+

WikampFb

 
 

mgr. inż. Maria Rutkiewicz-Krotewicz

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Temat pracy doktorskiej: "Badania strukturalne β-D-galaktozydaz z antarktycznych bakterii z rodzaju Paracoccus i  Arthrobacter"

 

 

Wykonawca w grancie NCN 2016/21/B/ST5/00555 „Badania strukturalne enzymów zimnolubnych – mechanizm przystosowania do zimna”

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Rutkiewicz-Krotewicz

Obrazek użytkownika Maria Rutkiewicz-Krotewicz
mgr. inż.
Maria
Rutkiewicz-Krotewicz

Stanowisko

doktorant

E-mail

maria.rutkiewicz-krotewicz@dokt.p.lodz.pl


Publikacje po 2000 roku

Rutkiewicz-Krotewicz M.Pietrzyk A.J.,  Sekula B., Cieslinski H., Wierzbicka-Wos A., Kur J. and Bujacz A.* „Structural studies of a cold-adapted dimeric β-D-galactosidase from Paracoccus sp. 32d strain” (2016). Acta Cryst. D72, doi:10.1107/S2059798316012535 
http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S2059798316012535

Bujacz, A., Rutkiewicz-Krotewicz, M., Nowakowska-Sapota, K. & Turkiewicz, M.  “Crystal structure and enzymatic properties of broad substrate specificity psychrophilic aminotransferase from Antarctic soil bacterium, Psychrobacter sp. B6” (2015). Acta Cryst. D71, doi:10.1107/S1399004714028016 
http://journals.iucr.org/d/issues/2015/03/00/dz5356/index.html

 

Depozycje struktur:

Rutkiewicz-Krotewicz, M., Bujacz, A., Pietrzyk, A. J., Sekula, B., Bujacz, G. „Crystal structure of a cold-adapted dimeric beta-D-galactosidase from Paracoccus sp. 32d strain in complex with galactose” PDB ID: 5LDR https://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=5ldr

Rutkiewicz-Krotewicz, M., Bujacz, A., Pietrzyk, A. J., Sekula, B., Bujacz, G. „Crystal structure of a dimeric cold-adapted beta-D-galactosidase from Paracoccus  sp. 32d” PDB ID: 5EUV https://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=5euv

Bujacz, A., Rutkiewicz-Krotewicz, M., Bujasz, G., Nowakowska-Sapota, K. & Turkiewicz, M. „Psychrophilic aromatic amino acids aminotransferase from Psychrobacter sp. B6” PDB ID: 4RKC https://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=4rkc

Bujacz, A., Rutkiewicz-Krotewicz, M., Bujasz, G., Nowakowska-Sapota, K. & Turkiewicz, M. „Psychrophilic aromatic amino acids aminotransferase from Psychrobacter sp. B6 cocrystalized with aspartic acid” PDB ID: 4RKD https://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=4rkd

Otrzymane nagrody

Finalistka konkursu na nowy projekt badawczy Dragon’s Den Competition podczas 24th Congress IUCr, Hyderabad, Indie

Pierwsza nagroda za prezentację posteru na konferencji „Biotechnologia dla Biogospodarki” Sandomierz, 19-21 maja 2017 - wyjazd na konferencję 24th Congress and General Assembly of IUCr Hyderabad Indie

Stypendium Młodych Liderów Nauki 2017

Stypendium Młodych Liderów Nauki 2016

Stypendium Młodych Liderów Nauki 2015

Przebieg kariery naukowej

4 kwietnia 2017: Wszczęcie przewodu doktorskiego. Temat rozprawy: "Badania strukturalne β-D-galaktozydaz z antarktycznych bakterii z rodzaju Paracoccus i  Arthrobacter"

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

  1. Maria Rutkiewicz-Krotewicz, Anna Bujacz, Marta Wanarska, Hubert Cieśliński „Architecture of β-D-galactosidase active site as basis for enzyme engineering” 24th Congress of International Union of Crystallography, Hyderabad, Indie, 21-28 sierpnia 2017 – poster
  2. Maria Rutkiewicz-Krotewicz, Anna Bujacz „Structural study determining reaction mechanizm of MTA phosphorylase” 50th Course Integrative Structural Biology, Erice, Italy, 2-11 czerwca 2017 – poster
  3. Maria Rutkiewicz-Krotewicz, Anna Bujacz „Structural studiem of cold adapter GH2 family β-D-galactosidases” Eighth Joint BER II and BESSY II User Meeting, Berlin, 7-9 grudnia 2016 – poster
  4. Maria Rutkiewicz-Krotewicz, Anna Bujacz, „Structural studies of cold adaptation mechanism of GH2 β-D-galactosidases from Arthrobacter sp. 32cB and Paracoccus sp. 32d” 2nd Congress BIO, Wrocław, 13-16 września 2016 - wystąpienie ustne
  5. Maria Rutkiewicz-Krotewicz, Anna Bujacz, „Psychrotropic β-D-galactosidase with unusual domains arrangement” 18th Heart-of-Europe Bio-Crystallography Meeting, Berlin, Kutna Hora, 24  -26.09.2015 – wystąpienie ustne
  6. Maria Rutkiewicz-Krotewicz, Anna Bujacz, „Active site of psychrophilic aminotransferase in complexes with substrate and inhibitor” Multi-Pole Approach to Structural Science International Conference, Warszawa, 10-13 maja 2015 – poster
  7. Maria Rutkiewicz-Krotewicz, Anna Bujacz, „Structural studies of psychrophilic aminotransferase” 17th Heart-of-Europe Bio-Crystallography Meeting, Berlin, Germany, 25  -27.09.2014 – wystąpienie ustne

18 lipca 2014: Ukończenie studów II stopnia i uzyskanie tytułu magistra na kierunku Biotechnology, International Faculty of Engineering, Politechnika Łódzka 

24 luty 2013: Ukończenie studów I stopnia i uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku Biotechnology, International Faculty of Engineering, Politechnika Łódzka 

2012: Stypendium LLP-Erasmus: Universite de Pierre et Marie Curie Paris 6, Francja kierunek Science du vivant

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

Członek Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

International Union of Crystallography Associate

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki