicki M.: Projektowanie układów regulacji. BMP Chemia Przemysłowa, 5/2008, nr 395, s. 62-66
 1. Ludwicki M.: Pomiary elektrochemiczne. Gaz.Cukr. 10/2008, 116, s. 313-317
 1. Ludwicki M.: Układy sterowania i regulacji automatycznej. Gaz.Cukr. 11/2008, 116, s. 338-342
 1. Ludwicki M.: Statyczne i dynamiczne właściwości obiektów regulacji. BMP Chemia Przemysłowa, 6/2008, nr 401, s. 92-98
 1. Ludwicki M.: Statyczne i dynamiczne właściwości obiektów regulacji. Gaz.Cukr. 12/2008, 116, s. 368-374
 1. Ludwicki M.: Regulatory analogowe. Gaz.Cukr. 1-2.2009, 117, s. 10-14
 1. Ludwicki M.: Regulatory dyskretne. Gaz.Cukr. 3.2009, 117, s. 87-92
 1. Ludwicki M.: Wskaźniki jakości regulacji automatycznej. Gaz.Cukr. 4.2009, 117, s. 113-116
 1. Ludwicki M.: Dobór nastaw regulatora PID. Gaz.Cukr. 5.2009, 117, s. 145-149
 1. Ludwicki M.: Urządzenia wykonawcze automatyki. Gaz.Cukr. 6.2009, 117, s. 162-166
 1. Ludwicki M.: Projektowanie układów regulacji. Gaz.Cukr. 7-8.2009, 117, s. 209-215
 1. Ludwicki M.: Oznaczanie soli wapniowych w cukrownictwie. Gaz.Cukr. 6-2012, 120, s. 225-228
 1. Brzeziński S., Ludwicki M.: Infractometric measurement of sucrose concentration. Biotechnol Food Sci 2014, 78 (2), 141-14
 2. Iciek J., Ludwicki M., Fudali-Chmal E.: Control of Microbial Contamination of juicen a Tower Extractor by Measuring Redox potential. Sugar Industry 140, 2015, nr 3, s. 149-155
 1. Ludwicki M., Ludwicki M. jr: Sterowanie procesami technologicznymi w produkcji żywności. PWN Warszawa, 2015
Otrzymane nagrody

Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (indywidualna III stopnia) za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (1978), Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (indywidualna III stopnia) za pracę doktorską (1981), 21 nagród J.M. Rektora PŁ, 9 nagród Dziekana Wydziału, 12 nagród Dyrektora Instytutu.

Staże naukowe

Kijów (ZSRR), 1986, 4 tygodnie.

Przebieg kariery naukowej

1968 - matura i dyplom skrzypka wirtuoza, Państwowe Liceum Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi,

1971 - dyplom mgr. inż technologa środków spożywczych, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej,

1977 - stopień naukowy doktora nauk technicznych, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej.

Hobby

Muzyka poważna, fotografika i wideofilmowanie, turystyka górska, narciarstwo biegowe
i turystyczne.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki